Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Vélemény és vita

Áldás vezérelheti életünket

Akit alávetettségbe akarnak taszítani szülőföldjén, annak akaratát úgy akarják megtörni, hogy először megtörik és összezavarják a tudatát

Attila és Árpád népének örökösei és tisztelői – Isten hozta mindannyiukat a 2018. évi Kurultajra!

Az Országgyűlés nevében köszöntöm a hun és türk gyökereinket éltető Magyar Törzsi Gyűlést, köszöntöm Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényének Magyarországról, a Kárpát-medencéből és Közép-Ázsiá­ból érkezett résztvevőit.

A népi bölcsesség szerint a baj nem az, ha valamit nem tudunk, a baj az, ha valamit rosszul tudunk.

Így vagyunk a magyar őstörténettel is.

Van, amit még nem ismerünk pontosan az őseink Kárpát-medencei honfoglalását megelőző időkből, és talán van, amit rosszul ismerünk, mert mindig voltak, akiknek érdekükben állt, hogy a magyarok ne ismerhessék valódi gyökereiket, hogy a magyarok meghamisítva ismerjék a múltjukat.

A történelmi krónikák szerint az egykori hun lovasok fergeteges nyílzápora a korabeli világ legfélelmetesebb harcmodorát jelentette.

Modernnek mondott világunkban egy másik, kevésbé látványos, de hasonlóan pusztító harcmodor terjedt el, amelyet azonban már nem jegyeznek fel a krónikákba – sőt amelynek mibenlétét és alkalmazóit igyekeznek elrejteni a nyilvánosság elől.

Ezen harcmodor lényege, hogy akinek meg akarják szállni a területeit, annak először a tudatát igyekeznek megszállni.

Akit alávetettségbe akarnak taszítani szülőföldjén, akit ki akarnak forgatni anyagi és szellemi javaiból, annak akaratát úgy akarják megtörni, hogy először megtörik és összezavarják a tudatát.

Megtámadják a nemi, családi, vallási és nemzeti önazonosságát, meg akarják hamisítani a múltját, és el akarják venni a jövőjét, vagyis az áldozatot úgy összezavarják, hogy már szó szerint azt se tudja, fiú-e vagy lány, honnan jön, hová tart és kihez tartozik.

Ezen a harcmodorral szemben csak a lélek, a szellem és az akarat erejével védekezhetünk, csak így őrizhetjük meg önrendelkezési jogunkat, azon készségünket és képességünket, hogy életünket ne a mások, hanem a magunk érdekei szerint éljük.

Mindehhez a politikai és gazdasági önrendelkezés megteremtése mellett szükség van a kulturális önrendelkezésünk megterem­tésére is.

2010 után a magyar választópolgárok felhatalmazása alapján a globálissá váló politikai és gazdasági viszonyok között megerősítettük Magyarország politikai önrendelkezését, 2014 és 2018 között megerősítettük országunk gazdasági önrendelkezését, az előttünk álló időszakban pedig közösen meg fogjuk erősíteni a magyarság kulturális önrendelkezését is.

2008 óta a Kurultaj a magyar kulturális önrendelkezési igény kinyilvánításának legnépesebb fóruma.

Köszönet érte minden szervezőnek és minden résztvevőnek!

2008 óta a Kurultaj minden rendezvénye egy jelképes üzenet.

Üzenet arról, hogy mi, magyarok nemcsak a „lélek” szavunkat hoztuk a honfoglalás előtti időkből és tájakról, hanem maga a magyar néplélek is Keleten sarjadt; arról, hogy mi, magyarok, a legnyugatibb keleti népként soha nem feledkezünk meg keleti testvé­reinkről; és – végül, de nem utolsósorban – az elmúlt évtized Kurultajai azt is üzenik, hogy magyarok milliói elvárják, hogy az állam és a tudományosság adófizetők pénzéből működő intézményei ne gátolják, hanem segítsék a 21. századi magyar kulturális önrendelkezést.

Tisztelt Honfitársak, kedves Barátaink!

Közös hittel, bizalommal, munkával és kitartással az előttünk álló időkben a turáni átok helyett áldás vezérelheti életünket: viszály helyett összefogás, önfeladás helyett önismeret, fogyatkozás helyett gyarapodás, hanyatlás helyett felemelkedés!

Adja Isten, hogy így legyen!

Az ősök példája adjon a kitartáshoz erőt a követőiknek!

A beszéd elhangzott a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlésen, Bugac pusztán, 2018. augusztus 11-én