Vélemény és vita

A Civil Összefogás Fórum petíciója az uniós jelentés egyoldalúsága ellen

A bizottság magyarországi helyzetről készített jelentése csak az elfogultságát illusztrálja

European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS
Cecilia Vikström
A Petíciós Bizottság elnöke

Tárgy: Petíció az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igaz­ságügyi Bizottságának mint uniós intézményi szereplőnek a politikai és szakmai elfogultságát kimondó EP-határozat elfogadásáért és az ilyen bizottsági gyakorlat sürgős megfékezéséért

Tisztelt Elnök Asszony!

Alulírott Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány mint Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet az alábbi petíciós kérelemmel fordulunk az Európai Parlament Petíciós Bizottságához.

Kérelmünk előzménye, hogy az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága a magyarországi helyzetről (az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása alapján) szóló jelentés eljárásában megsértette az Euró­pai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkét. A Szerződések szellemiségével összeférhetetlen módon előkészített és biztosított vitában szinte kizárólag a magyar kormány álláspontjával szemben álló, politikailag elfogult szakértőket vontak be, a témához kapcsolódó 2018. április 12-i és április 26-i bizottsági ülésen túlnyomórészt csak a kormányt bírálók mondhatták el véleményüket. Ezzel súlyosan sérült a demokrácia és az egyenlőség tiszteletben tartásának elve, a pluralizmus, a tolerancia és az igazságosság értékei, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a jelentések készítésénél az előadó viseli a fő felelősséget, miután az ő feladata a bizottság jelentésének elkészítése és a bizottság nevében annak parlament elé terjesztése. Az indokolás is az előadó felelőssége, annak pedig összhangot kell tükröznie a jelentéskészítési bizottsági munka eredményeivel – ennek hiányában a bizottság elnöke akár törölheti is az indokolást. Az eljárási szabályzat szerint a jelentésekben mindig szerepel a jelentés egészéről tartott szavazás eredménye, és az EP elé terjesztett jelentés tartalmáért, az elvégzett munka szakszerűségéért végső soron az egész szakbizottság viseli a felelősséget. Az eljárási szabályzat maga is világosan rögzíti, hogy a parlament minden tevékenysége során teljes tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében elismert jogokat, szabadságokat és elveket, valamint az annak 2. cikké­ben rögzített értékeket.

A bizottságnak a magyarországi helyzetről készített jelentése kapcsán az elfogultságot jól illusztrálják a jelentésnek a gyülekezési jogot, illetve a civil szervezetek magyarországi helyzetét illető igaztalan megállapításai. Itt megemlítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Tanács elnökének kérésére reprezentatív felmérés készült a Civil Kollégiumok bevonásával, többek között arról, hogy Magyarországon az egyes egyesületeknek és alapítványoknak mi a véleményük az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseiről és azok alkalmazásáról, és hogy azok megfelelően segítik-e a civil közösségek munkájának végzését? A rövid idő alatt beérkezett 1913 válasz alapján a válaszadók 95,2 százaléka igennel válaszolt, nem választ mindössze 4,8 százalékuk adott. Ez a szám már reá­lisabban tükrözi a 61 800 magyarországi civil szervezet hangját, mint ahogyan azt néhány baloldali elfogultságú, nehezen átlátható pénzügyi hátterű szervezet közreműködése mutatta a jelentés készültekor.

Fentiek tekintetében arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott jogalkotási szerveként, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának, mint uniós intézményi szereplőnek a politikai és szakmai elfogultságát határozatban mondja ki, és az elfogadhatatlan állapot megszüntetésével együtt az EP tegyen hatékony lépéseket az ilyen gyakorlat sürgős megfékezésére.

Hisszük, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága, mint az Európai Unió közvetlen demokráciát kifejezni hivatott, legfőbb jogalkotó intézményének felelős testülete kedvezően bírálja el petíciónkat. w

Budapest, 2018. június 7.

Tisztelettel
a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány képviseletében
Csizmadia László
kuratóriumi elnök

A magyarhirlap.hu weboldal sütiket (cookie) és különböző kódokat használ a megfelelő működés, elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása valamint az Ön számára releváns, személyre szabott ajánlatok összeállítása érdekében. Ezek használatát az Elfogadom gomb megnyomásával jóváhagyja. Bővebb információt az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál.

Elfogadom