Liu Bo

Vélemény és vita

Kína a nemzetközi biztonságért

A covidjárvány viharfelhői még nem oszlottak szét, az ukrán válság miatt ismét puskaporos a levegő, folyamatosan bukkannak fel különböző hagyományos és nem hagyományos biztonsági fenyegetések

A béke és a fejlődés komoly kihívásokkal néz szembe. Hszi Csin-ping elnök a Bo’ao Fórum 2022-es éves konferenciájának megnyitóján vitaindító beszédet mondott Fogjunk össze a kihívások leküzdésére, működjünk együtt a jövő építésében címmel. Ebben először vetett fel globális biztonsági kezdeményezést, és egyértelműen válaszolt arra az aktuális kérdésre, hogy milyen biztonsági koncepcióra van szüksége a világnak, hogyan érhetik el az országok a közös biztonságot? Ezáltal kínai bölcsességgel járult hozzá a béke terén mutatkozó hiány áthidalásához, kínai megoldást kínált a nemzetközi biztonsági kihívásokra.

Az általa megfogalmazott globális biztonsági kezdeményezés hat betartandó alapelvet határoz meg. Először is: közös, integrált, együttműködő és fenntartható biztonsági koncepció mellett kell kitartani, a világbéke és biztonság fenntartásáért együttműködni. Másodszor: minden ország szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani, más országok belügyeibe nem szabad beavatkozni, tiszteletben kell tartani minden ország népe által önállóan választott fejlődési utat és társadalmi rendszert.

Harmadszor: az ENSZ alapokmányának céljait és elveit be kell tartani, a hidegháborús mentalitást és az unilateralizmust elutasítani, tartózkodni kell a klikkpolitikától és a blokkok közötti konfrontációtól. Negyedszer: ki kell tartani amellett, hogy minden ország jogos biztonsági aggályait fontosnak tartsuk, ki kell tartani a biztonság megoszthatatlanságának elve mellett, ki kell építeni egy kiegyensúlyozott, hatékony és fenntartható biztonsági struktúrát, és elutasítani, hogy saját országunk biztonságát más országok fenyegetettségére alapozzuk.

Ötödször: ragaszkodni kell az országok közötti nézeteltérések és viták békés párbeszéd és konzultáció útján történő megoldásához, támogatni kell minden olyan erőfeszítést, amely a válságok békés rendezését szolgálja, tartózkodni kell a kettős mérce alkalmazásától, és elutasítani az egyoldalú szankciókkal és a „hosszú karú joghatóság szabályával” (long-arm statute) való visszaélést. Hatodszor: ragaszkodni kell a hagyományos és nem hagyományos területek biztonságának átfogó fenntartásához, közösen kell kezelni a regionális vitákat és az olyan globális kérdéseket, mint a terrorizmus, az éghajlatváltozás, a kiberbiztonság és a biológiai biztonság.A történelem újra és újra igazolja, hogy béke nélkül a fejlődés olyan, mint a forrás nélküli víz. Ha nincs biztonság, a jólét csak gyökerek nélküli fa.

A 21. században az összetett nemzetközi biztonsági fenyegetésekkel szemben egyik ország sem képes egyedül helytállni, és az olyan elavult koncepciók, mint a zéró összegű játék és a blokkok közötti konfrontáció, nem tartanak lépést a korral. A világ nemzetei egy hajóban eveznek. Ahhoz, hogy a viharos hullámokon átkelve fényes jövő felé vitorlázhassunk, össze kell fognunk. Csak így tudunk megteremteni egy tisztességes, igazságos és közös biztonsági környezetet, a háborúhoz vezető okokat megszüntetni, és mindenki számára békét és nyugalmat teremteni.

A globális biztonsági kezdeményezés egy újabb, Kína által nyújtott nemzetközi közjó, amely Kína független és békés külpolitikájában gyökerezik, és tükrözi a nemzetközi közösség közös vágyát, hogy az új körülmények között békét, együttműködést teremtsen, és a fejlődést elősegítse. A közös, egységes, együttműködő és fenntartható biztonsági koncepción alapuló globális biztonsági kezdeményezés elősegíti a kiegyensúlyozott, hatékony és fenntartható biztonsági struktúra kiépítését, új irányt mutat a nemzetközi konfliktusok kiváltó okainak elhárításához, a világ tartós békéjének és biztonságának eléréséhez.

Kína kész a világ minden békeszerető és a fejlődés iránt elkötelezett országával és népével – így Magyarországgal is – összefogni, alapos eszmecserét folytatni a globális biztonsági kezdeményezés végrehajtásáról, több pozitív energiát fektetni a komplikált nemzetközi biztonsági kihívások kezelésébe és a világ békéjének és nyugalmának közös védelmébe.

(A szerző Kína magyarországi ideiglenes ügyvivője)

Kapcsolódó írásaink

Osztovits Pál

Osztovits Pál

Jog és igazság

ĀAz ember hétköznapjaiban meghatározó szerepet tölt be a jog. A jog keretei között éljük életünket még akkor is, ha ezek a megkötések, iránymutatások észrevehetetlenek, vagy már megszoktuk őket

Boros Imre

Boros Imre

Egy birodalom születése

Ā„A háború kerül, amibe kerül, tart, ameddig tart, de ez az egyetlen járható út a magánpénz-birodalom hosszú távú és fenntartható stabilizálására”