Forró Péter

Vélemény és vita

Módszer

FRICSKA

Az 1920-as években tiszazugi falvakban szép hagyomány dívott: méreggel tették el láb alól az erőszakos vagy éppen semmirekellő, folyton részeg férjeiket a helyi asszonyok. A légyvíznek nevezett ital arzént tartalmazott, és miközben roppant rossz hatással volt a férjekre, szépen hozott a helyi temetkezési vállalkozóknak. A hírek arról szólnak, hogy Ukrajnában mostanában igen sajátságos módon oldják meg az asszonyok a családi perpartvarokat. Arrafelé a problémák hidegvérű megoldása vált népszerűvé, amelynek neve: hadkötelezettség. Így aztán tömegesen jelentik fel az asszonyok – és más jellemóriás rokonok – a mozgósítást elkerülni igyekvő és bujkáló házastársukat a hadkiegészítőknél, így állva bosszú az eltelt évek sérelmeiért. Mindez persze hozzájárul ahhoz, hogy a hadseregre sokan egyre inkább büntető területként tekintenek. Rosszul bántál velem, meguntalak már, menj harcolni! Elvégre a hősi halál lényegesen olcsóbb, mint a válóper.