Nagy Dóra

Vélemény és vita

Lenni vagy nem lenni? Nem ma, hanem holnap

Amióta világ a világ, a népcsoportok vándorlás útján szerezték meg hazájukat, ahol létrehozták saját nemzetüket, kultúrájukat, vallásukat, nyelvüket

Ez a vándorlás történhetett békés és véres úton egyaránt, a lényegen azonban a mód nem változtatott: az egyik nép felemelkedett, a másik nép elbukott. Ez a mostani migráció tétje is. A modern kor embere önhittségében és kényelmében hajlamos megfeledkezni arról, hogy semmi sem állandó és semmi sem tarthat örökké, még a megszokott világ állapota sem. Igen, Európa nemzetei nagyon régóta élnek a mostani berendezkedésük és az elfogadás, a befogadás, a tolerancia erőszakuralma szerint, éppen ezért elfelejtették, hogy mindig jöhetnek olyan korszakok, amikor a fennálló rend kerül veszélybe. Befogadónak és segítőkésznek lenni egy dolog, háború elől menekülő embereknek kötelességünk menedéket, segítő kezet nyújtani. Ezek az emberek aztán eldöntik, hogy itt akarnak maradni, beilleszkedve az adott kultúrába, társadalomba, vagy a viharos idők elcsitulása után hazatérnek. Őket nevezzük menekülteknek.

A migránsok azonban teljesen más kategóriába tartoznak. Ezek az emberek mindenáron, a törvényes kereteket feldúlva rontanak rá a nemzetekre, kihasználva azok szolidaritását és elpuhulását, hogy aztán először csak saját zónákat, majd saját hazát hozzanak létre. Ezek az emberek kompromisszumok nélkül, megrögzötten ragaszkodnak saját életvitelükhöz és eszük ágában sincsen elfogadni a befogadó ország szokásait, jegyeit. Ők nem szolidárisak, nem liberálisak és nem toleránsak. Ők új hazát akarnak magunkat, új területet akarnak elfoglalni, hogy aztán térdre kényszerítsék az ott élőket, rájuk erőszakolva saját identitásukat. Felismerhetnék ezt a Nyugat országai, hiszen hasonlóan jártak el Afrikával, ahová nem segítséget nyújtani, hanem elvenni mentek, hogy aztán teljesen kifosztva magukra hagyják az ottani népeket, államokat. Most is önös érdekek mentén cselekszenek, amikor befogadást hirdetnek, csak elfeledkeznek két nagy különbségről. Az egyik az, hogy a Nyugat nagyhatalmait gazdasági érdekek vezették, míg az Európa kapuinál dörömbölő népeket a honfoglalás vezérli. Nem azonos a kultúra, nem azonos a nyelv, nem azonos a cél. Mint ahogyan ez nem egyszer előfordult már a történelem forgatagában. A másik fontos különbség pedig az, hogy Afrikába a nyugati hódítók mentek, akiknek dolguk végeztével volt hová hazatérniük. Most azonban, ha így folytatják nem lesz haza, ahol tovább élhetnek, mert az otthonuk válik majd gyarmattá.

Európa mostani vezetőinek többsége és velük együtt Magyarország ellenzéki pártjai pedig nem tesznek mást, mint lefekszenek ennek az akaratnak. A mostani honfoglalóknak csak annyit kellett tenniük, hogy elindultak a kiszemelt új hazájuk irányába, hiszen a mindenkiért, csak saját magáért nem cselekvő Európa lassú öngyilkosságot készül végrehajtani, amit nekik csak végig kell nézni. Teszi ezt Euró­pa a gyors haszonszerzés és egy önmagából kifordult ideológiától vezérelve.

Azok, akiknek fontosabbak más országok gazdasági, földfoglaló migránsai, mint saját nemzetüknek tagjai, nemzetárulást és nemzetgyilkosságot követnek el. A mostani érdekeket kiszolgálják ugyan döntéseikkel, megtömve így saját zsebüket, miközben nem számít nekik, hogy a mai tetteikkel a holnap Magyarországát és Európáját ítélik halálra.

A tét tehát hatalmas és a mi kezünkben van a sorsunk, hogy meghatározzuk, milyen világban akarunk élni. Nem ma, hanem holnap. Erről dönt április 8-a is!