Dippold Pál

Vélemény és vita

Geszti nem járulékleső?

Helytelen, hogy a napok egymásutánjában különbséget teszünk azok között. Nem demokratikus, sérti a napok szabadságának, testvériségének és egyenlőségének elvét. Így tehát a világ liberális gyakorlata szerint feleslegesek az ünnepek. Nem feltétlenül kell belekapaszkodnunk a magyar államalapítás évfordulójába, legalább ennyire feleslegesnek minősíthetjük a húsvétot, a karácsonyt, de hogy haladó módon kihagyjuk a kereszténységi vonalat, és szigorúan a tényekhez ragaszkodjunk, a napok egyenlőségének demokratikus alapelvét az újévről való pezsgős megemlékezések is sértik. Az olyan avíttas magánünnepekről nem is beszélve, mint a születés- és névnapok. Minden ember egyenlő, és minden nap egyforma kell legyen!

Az egyedül helyes világszemlélet és életmód papjai nem hagynak magunkra bennünket, ha az ünnepek mibenlétét firtatjuk.

Hazánk világhírű – mármint a saját köreiben – sztárja, Geszti Péter odanyilatkozott a magyar államalapítás elvfordulója előtt két nappal, a látványkeresztény orgánumnak, a Szemléleknek, hogy Magyarországon digitális feudalizmus épült ki. Hogy ezt miként kell értelmeznünk, abban is eligazít a szupersztár: „…másfajta módon, mint a Horthy-korszak dzsentrijei, de mindenki járulékleső lett.” Kifejti továbbá, hogy a magyar lakosságot hozzászoktatták a Kádár-korban, hogy egy hatalom által jóváhagyott keretrendszerben lehet csak gondolkodni, mi több, ebből nem is lehet kilépni, és ha így teszünk, cserében az állam majdnem mindent megad a szocializmuson belül. Egészségügyi ellátást, olcsó színházjegyet és olcsó benzint. Akárcsak az Orbán-rezsimben. Napjaink járuléklesői életét az irányítja, hogy miként lehet „a közös adóösszegekből” valahogy valamennyit lecsípni, amihez kiskapukat keresünk. Hát Geszti pontosan tudja a választ erre is, személyes hálózatokon keresztül férhetünk hozzá a közös vagyonhoz, és nem a saját szorgalmunk révén jutunk el a sikerhez. A hülye magyarok a közösségi pénzben (?) találják meg sikereik fedezetét. Vagyis lopnak. Geszti szerint ez nagyon súlyos a magyar gondolkodásban. A rap-pop előadó iránymutatása egyáltalán nem lóg ki a liberális egyenkórusból. Amikor a digitális feudalizmus értelmezésére vállalkozik, megvilágosodhatunk, hogy miért éppen két nappal a magyar államalapítás ünnepe előtt volt múlhatatlanul szükséges mindezekről nyilvánosan elmélkednie: „…mindenünk megvan, ami más, nagyon fejlettnek mondott országoknak is, de a gondolkodásunk szépen visszament a vármegye és a főispán irányba.”

Helyben vagyunk. Szent István teljesen antidemokratikus módon alapította meg a magyar királyságot, és alakította ki annak szervezeti kereteit. A vármegyéket, a közhatalom tisztségviselőit, különös tekintettel az ispánokra, és egyáltalán ezt a már akkor sem korszerű szerkezetet. Ugyanis visszamenőleg is érvényes az emberek és a napok szabadságának, testvériségének és egyenlőségének elve. Mert hát micsoda dolog is az, hogy bárki is, legyen az akár egy király, ilyenformán beavatkozik a kezdetektől létezett és ma is meghatározó liberális világrendbe. Le az ünnepekkel, le az állammal, le a tekintéllyel, meg mindennel is le.

Ezt tartotta fontos üzenetnek a derék médiaceleb Geszti az ünnep előtt. Hogy ma is idejétmúlt feudalizmusban és szocializmusban élünk, járuléklesők vagyunk. Szent István, Kádár János, Orbán Viktor. Hát nem felháborító? – kérdezi az ünneprontó. Hát nem végtelenül ostobák a magyarok, hogy mindennek a meghaladott voltát nem ismerik fel? Nem kell kimondania ezeket, szavai mögött ott világít a sötétség. Ezzel a derék mondattal, reméljük, méltó módon tisztelegtünk a liberális szövegalkotó halványan fényes mondatai előtt.

Sötétben minden macska fekete. Sötétben minden Geszti sötét. A napok egymásutánjában azonban, akár akarja, akár nem, ott vannak az ünnepek.

A szerző író