Nagy Ervin

Vélemény és vita

Liberális végtermék

A liberális demokrácia – minden más politikailag vezérelt állítással szemben – nem idea, nem a haladás végcélja, hanem egy történelmi termék

Lassacskán – elnézve a sikertelen társadalompolitikát Európa-szerte – végtermék. A képviseleti demokráciát, amely „minimalista” fogalomként a néptől eredő politikai hatalmat (népszuverenitás), azaz szabad és minden polgárt megillető választójogot, illetve a politikai hatalomért versengő csoportok pluralizmusát jelenti, az évtizedek során liberális értékekkel töltötték fel a politikai döntéshozók. (Nyugat-Európában és Észak-Amerikában leginkább, majd nálunk is a rendszerváltás után.) Legyenek azok bármely pártszövetség tagjai – tisztelet természetesen az egy-két kivételnek. De ez nem jelenti azt, hogy más, akár kereszténydemokrata, konzervatív vagy valamiféle gyakorlatban érvényesülő lokálpatrióta normákkal ne lehetne „feltölteni” a demokráciát mint rendszert. Ezt teszi példaértékkel, egyre több európai polgár és politikus szimpátiája mellett az Orbán-kormány.

Az óvodák és az iskolák tartalmi és formai átalakításától a kulturális erőfeszítéseken át egész az Alaptörvényig ezt látjuk. Nem feledkezve meg a hazai családpolitikáról, amely egyedülálló, és egyre több követőt talál a globalizmussal és a multikulturális társadalommal szemben. Jól kitapintható, hogy új rendszer épül ki lépésről lépésre Magyarországon, amely gazdaságilag tagadhatatlanul sikeres, és olyan társadalompolitikát követ, amely meghozza a gyümölcsét.

A szabadságjogok „első generációja”, amit a klasszikus liberális iskolák fogalmaztak meg, mint például a véleménynyilvánítási, vallási, vagy a magántulajdon birtoklásának szabadsága mára politikai minimummá vált. Nincs olyan konzervatív, szociáldemokrata gondolkodó vagy politikus, aki ne fogadná el. A második „generációs szabadságjogokért”, például a munkával kapcsolatos jogokért többet tettek a szocialista mozgalmak, mint a liberális csoportok, míg a kulturális, tudományos vagy éppen az oktatási szabadság kidolgozásában ugyanolyan erővel részt vettek a konzervatív gondolkodók és politikusok is. Míg a „harmadik generációs szabadságjogok”, mint a kisebbségek védelme vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos jogok elfogadása inkább köszönhetők az ideológiáktól egyre inkább eltávolodó civil mozgalmak sikerének, mint a liberálisokénak. Összefoglalva: hazugság az az állítás, hogy a liberális demokráciák központi magjának tartott szabadságjogok kiteljesedését kizárólag a liberalizmusnak köszönhetnénk.

A másik folyamat, az individualizáció, amely szintén minden liberális iskola központi mondanivalója, viszont már sokkalta inkább felelős a huszadik század második felétől egyre inkább válságba kerülő természetes közösségek széteséséért. A liberálisok által felgyorsított individualizáció ugyanis kizárólag az egyént helyezi a fókuszba, és csakis az egyén érdekeit, illetve hasznát veszi figyelembe. Ezáltal a szabadságjogokat is csupán az egyénhez köti, letagadva ezzel a természetes közösségek létét. Voltaképp elmondhatjuk, hogy a liberalizmus azzal, hogy az egyént a közösség elé helyezi, szükségszerűen elindítja a természetes közösségek, a család, a szűkebben vett lakóhelyi együttélés, a nemzet és a vallási társulások szétbomlását.

Nos, ezt a történelmi végterméket, ezt a zsákutcát ismerte fel az Orbán-kormány, és igyekezett (igyekszik) elkerülni egy új társadalomépítési kísérlettel, amelyben előtérbe kerülnek a konzervatív, a keresztény és a nemzeti érdekek és értékek.

Sőt, ha már zsákutcáról beszélünk, és a liberális demokráciákra jellemző két szembetűnő és automatikusan kialakuló folyamatát, a fogyasztói társadalmat és a kapitalista versenyt tekintjük, akkor még inkább igaz, hogy pontosan azokat az értékeket, az empátiát, a szolidaritást, a szeretetet, a gondoskodást, az önfeláldozást vagy éppen a segítőkészséget ítéli halálra, amely a természetes közösségeket összetartotta. Nem véletlen, hogy Konrad Lorenz szerint a civilizált emberiség egyik halálos bűne az önmagával való versenyfutás. Ahogy Az emberiség nyolc halálos bűne című világhírű könyvében fogalmaz: „Ezért igen rövidlátó a kapitalista uralkodó osztály, ha továbbra is folytatja a fogyasztók megjutalmazását életszínvonaluk növelésével, miközben arra idomítja őket, hogy továbbra is folytassák a vérnyomásnövelő, idegőrlő versenyfutást társaikkal.”

És itt van a kutya elásva! Ugyanis a természetes közösségek lebontásával, ha egyelőre még az utódnemzés nem is, de az egyén biztonságérzete veszélybe került. Megjelent az elidegenedés. Először Istentől, majd a természetes közösségek szétesésének köszönhetően a másik embertől, legvégül önmagunktól idegenedünk el. Jól megfigyelhető folyamat, hogy az önmagunktól való elidegenedés egyenes arányban és szükségszerűen növekedett az individuum szabadságának mértékével. Következményei pedig a magány, a bizonytalanság és legvégül a szorongás lett mint 20., illetve 21. századi alapélmény, ahogy azt Heidegger is állítja.

A mai liberális logikával dinamizmusban tartott demokráciák egyre nagyobb territóriumon – ma már a drogfogyasztás és a homoszexuális párok jogainak területén is, mint leendő „negyedik generációs szabadságjogok” – fogalmaznak meg az egyén számára autonómiát, s ezzel szép lassan végleg leértékelik és válságba sodorják a természetes közösségeket.

De mit is kezdhetünk a végtelen szabadságunkkal, ha közben bizonytalanok vagyunk és szorongunk? A természetes közösségek nélkül (amelyeket az Orbán-kormány az elmúlt nyolc évben igyekezett újraépíteni) elveszítjük azokat az értékeket, amelyek emberré tettek minket. A rajtunk kívül álló, de életünket irányító, döntéseinket segítő normák nélkül pedig olyanokká válunk, mint a térkép nélküli, szorongó, hontalan világcsavargó. Aki ugyan végtelenül szabad, de végtelen módon boldogtalan is.

A magyarhirlap.hu weboldal sütiket (cookie) és különböző kódokat használ a megfelelő működés, elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása valamint az Ön számára releváns, személyre szabott ajánlatok összeállítása érdekében. Ezek használatát az Elfogadom gomb megnyomásával jóváhagyja. Bővebb információt az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál.

Elfogadom