Deme Dániel

Vélemény és vita

Jövőmegszakítás

álláspont

A brit parlamentben a múlt héten bemutattak egy úgynevezett konverziós terápiákat tiltó törvénytervezetet, amely börtönbüntetéssel fenyeget mindenkit, aki homoszexuálisokat célzó szertartásokat szervez, amelyek során megpróbálják „kigyógyítani” a pácienseket a saját nemük iránt érzett vonzalmakból.

Ugyan a fenyegető gázembargó mentén már nálunk is egyre inkább terjed az a felismerés, amit a nyugatiak olyan meggyőződéssel hirdetnek, tudniillik hogy a meleg a legnagyobb kincsünk, ennek ellenére a konverziós terápiák fogalma hazánkban még szinte ismeretlen. Ezek főleg afrikai eredetű fundamentalista keresztény gyülekezetekben jelennek meg nyugati országokban. A kezelés legtöbbször abból áll, hogy az egyént egy csoportterápia során a homoszexualitást elítélő bibliai versekkel ismertetik meg, és imádkoznak érte, hogy elmúljon a felfogásuk szerint bűnös vonzalma.

Az a véleményem, hogy ez az egész szertartás humbug, és nemcsak a hatékonysága megkérdőjelezhető, de nyilván a keresztény ima és a Biblia szerepének komoly félreértésén is alapszik. Mindemellett viszont a kérdés, amit senki sem tesz fel magának, az, hogy ha a homoszexuálisok heteróvá való konvertálása a világ egyre több országában tilos és börtönnel büntetendő, miért szabad nyomást gyakorolni heterosze­xuális egyénekre, gyermekekre, hogy távolodjanak el nemcsak természetesen kialakult szexuális orientációjuktól, de születési nemüktől is.

Hogy lehet az, hogy míg a homoszexualitást imával és erkölcsi érveléssel „gyógyítani” akarókat szabadságvesztéssel fenyegetik, addig a nyugati országokban közpénzekből és senki által nem ellenőrzött aktivisták segítségével a szó szoros értelmében hadjárat folyik az iskolákban azért, hogy gyermekeiket elbizonytalanítsák nemi identitásuk felől, munkahelyeken pedig kötelezővé teszik az olyan képzéseket, ahol a heteroszexualitás és a család erkölcsi összefüggéseit aláássák. És míg a konverziós terápián nyilván csak önkéntesen vesznek részt az emberek, addig az iskolás gyermekeknek ez a választási lehetőségük nincs meg, így védtelenek a szélsőbaloldali gender agymosással szemben.

Így van ez az abortusszal is. Nyugaton ma több országban szabadságvesztéssel járhat az, ha valaki magánszemélyként vagy valamely magzati életért küzdő keresztény szervezet tagjaként megpróbálja meggyőzni a terhességmegszakítást fontolgató nőt arról, hogy ne tegyen olyat, amit élete végéig bánhat, és tisztelje az anyaméhben megbúvó emberi élet értékét. Ezek a szervezetek legtöbbször felajánlják a várandós anyának azt is, hogy a nem kívánt gyermeket születése után gondozásukba veszik. Ezzel szemben gomba módra szaporodnak az olyan adófizetők pénzéből is hizlalt abortuszlobbik, amelyek hatalmas pénzforrásaikat nemcsak a terhességmegszakítás népszerűsítésére, hanem a velük nem egyetértők agresszív elhallgattatására és megfélemlítésére használják.

Mindezzel tehát a heteroszexualitást és a magzat védelmét nemcsak erkölcsileg, de jogilag is alárendelik a genderideológiát és a fejlődő emberi élet eltaposását ünneplő politikai árnyékvilág érdekeinek. Az emberi civilizáció ez eddig nem termelt ki még egy ilyen aberrált vadhajtást, mint ez az emberi reprodukciót lehetővé tevő szexualitás és az abból létrejövő szent élet elleni ideológia. Az fáj nekik, hogy a heteroszexuális párkapcsolat és az ebből származó élet a jövőbe mutat, túl önmagán. A Nyugat ezzel ellentétben saját múltjához, hőseihez, történelméhez hasonlóan, most épp a jövőjét igyekszik a kukába hajítani. Ez pedig egy újabb dolog, amiből ki kell maradnunk.

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Őry Mariann

Őry Mariann

Nemzeti érdekérvényesítés

ĀA helyes út a nemzeti érdekérvényesítésre épülő külpolitika – nyomatékosította ismét Szijjártó Péter, amikor az Ország-gyűlés külügyi bizottsága hallgatta meg szerdán

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Célfotó

ĀFricska. Ez az egész rémisztő és halálos jövőkép csak most válik érthetővé teljes valóságában