Brém-Nagy Ferenc

Vélemény és vita

Ha vége van

Onoda Hiroonak hívták azt a japán alhadnagyot, aki maroknyi katonájával még azután is tovább vívta háborúját a Fülöp-szigetek Lubang nevű szigetén, hogy Japán fegyverletételével véget ért a második világháború

álláspont

Eltelt röpke harminc év, s ezalatt Onoda azt tette, amit az odahelyezésekor elkezdett: tudva, hogy nyílt harcban nincs semmi esélye, meglapult a dzsungelben, és kitartott. Nem hitt azoknak, akik azt mondták, véget ért a háború, az ellenség megtévesztési kísérletének értékelte az erről tudósító ledobott röplapokat, egyszóval nem vett tudomást a valóságról. 1974. március 9-én adta meg magát, miután egy őt kereső egyetemista teljesítette a kérését, és elhívta egykori felettesét, aki felolvasta neki a megadásról szóló parancsot.

Ha megnézzük az egyesült magyar baloldal pártjainak, illetve politikusainak viselkedését a számukra történelmi vereséget hozó választások óta eltelt időben, az némely aspektusában mintha Onodát idézné. Mintha gondolkodás, elemzés és a megfelelő – lehet ugyan, hogy fájdalmas, ám megkerülhetetlen – következtetések levonása helyett a valóság masszív tagadása vagy tudomásul nem vétele irányítaná őket.

Mi mást lehetne arra mondani, amikor a rendszerváltoztatás utáni idő politikai berendezkedésének, egyáltalán a jelenkori magyar politikának a legnagyobb és egyelőre feldolgozhatatlannak tűnő morális tehertétele, Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök, showman és baloldali éceszgéber azt tudja mondani a negyedjére kétharmados felhatalmazást kapó többség által jelölt kormányra, hogy törvénytelen és erkölcstelen?

S hogy az i betűre hozzá méltó pontot tegyen, egészen sajátságos fejtegetésbe bonyolódik arról, hogy van, amikor a választók többségének véleménye sem mérvadó. (A kellően idősek szép példáját láthatták annak, milyen az ha öntudatlanul előkéreszkedik egy rég tanult, sokáig mélyben tartott, gőggel átitatott beszédmód, még abból az időből, amikor egy sajátos anyagból gyúrt emberek alkotta élcsapat volt kizárólag hivatott az ország vezetésére, a munkásosztály önuralmától övezve.) Slusszpoénként aztán a szakmai pedigréjére mindig oly kényes egykori műsorvezető, Kálmán Olga közölte rezzenéstelenül, hogy sokszor fogják még elismételni az elkövetkező időkben főnöke abszurd minősítését.  

Nem kevésbé hagymázas a Jobbik nevű izé elnökének ténykedése. Jakab Péter a parizeres kenyér és a krumpliszsák övezte úton végül abban a trashvideóban érte el botcsinálta népvezéri pályájának csúcsát, amelyen illumináltnak tűnő állapotban mutat be szinkrontáncmozdulatokat azzal a párttársával, aki a gyanú szerint később az akkori alelnök élettársának kezébe nyomta férfiasságát etc., etc.

Szóval ez a Jakab Péter hirdet kíméletlen harcot a meg sem alakult kormány ellen, riogat ezerforintos kilónkénti kenyérárral, követel áfátlanítást és jólétet minden magyarnak. Jegyezzük meg, mert megint csak unikummal van dolgunk, nem javasol, indítványoz, vitára ajánl, nem, követel.

Folytathatnám, de nem teszem, mert egyszerre szánalmas és nevetséges. Ami ebből sokkalta fontosabb, hogy vajon a baloldali szellemi világ, amelyik olyan sokszor fejti ki a rendszerről, hogy ilyen meg olyan, múltba forduló, bezáruló meg minden, az vajon miért nem fordul igényesen e felé az ellenzék felé, miért nem kéri számon a tehetségtelenséget, a gátlástalanságot, az otrombaságot és mindenekelőtt az ürességet?

Onoda Hiroo katona volt, kitartását, noha abszurd, lehet akár az állhatatosság és a hűség erényével indokolni. A politika bizonyos aspektusában nélkülözhetetlen a változó valósághoz való alkalmazkodni tudás, és aki erre nem képes, az sok mindenre lehet alkalmas, de országot vezetni biztosan nem. 

(A szerző lapszerkesztő)

Kapcsolódó írásaink

Vitéz Ferenc

Vitéz Ferenc

Fotel

ĀAbban a pillanatban, ahogy belehuppant, föl is ugrott a fotelből. J. Károly fájdalmasan tapogatta hátsó felét, és miután majdnem csúnyát mondott, elkezdte keresni a tűt

Lóránt Károly

Lóránt Károly

A neokonok és a háttérhatalom

ĀMost, az Európai Unió jövőjéről szóló vita pillanatnyi lezárásakor különösen fontos lenne, ha volna saját, részletesen kidolgozott elképzelésünk Európa jövőjéről