Deme Dániel

Vélemény és vita

Árt-elmiség

Hogy a nyugati művészvilág és értelmiség többsége baloldali volt, amióta világ a világ, azt mindenki tudja

álláspont

De van egy komoly különbség a régi és jelenlegi nagyjaink között: a bátorság – illetve annak hiánya. Míg a múlt kiemelkedő személyiségei legtöbbször a peremre sodródott csoportokkal, a kisemmizettekkel való sorsközösség vállalását választották, addig a mai nyugati értelmiség a hatalmi struktúrákkal való összefonódás tankönyvi példája. És amennyire a múltban a baloldali értelmiség egyik csodálatra méltó tulajdonsága a tehetség és empátia egysége volt, addig mai progresszív művészeink, akadémikusaink nagy részét a nemzettel, a többségi közösséggel való szolidaritás hiánya jellemzi.

Nem az ötödrangú NGO-szónokokról vagy a gyorstalpalón részt vett dilettáns érzékenyítőszeminá­rium-kiképzőkről van szó. Nem, itt valódi nagyjainkról beszélek, akik már bizonyították, hogy világviszonylatban is kiemelkedőt képesek alakítani. Ellenben ahelyett, hogy a mai végzetszagú európai krízishelyzetben a szabadságra, önrendelkezésre és a józan ész uralmára vágyók hangját erősítenék, számítón, nárcisztikus öntetszelgéssel beállnak az ezeket lekicsinylők kórusába.

Míg a már egyetemekről és közéletből szinte teljesen kiszorult európai konzervatív értelmiség „szíve jó helyen van”, sajnos az is jellemző rá, hogy kissé fantáziátlan, és teljesen leköti saját sérelmeinek elemzése. A baloldali értelmiség döntő része ellenben megrekedt a demokráciával, különösen annak jobboldalával szembeni bizalmatlanság állapotában. Nem az a baj, hogy a nemzeti konzervatív erőket kritizálják, mert a kíméletlen és tárgyilagos kritikára óriási szükség van egy demokráciában.

A baj azzal van, amit nem kritizálnak. Valahol biztosan őket is zavarja az, amikor az abortuszt reproduktív jogoknak nevezzük át és a legfőbb jóként állítjuk be, amikor óvodásainkra ráengedünk tündérruhába öltözött, személyiségzavaros középkorú férfiakat, és valahol ők is aggódnak amiatt, hogy milliószámra özönlenek közösségeinkbe a keresztényeket, fehéreket, zsidókat és persze egymást is gyűlölő vallási fanatikusok. De legtöbb esetben puszta gerinctelenségből vagy számításból mégsem képesek felszólalni sem a meg nem születettek ellen ipari mértéket öltő erőszak, sem a gyermekeket szexuális tárgyként kezelő ideológiák, sem pedig az európai humanizmus csíráját is nélkülöző importált, fundamentalista vallási csoportok terjedése ellen.

A tények tudatában elmaradó kritika hazugságnak minősül. A mai liberális értelmiség hazudik, és hazugságra, értelmetlen gesztusokra tanítja a rájuk bízott nemzedéket is. Egyáltalán nem hiteles úgy kritizálni egy kormányt, politikai vezetőket, hogy közben cinkosan elhallgatjuk a saját ideológiai érdekeinknek megfelelő hatalmi csoportok szembeötlő erkölcstelenségét, korruptságát.

Olyan itt ne kritizáljon és ne beszéljen magas erkölcsi piedesztálról, aki a saját kis pecsenyéjét sütögetve a nyugati hatalmi elit hangos „bravói” közepette pocskondiázza azokat az értékeket, eredményeket, amelyeket a magyarok az utolsó évtizedekben elértek. De ha mégsem elegendő baloldali nagyjainknak a hazai siker, akkor nézzenek kicsit körül Európában, hátha tudatosodik bennük az, hogy egyetlen nép intellektuális elitje sem szít olyan mértékű gyűlöletet a saját népe ellen, mint a magyar progresszív akadémikus- vagy művészvilág.

Ha kívülről támadják őket, a nyugati értelmiség összezárja sorait, és kiáll nemzeti kultúrájuk mellett, bármilyen kormány legyen is hatalmon. Nem lehetne esetleg ezt is lemásolni a Nyugattól? De ha nem, és a magyar liberális értelmiség nem akar részt venni a magyar demokrácia építésében, kérjük, legalább ne hátráltassa azt!

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

László Tamás

László Tamás

Jelentés a Magyar Zene Házából

ĀMár átadás előtt sokan sétáltak a Magyar Zene Háza mellett, a kerítésen át súrolva érdeklődő, csodálkozó pillantásokkal

Nagy Ervin

Nagy Ervin

Bikaborjak árulása

ĀÖtéves a NOlimpia Mozgalom, Fekete-Győr szerint öt éve kezdték meg a rendszer lebontását. Vagy inkább a magyarság elárulását?