Galsai Dániel

Vélemény és vita

Hihetetlen és erkölcstelen

Most megkérek minden olvasót, hogy nyugodjon le, dőljön hátra, lazítsa el izmait és lelkét, és csak azután olvasson tovább! Niedermüller Péter nyilvános (!) Facebook-bejegyzése: „Homofóbia, keresztény fundamentalizmus, őskonzervatív családkép, az egyházi pedofília további eltussolása, a kisebbségek megbélyegzése, a liberális gondolkodás, a nyílt társadalom gyalázása, az antiszemitizmus és rasszizmus relativizálása, a hazaszeretet és a nacionalizmus összemosása – erre fognak 13 milliárdot áldozni hit- és erkölcstanoktatás címszó alatt.” 

Ez a szituáció, amikor az aljasság, a műveletlenség és a gyűlölet véletlenül összefutnak egy borsodhitványi resti WC-jében, és régi ismerősként boldogan körbecsókolják egymást! Ilyenkor az ember óhatatlanul elgondolkozik, vajon mire gondol, miben reménykedik ez a morális roncs? Aki amúgy, végzettségét tekintve kulturális antropológus lenne az istenadta! Kiket akar ezzel a szöveggel támogatónak megszerezni!

Niedermüller esetében a végzettsége nem támasz, hanem döntő érv, kínzó vádpont. Ugyanis neki kötelessége tudni, hogy a hit- és erkölcstan nem azonos, még ha egy tőről is fakad. Továbbá, hogy a hittanoktatás a Bibliáról és az abból eredeztethető kétezer éves európai kultúráról szól – még véletlenül sem a homofóbiáról és a pedofíliáról. Végül – de nagyon nem utolsó sorban! – nyolc, viszonylag rendesen elvégzett általános iskolai végzettséggel már kötelező tudni, hogy a hittan nem keresztény privilégium. H

itoktatás zajlik például a zsidó felekezet óvodáiban, iskoláiban is, nem is akármilyen szinten. Akkor most ők is rasszisták, keresztény fundamentalisták, sőt antiszemiták? Egy biztos. Az erzsébetvárosi polgármester egy DK-s fundamentalista, dühödt vallásgyűlölő, eszét vesztett internacionalista, ócska, vacak, nemzetellenes alak. Tisztességes katolikusnak, reformátusnak, zsidónak ki kell rekeszteni – hit- és erkölcstanban tananyagnak kellene lennie, elrettentő ellenpéldaként!