Szakály Sándor

Vélemény és vita

A magyar hősökről és emlékük megőrzéséről

A köszönet együtt kell hogy járjon a főhajtással, az emlékezés virágainak, gyertyáinak, koszorúinak elhelyezésével és a hazáért haltak emlékének megőrzésével

Az 1924. évi XIV. törvénycikket, amely „az 1914/1918. évi világháború hősi halottjai emlékének” megörökítéséről szólt, 1924. május 20-án hirdették ki. A nemzet e törvénycikkel (is) fejet hajtott a sokáig csak Nagy Háborúnak nevezett világégés magyar(országi) hősi halottjai előtt. Több százezer elesett, hadifogságban odaveszett és eltűnt családjai kaptak ezzel a törvénnyel némi gyógyírt a nehezen – vagy soha be nem – gyógyuló sebeikre.

A törvényalkotók – és a végrehajtásról gondoskodó minisztérium (amely akkor a kormányt jelentette) – a hősi halottakról történő megemlékezést minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapjára „írta elő”. De elő kellett-e írni az emlékezést? Biztatni kellett-e az ország lakosságát, hogy fejet hajtson a hősi halottak emlékművei, emléktáblái előtt? Nem.

Ahogy nem kellett „kivezényelni” az iskolák tanulóit sem az emlékezésekre, mivel a tanárok és diákok is érezték és tudták, hogy az emlékezések színhelyén van a helyük. Egyetértés volt abban – társadalmi állásra, vagyoni helyzetre, felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül –, hogy a Hazáért – akkor szinte mindig csupa nagybetűvel – életüket áldozók emléke tiszteletet érdemel. Háborús hadirokkantak, legénységi állományúak, tartalékos és hivatásos tisztek kitüntetéseikkel az egyenruhájukon tisztelegtek egykori bajtársaik emléke előtt.

A törvény alig valamivel több mint húsz esztendőt élt. A Hősök Emlékünnepe 1945 után a „feledés” homályába került. Szórványos adatok vannak arra vonatkozóan, hogy néhány településen 1945 májusában – alig másfél hónappal a magyarországi harcok befejeződése után – még megemlékeztek a hősi halottakról. Csendesebben, visszafogottabban és gondolva azokra is, akik 1938 és 1945 között veszítették az életüket a háborúban, a másodikban.

Nem tévedés, nem elírás az 1938-as évszám. A magyar királyi Honvédségnek már 1938-ban, majd 1939-ben is voltak személyi veszteségei. A Felvidék, majd a Kárpátalja visszacsatolása során estek el katonák, ahogy 1940-ben Észak-Erdély és a Keleti Országrészek visszatérte, illetve a délvidéki harcok során, 1941-ben.

Az elesettek nevét az első világháborús hősi emlékművekre gondolták felvésni, de a történelem úgy alakult, hogy 1941 és 1945 között a második világháborúban részt vevő Magyar Királyság elesett, eltűnt katonáinak neve már nem fért volna fel a régi emlékművekre, emléktáblákra.

Az újabb nagy háború, amely a korábbi Nagy Háborút messze felülmúlta, sok százezer magyar hősi halottat, hadifoglyot, eltűntet, sebesültet, elhurcoltat követelt. Az ő emlékük megőrzése hosszú időn keresztül csak lélekben, a különböző felekezetek templomaiban elmondott imákban őriztetett meg. A vesztesnek nem volt joga gyászolni, emlékezni, fejet hajtani. Igaz, az utóbbit lehetett, de csak akkor, ha a győztesek hősi halottjai előtt hajtott fejet, mert a győztesek halottjai hősök voltak és igazak, a mieink pedig a legjobb esetben is csak áldozatok.

S lehetnek-e a veszteseknek is hősi halottjai? Lehetnek, mert a háború törvényei szerint a fegyveres harcok során elesett katonai hősi halott, ahogy a háborús sérülése miatt később életét vesztő katona is.

Az első világégés után a győztesek és a legyőzöttek is gondozták az elesettek sírjait, emlékhelyeit, nemegyszer a kölcsönösség alapján. Vallották azt az elvet, amelyet sokszor és sokan megfogalmaztak már: az elesett katona már nem ellenség többé.

E gondolat, a kölcsönös tisztelet és főhajtás a második világháborút a vesztesek oldalán befejező Magyarország esetében évtizedekre eltűnt.

A második világháború befejezését követően csaknem hat évtizedet kellett várni arra, hogy az akkor még Magyar Köztársaság Országgyűlése több mint háromnegyed évszázaddal az 1924. évi XIV. törvénycikk kihirdetése után megalkossa a 2011. évi LXIII. törvénycikket, amely „a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről” szól.

A törvénycikk azoknak állít emléket, akik a honfoglalás és az államalapítás óta fegyverrel vagy anélkül harcoltak Magyarországért, a nemzet védelméért, és ha kellett, vértanúságot vállaltak a hazáért. Ezért is érezte az Ország-gyűlés kötelességének, hogy „…tisztelettel adózzék azok emléke előtt, akik vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért”.

S hogy volt-e értelme mindazon áldozatoknak, amelyet eleink a hazáért hoztak? Úgy vélem igen! Ha ők – sok százezren az évszázadok során – nem tették volna meg azt, amit lekiismeretük diktált, amit haza, a család és a szülőföld megvédése érdekében tettek, akkor nem biztos, hogy itt élhetnék még a Kárpát-medencében.

Nekik (is) köszönhetjük ezt, és a köszönet együtt kell hogy járjon a főhajtással, az emlékezés virágainak, gyertyáinak, koszorúi­nak elhelyezésével és a hazáért haltak emlékének megőrzésével.

Minden esztendő májusának utolsó vasárnapján – amely egykoron a Hősök Emlékünnepe volt, de ma már a Gyermeknapé is – szálljunk egy kicsit magunkba, öltözzünk ünneplőbe, és vegyük számba mindazon családtagokat és számunkra ismeretleneket, akik eleink, közülünk valók, és létezésünket nekik (is) köszönhetjük. Legyen áldott az emlékük!

(A szerző a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója)


 

Kapcsolódó írásaink

Domonkos László

Domonkos László

Egyforma szemekkel

ĀMinden szülő tudja, hogy utódainkkal teljes az életünk

Kő András

Kő András

Álom

ĀSzent II. János Pál pápa egy alkalommal a Szent Péter téren így szólt a világ ifjúságához: „A nyár nagyon fontos számotokra, mert élmények sokasága vár rátok, ami sorsfordító lehet az életetekben”