Bayer Zsolt

Vélemény és vita

Krumpli

Álláspont. Molnár Gyula, az MSZP elnöke, a politika új Newtonja, a Kárpátokon inneni terület géniusza, Kazincbarcika és környékének Churchillje elővette a krumplikat.

Ebből minden vájt fülű, történelemben jártas polgár tudja, hogy készen áll a mesterterv. Ezt azért lehet tudni, mert annak idején, a nagy polgárháborúban történt, hogy hős Csapajev elvtárs hűséges tisztiszolgájával, Ivánnal menekült a fehérek elől. Iván menekülés közben egy hatalmas ládát cipelt magával, Csapajev elvtárs parancsára. Jó félórányi menekülés után Iván megszólalt:

– Csapajev elvtárs, nem bírom tovább, hadd tegyem le a ládát, úgy meneküljünk tovább…

– Nem lehet, Iván!

Újabb fél óra futás után, amikor a fehérek már majdnem utolérték őket, Iván ismét megszólalt zihálva:

– Csapajev elvtárs, engedje meg, hogy itt hagyjuk ezt a bazi nehéz ládát!

– Nem lehet, Iván! Ebben a ládában van a Vörös Hadsereg teljes haditerve!

Úgy tíz perc elteltével Iván már alig lélegezve pihegi:

– Csapajev elvtárs, őszintén szólva szarok én a haditervre, hagyjuk itt ezt a rohadt ládát!

– Iván! Te vöröskatona vagy, kötelességed hozni a haditervet! Ez nem kerülhet a fehérek kezébe!

Már majdnem utolérik őket, amikor az utolsó pillanatban átúsznak egy folyón, a fehérek elvesztik a nyomukat, és megmenekülnek. Egy fa alatt pihennek, amikor Iván újra megszólal:

– Csapajev elvtárs, ha már így alakult, és ennyit szenvedtem vele, megmutatná nekem a Vörös Hadsereg teljes haditervét?

– Iván, fiam, igazi hős vagy, megérdemled! Nyisd ki azt a ládát!

Iván kinyitja a ládát, ami színültig van krumplival.

– Csapajev elvtárs, ezt igazán nem érdemeltem meg… Az életemet kockáztattam, mert Csapajev elvtárs azt mondta, hogy a haditervünk van rám bízva, és most kiderül, hogy egy láda krumplit cipeltem idáig…

– Jaj, Iván, te nagyon hülye vagy, nem értesz te semmit! – válaszolta idegesen Csapajev elvtárs, miközben elővett a ládából úgy tíz szem krumplit, és szépen sorba rakta őket a földön. – Na figyelj, Iván, elmagyarázom: ezek a krumplik jelentik itt a fehérek első vonalát…

Így.

Molnár Gyula is elővette a krumplikat, és szépen sorba rendezgette őket maga előtt a földön. Az egyszeri MSZP-szavazó pedig, a Váci út–Lehel út sarkán, ahol időtlen idők óta járja macskaköves útját, feszülten figyel. Molnár Gyula elővette a krumplikat, és így szólt: „Az MSZP támogatja a kormány menekültkvóta elleni harcát”.

Sőt: „Ha bármikor mégis igaz lenne az a felvetés, amit a Fidesz-kormány mond, akkor mi készen állunk arra, hogy bármilyen módon, akár parlamenti szavazással kinyilvánítsuk azt, hogy ezt (ti. a menekültkvótákat – a szerk.) nem tartjuk megoldásnak.”

Mi több: „Molnár Gyula a műsorvezető kérdése alapján egy háttérbeszélgetésen arról is beszélt, hogy Magyarország idejében ismerte fel a migrációs helyzet veszélyeit, az EU pedig késlekedett. Molnár úgy tisztázta ezt az állítólagos kijelentést, hogy kifejtette, az EU nem ismerte fel időben a problémát, Magyarország pedig frontvonalban lévő országként jobban érzékelte a helyzetet.”

A Váci út és a Lehel út sarkán egyre feszültebb a figyelem… Áll az egyszeri MSZP-szavazó a neonlámpa alatt, „egy egész élet emlékeivel”, és zavart érez az erőben. Két dolgot tud egészen bizonyosan: az egyik az, hogy egyáltalán nem akar migránsokat látni az utcán, ahol neki „füttyre áll a szája”; a másik meg az, hogy fölöttébb rühelli „azorbánt”. De még nem érti a krumplikat, amelyeket a Gyula eléje tett. Pedig Molnár Gyula mesterterve éppen erről szól.

Molnár Gyula és az MSZP egészen pontosan tudja, hogy az egyszeri MSZP-szavazó pontosan úgy gondolkodik a migránsokról és a kvótarendszerről, mint az egyszeri Fidesz-szavazó. Így aztán nem mondhatják azt neki, hogy maradjon odahaza, és kész. Azt meg pláne nem mondhatják, hogy menjenek el, és szavazzanak igennel. De azt sem mondhatják, hogy menjenek és szavazzanak nemmel, vagy menjenek és szavazzanak belátásuk szerint.

Magyarul, Molnár Gyula az égvilágon semmi olyat nem mondhat, aminek van valami értelme. Molnár Gyula pedig nem is esik abba a hibába, hogy olyasmit mondjon, aminek van valami értelme. Így Molnár Gyula (és az MSZP) azt mondja, hogy a maga részéről támogatja a kormány kvótaellenes harcát, de azért ne menjenek szavazni az emberek.

Az egyszeri MSZP-szavazó meg áll, nézi az eléje rakott krumplikat, és nem érti. Ugyanis felrémlik neki, hogyha az MSZP támogatja a kormányt kvótaügyben, akkor miért is nem támogatja azzal, hogy a kormány mellé áll a népszavazás dolgában? Mert hát, terelgeti gondolatait újfent helyes irányba az egyszeri MSZP-szavazó, az biztosan nem fog ártani a kormánynak kvótaügyben, ha az ország lakosainak jelentős része elmegy szavazni, és kinyilvánítja, hogy nem akar migránsokat befogadni. Hiszen ezt akarja a kormány, ezt akarja az egyszeri Fidesz-szavazó, ezt akarja az egyszeri MSZP-szavazó, és most kiderült, hogy ezt akarja az MSZP vezetése is, élén Molnár Gyulával.

Ám a Gyula által felsorakoztatott krumplik mégis belevesznek a semmibe…

És akkor ott vannak még a többiek.

A DK meg a Feri bojkottot hirdetett, és nem támogatja a kormányt kvótaügyben sem, ellenben nagyon támogatja Gyulát és Gyula is őt. (Persze villámcsapásként hasított a Váci út és Lehel út sarkán álló mindenségbe, ahol „sok a füst, a korom és a köd”, hogy Kerék-Bárczy Szabolcs elhagyta a pártot és a Ferit, újabb csapás, újabb kudarc, a mindenségit neki!)

Szóval Gyula és Feri egymással igen, ám a kormánnyal csak a Gyula, de nem a Feri, egy bojkott és egy nem bojkott, ami csak első pillanatra tűnik bojkottnak. Aztán ott vannak a liberálisok, szerintük menni kell, és igent kell mondani, aztán ott a Bokros Lajos, szerinte meg elefes, legalábbis a plakátjukon ezt üzeni a felemelt középső ujj, vagyis akkor jár el a leghelyesebben az egyszeri MSZP-szavazó, ha felemelt középső ujjával elmegy, bekiált egy igent, aztán visszafordul és titokban nemet mond együtt a Gyuláékkal, csak a Feri meg ne tudja…

Kerék-Bárczy szerint meg már mindenki tudja, hogy az ellenzék 2018-ban sem fog nyerni… Gyula pedig kirakta sorba a krumplikat.

„Ha nem tudok aludni éjjel,

És nem jön az álom felém,

Veszem a kalapom, s a kaput becsukom,

S fütyülve indulok én.

(fütty)”

Így. S a többi néma csend…