Nagy Ervin

Vélemény és vita

Sorosék veszedelmesek a demokráciára

Rá kellene a Soros-szervezeteket kényszeríteni arra, hogy pártot alapítsanak és tisztességes demokrataként versenyezzenek

Vajon miért nem alapítanak pártot a Soros-szervezetek? Mert ezzel beismernék, hogy mégsem a kizárólagosan helyes politikai elveket vallják, hanem csak egyet a sok alternatíva közül. Vajon miért nem indulnak el a választásokon? Mert azzal elfogadnák azt a nyilvánvaló tényt, hogy az általuk képviselt politika csupán egy az összes többi versenyző politikák közül; és persze ebben az esetben azt kockáztatnák, hogy ha elvesztik a választásokat, vagy ellenzékbe kerülnek, esetleg kompromisszumokkal tudnak csak a közhatalomba bekerülni, akkor semmissé válna a vitathatatlanság mítosza.

Kiderülne, hogy a nyílt társadalom eszméje is csak politikai célok halmaza. Ideológia, világkép, látásmód, politikai narratíva, szubjektív igazság – nem pedig a felvilágosult szabad ember ideális együttélési állapota, amit muszáj mindenhol megvalósítani.
Ha a Soros-szervezetek tisztességes demokrataként kijönnének a fényre és megversenyeztetnék a politikájukat, akkor le kellene mondaniuk a kizárólagosságról, varázstalanítaniuk kellene a nyílt társadalom eszméjét. El kellene fogadniuk azt a tényt, hogy van más alternatíva is, mint amit ők képviselnek.

A nyílt társadalom eszméje egy olyan definiálhatatlan utópia, amely magának követeli a kizárólagos igazságot; egy olyan végtelen progresszió, aminek semmiféle morális határa nincs. Csak a rombolás, a társadalom szövetének fellazítása, a természetes közösségek felforgatása, az egyén hedonista törekvéseinek kiszolgálása – mindezt pedig a haladás nevében. Végül is egy olyan posztnemzeti állapot megteremtése a cél, amely féktelen individualista, szélsőséges liberális és egyformaságra (nem pedig egyenlőségre) törekvő baloldali állásponton nyugszik.

De van itt egy „filozófiai” elmélet is. Persze a lényege az erőszakos politikai propaganda aládúcolása, de így többé-kevésbé meggyőzőnek is tűnhet.

Azt mondja Soros, hogy mindent meg lehet cáfolni. A kritikus állampolgár akkor jár el „helyesen”, ha mindent meg is akar cáfolni. Ha folyamatosan ostromolja a fennálló rendet. Ha újra és újra kérdőre vonja a hatalmat, és új és új szabadságdimenziókat nyit meg az egyén számára. Habár nem mondja ki, de ez a mai progresszív politika logikája.
A baloldal haladó szellemisége.

A nyitottság tényleg jól hangzik. Ki ne akarna nyitott lenni? Ám ha a fogalom mögé nézünk, akkor egy olyan világot találunk, ahol nincs határ kultúrák és nemzetek között, nincs határ férfi és nő között, végül pedig semmis minden olyan tradíció és hagyomány, ami morális határokat jelölne ki az egyén számára. Nem egyenlők vagyunk, hanem ugyanolyanok – ez a szélsőbalos logika végkifejlett változata.

A cél egyértelműen politikai, a filozófia csak máz, az utópia csak színes és csábító vakolat.

Nem az a baj a Soros-szervezetekkel, hogy politikai szerepet vállalnak, hanem az, hogy a közhatalom megszerzéséért folytatott küzdelem helyett dezinformációs tevékenységet folytatnak, és ott ártanak Magyarországnak, ahol tudnak. Nem a magyar kormánynak, hanem Magyarországnak. Sőt ha a tágabb horizontot nézzük, akkor végül is a demokráciára jelentenek veszélyt.

Erről szólnak a napokban napvilágot látott önleleplező felvételek. A nyilvánosságra került videók és dokumentumok bizonyítják azt, hogy a civil szervezeteknek nevezett nemzetközi hálózatot szövő NGO-k, a Soros-alapítványok által támogatott „irodák” vagy nemzetközi lerakatok veszedelmesek a demokráciára. Félelmetes az a cinizmus, ami ezeken a felvételeken látszik és hallatszik. Ijesztő az a természetesség, ahogy a Soros-hálózat egyik regionális vezetője nyíltan elmeséli, hogy milyen módszerekkel támadták az elmúlt években Magyarországot és Lengyelországot a Sorosék által pénzelt „független” újságírók.

A plurális versenyen alapuló demokráciában a civil szervezeteknek is, mint mindenkinek, joga van véleményt nyilvánítani. De nincs joga kizárólagosságra törni, ahogy elfogadhatatlan az is, hogy a tényeket figyelmen kívül hagyva alakítsanak ki torzképet Magyarországról, hogy erőszakosan beavatkozzanak a magyar belpolitikába. Tiltani nem lehet és nem is kell a Soros-szervezeteket, de harcolni kell a dezinformációs tevékenységük ellen, tiltani kell a társadalmat felforgató nézeteiket, és minden eszközzel meg kell akadályozni azt, hogy polgárháborús helyzetet alakítsanak ki.

Rá kellene a Soros-szervezeteket kényszeríteni arra, hogy pártot alapítsanak és tisztességes demokrataként versenyezzenek. Hogy a választópolgár döntsön a nyílt társadalom eszméjéről, ne egy politikai hálózat erőszakolja rá
az országokra.

(A szerző a XXI. Század Intézet kutatója)

Kapcsolódó írásaink

Forró Péter

Forró Péter

A jelölt

ĀFricska. Az a jó Márki-Zayban, hogy nincs olyan penetráns ökörsége, amit ne tudna huszonnégy órán belül überelni

G. Fehér Péter

G. Fehér Péter

Ez nagyon gáz!

ĀMárki-Zay zagyva beszédeinek és következtetéseinek se vége, se hossza