Vári F. Teofil

Vélemény és vita

Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz…

Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz gyermekvédelmi tárgyú népszavazás. A libbantak akárhogy is berzenkednek, acsarkodnak, hetvenkednek, erről majd a magyar virtus tesz, tesz, tesz!

Annak ellenére is lesz, hogy egy, a bolsevikokra jellemzően gyáva módjára névtelenségbe burkolódzó indítványozó 2021 decemberében az alkotmánybíróságon megtámadta az ország­gyűlés által elrendelt referendumot. Ezt megelőzően a jogi ismeretek terén gyengén eleresztett ellenzék a kúriánál is megpróbálta elkaszálni a népszavazást, de mint már annyiszor, most is árnyékra vetődtek a balliberálisok. Nem is értem, ezek semmiből sem tanulnak? Direkt élvezik valamilyen beteges szellemi perverzióként, hogy állandóan pofára esnek? Szóljon már nekik valaki, hogy ne röhögtessék ki magukat újból és újból!

Végül is az alkotmánybíróság az elmúlt napokban megállapította, hogy a népszavazás ellen beadott indítvány nem megalapozott, így végre a magyar emberek közvetlenül is elmondhatják véleményüket a gyermekvédelem ügyében. Számunkra, polgári, nemzeti, keresztény értékeket vallók számára egyértelmű, hogy azért ez a nagy vehemencia az ellenzék részéről a népszavazással szemben, mert éppen legfőbb javunkra, a jövő letéteményeseire, a gyermekeinkre fáj a foguk. Mi azonban gyermekeinket nem adjuk és nem hagyjuk!

Végre elérkezett az idő, hogy ezt a jog eszközeivel is egyértelművé tegyük az elfajzott baloldali politikusok számára. Gyermekeink egészséges pszichoszomatikus és pszichoszexuális fejlődése nem lehet politikai alku tárgya, ez egyértelműen kőkemény össztársadalmi érdek. Ezért aztán a pedofilokat sújtsa a legsúlyosabb büntetés. A szex- és genderpropagandisták pedig tartsanak illő távolságot a médiában is és a közoktatási intézményeinkben is a kiskorúaktól. Ne erőszakolhassák meg gyermekeinket se tettleg, se szellemileg a mocskos kis aberrált befolyásolási kísérleteikkel.     

Nem engedjük összezavarni az önképét a nemi identitásában még könnyen befolyásolható, szellemileg is védekezésre képtelen kiskorúaknak. Ez a lényege a gyermekek védelméről szóló népszavazásnak! Ez a véleménye a magyar társadalom egészséges többségének. Az az aljasság, ahogyan a baloldal a védtelen kisgyermekeket kiszolgáltatná az aberrált, szexuális másságukban fetrengő felnőtteknek, nekünk, patriótáknak felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Megdöbbentő és egyben undort keltő az, hogy nyugaton ma már ez maga a természetesség.

Ahogyan az is megdöbbentő, hogy hormonokkal kezelve a kisgyerekeken tulajdonképpen az egykori nácik praktikáját messze túlhaladó emberkísérleteket hajtanak végre. A végén aztán nemváltoztató műtétekre hurcolják a szerencsétleneket egy életre tönkre téve őket. Magyarországon szerencsére még nincsenek ilyen esetek, de nem is akarjuk, hogy akár csak egyetlen egy is legyen. Azonban idáig ez egyáltalán nem a hazai balliberális politikusok szándékán múlott. Tehát vigyázat, a  libbantak ma már megpróbálnak belopódzkodni gyermekeink hálószobájába, és már a spájzban vannak! Mindenáron be akarnak avatkozni a családok nevelésébe. Gyermekeink szexuális neveléséhez végképp semmi közük. Az egyes egyedül csakis a szülőkre tartozik, vagyis az édesanyára és az édesapára.

A jelenlegi balliberális ellenzék minden egyes neki tett engedményt a gyengeség jelének lát, ezért is volt oly nagyon szükséges végre ennek népszavazásnak az elrendelése és engedélyezése. Ha mi valamelyik társadalompolitikai területen visszavonulunk, ők egyre inkább elpofátlanodnak. Ráadásul úgy gondolják, nekik joguk is van ehhez. Azonban ne felejtsük el, a többségi társadalomnak pedig ahhoz van joga, hogy mindezt ne tűrje el. Na, igen, ezt viszont ők már nem hajlandók tolerálni, de hát ez legyen az ő bajuk.

Mondjuk ki nyíltan és ne rejtsük véka alá, vágjuk bele nyugodtan a baloldal képébe, mert ha elhallgatjuk az igazságot, azzal hazudunk a ma felnövekvő nemzedékének. Tegyük egyértelművé, hogy a nyugati baloldalnak a 68-as nagy diáklázadást követő téveszméje volt az a borzalmas szabadságfelfogás, amely a nemi élet felszabadítását a pedofíliáig tágította. A nyugati baloldal szabadította rá a világra ezt a mocskot, a pedofília legalizálásának tervével együtt. Ennek egyik bizonyítéka az a 1977-es kiáltvány, amelyben a francia baloldali értelmiség színe-virága (mákvirága) követelte, hogy a gyermekkorúakkal fenntartott nemi kapcsolat legális legyen, ha a gyermek is beleegyezik. A legnagyobb nevek is ott szerepeltek az aláírók között, így Sartre és Aragon is. Tehát könnyen leleplezhető a baloldali ravaszság a szexuális eltévelyedések dekriminalizálási szándéka kapcsán.

A genderideológia hazai elterjesztése is a baloldal oszlopos tagjainak nevéhez köthető. Sajnos nagyon sokan nem tudják, hogy maga Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc kedvenc felesége vállalta magára a genderpropaganda népszerűsítését, mégpedig 2009-ben, az Unifem-Ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület megalakításával. Az Orbán kormány negyedik évében szerencsére elfogyott a szél a vitorlájukból, és a szervezet 2014-ben végelszámolással kimúlt. Ez a gittegylet már akkor a genderpropaganda hazai népszerűsítését tűzte ki célul. Olyan ideológiai háttérintézménye volt az akkori baloldali kormánynak, amely programjával óvodás kortól kezdődően megcélozta a gyermekek nemi identitásának eltorzítását.

Beszédes azoknak a nevét tartalmazó névsor (nem teljes körű), akik támogatták Klára asszonyt a szellemi rohamosztag megalakításában: Bánáti Jánosné (Magyar Ügyvédnők Egyesülete), Göncz Kinga (akkori külügyminiszter), Lamperth Mónika (az MSZP akkori elnöki kabinetvezetője), Palya Bea (énekes), Gurmai Zita (szocialista EP-képviselő), Junghaus Tímea (Open Society Institute).

Emlékeztetni és figyelmeztetni szeretnék mindenkit! Dobrev Klára 2009-ben indított genderlobbijának akkor rapid módon meglett az eredménye. Megszületett a baloldali kormánynak az a 1004/2010. (I. 21.) számú határozata, amely az államigazgatás és az élet egyéb területén (a közoktatástól kezdve a felsőoktatáson át egészen a mé­diáig) a genderszemlélet kötelező elterjesztését írta elő.

A határozat rendelkező melléklete szó szerint szorgalmazta a gender mainstreaming érvényesítését. Ennek érdekében például a pedagógusoknak kerülniük kellett volna a nemi sztereotípiák erősítését. A gyakorlatban ez a teljes magyar népmesekincs mellőzését jelentette volna. A nemiség semlegessé tételén kívül a pedagógusoknak a gyermekeket a nemi másság elfogadására, azok tiszteletére kellett volna szoktatni.

Megvallom őszintén, ott már elakadtam, hogyan gondolták a határozat szövege szerint a „genderalapú szaktudás elterjesztése az államigazgatásban” tétel megvaló­sítását. Azonban kis idő után lelki szemeim előtt egyszer csak megjelent egy genderalapú szaktudással rendelkező kormányablak ügyintéző, aki a hozzá kérelmet benyújtó ügyfélnek, aki történetesen gendermódi szerint transznemű őznek vallotta magát, merő figyelmességből udvariasan vet egy nyaláb friss szénát.  Nem meglepő tehát, hogy az Orbán-kormány egyik első intézkedése volt 2010 tavaszán a genderőrület megállítása.  

Nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol azt a gyermeket, aki elutasítja egy pedofil közeledését, javítóintézetbe küldik, vagy pszichiátriai kezelésnek, esetleg érzékenyítő tréningnek vetik alá. Nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol a gendert is meghaladva különböző urak és hölgyek jog által legalizáltan különböző állatfélékkel kerülhetnek némileg-nemileg szorosabb kapcsolatba. Egyáltalán nem szeretnék a baloldal által megálmodott torz világban élni.

Ezért aztán, amikor ez év tavaszán az urnák elé járulunk a gyermekvédelmi népszavazás és parlamenti választás ügyében, ne felejtsük el, hogy ugyanez a Klára asszony és genderpajtásai Gyurcsánnyal együtt szeretnének beülni a hatalomba. Nem lehetnek kétségeink afelől, ha sikerülne nekik, most már kormányzati szinten gőzerővel és minden gátlás nélkül folytatnák ifjúságrontó tevé­kenységüket. Ragaszkodjunk tehát ahhoz a biztos eligazodási pontot nyújtó nemzeti keresztény értékrendhez, amely ezer éven át biztosította hazánkban a normalitás fennmaradását. 

(A szerző jogtanácsos)

Kapcsolódó írásaink

G. Fehér Péter

G. Fehér Péter

Csak ezt ne!

Ā„A némettel nyersz. Vágj bele.” Ennél ütősebb nyelvtanulásra buzdítást aligha lehetett volna megfogalmazni azokon a reklámfelületeken, amelyek a német nyelv megtanulására buzdítanak, és amelyek hirtelen, szinte varázsütésre a budapesti utcákon tűntek fel

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Megint jönnek, riogatnak

ĀPontosabban riogatnak és állandóan fenyegetnek. Hogy kik? Nos, az unió magasságos urai