G. Fehér Péter

Vélemény és vita

Csak ezt ne!

„A némettel nyersz. Vágj bele.” Ennél ütősebb nyelvtanulásra buzdítást aligha lehetett volna megfogalmazni azokon a reklámfelületeken, amelyek a német nyelv megtanulására buzdítanak, és amelyek hirtelen, szinte varázsütésre a budapesti utcákon tűntek fel

álláspont

Nem mintha a németnyelv-tudás nem lenne hasznos, de eddig sokkal visszafogottabban hirdették elsajátításának fontosságát.

Mintha elérkezett volna az idő a szerénység lerázásának, a plakátokon magabiztos férfiarcok – legalábbis én csak ilyeneket láttam – hívnak fel a német nyelv elsajátítására. Nem tudni, hogy a plakátkampány hirtelen felfutása véletlenszerű vagy pedig tudatos akció, és összefügg-e az új berlini kormány hivatalba lépésével, azzal a feltett szándékkal, hogy a föderális Európa megteremtésének álcája mögé bújva létrehozza a német Európát. Az egybeesés mindenesetre figyelemreméltó.

A föderális Európa lényegét talán Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt vezetője fogalmazta meg a legkeményebben. „Németország arra törekszik, hogy az EU-t egy szövetségi német negyedik birodalommá alakítsa át. Amennyiben mi, lengyelek beleegyeznénk egy ilyen modern kori behódolásba, azzal voltaképpen lealacsonyodnánk” – jelentette ki. Tegyük hozzá, hogy ez nemcsak a lengyelekre, hanem minden más uniós nemzetre, így ránk, magyarokra is érvényes.

Egy utópisztikus és veszélyes elképzelésről van szó, amelynek a megvalósítási kísérlete nem összetartani, hanem szétverni fogja az Európai Uniót. A német dominanciájú Európa megteremtésének útjában, a háttérben azonban egyre józanabb hangok is hallhatóak. Hiába a berlini handabandázás Lengyelország és Magyarország ellen, valószínűsíthető, hogy az eszement ideológiai megfontolások által vezérelt indulatos uniós és német támadások hangerejét lejjebb fogják csavarni. Már az is felmerült, hogy Lengyelországba és Magyarországba bele fog törni Brüsszel és Berlin bicskája.

Az új német kormánynak most kell szembesülnie azzal a ténnyel, hogy a rendszerváltozás után saját érdekszférájának tekintett Közép-Európa gazdaságilag bizonyos fokig függő helyzetbe hozta. A német ipar beszállítókapacitásának legalább az egyharmada már ebben a régióban van, ennek jelentős része a térség gigászának számító Lengyelországban és nem kis arányban nálunk található. Ha ezek a beszállítóláncok Berlin és Brüsszel ideológiailag vezérelt közös sanyargatásának következtében sérülést szenvednének, azt a német ipar is alaposan megérezné. Különösen mostanság, amikor Németországban a járvány alkatrészhiányt okozott, gyárakat, üzemeket kellett bezárni.

Összenő, ami összetartozik, jellemezte Orbán Viktor magyar miniszterelnök a magyar–német gazdasági kapcsolatokat. Az összenövés folyamata változatlan lendülettel tart, de bizonyos ellentmondásos helyzetet mutat. Miközben Németországban a járvány miatt a gazdasági növekedés csökkent, addig Magyarország és Lengyelország öt–hat százalék körüli GDP-növekedést produkál.

A jó eredmény többek között éppen annak köszönhető, amit az unió és Berlin nem szeretne látni: a két polgári kormány ugyanis nem engedi a haszon gátlás nélküli kivitelét. Ez a csuka fogta róka esete, mert most nagyon is jól jön Berlinnek, hogy a lengyel és magyar beszállítók jól teljesítenek. Pedig az ideológiai ámokfutás mellett a kevesellt profit az egyik fő oka, hogy boszorkányüldözést folytatnak a két ország ellen, hogy saját nagyvállalataik a kifosztás mechanizmusát működtethessék.

Ez a sors vár minden olyan országra, amelyik jó ötletnek találja a német Európát.

(A szerző lapszerkesztő)

Kapcsolódó írásaink

Bertha László

Bertha László

Mit üzen számunkra a francia elnökség?

ĀAz erős, szuverén Európa megvalósítása elképzelhetetlen a külső határok megvédése nélkül. Ezt ma már nemcsak Magyarország, de Emmanuel Macron francia elnök is felismerte

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Megint jönnek, riogatnak

ĀPontosabban riogatnak és állandóan fenyegetnek. Hogy kik? Nos, az unió magasságos urai