Csi Ta-jü

Vélemény és vita

Egy sikertörténet

Kína alig néhány évtized alatt a világ második legnagyobb gazdaságává nőtte ki magát

A gyors gazdasági fejlődés és a hosszú távú társadalmi stabilitás „két nagy csodáját” megalkotva lépett ugyanarra az útra, amelyet a fejlett országok már több száz éve járnak. A világ számos országa, szakértő tudósa vizsgálja, Kína hogyan tudta megvalósítani ezt a sikertörténetet. Ezzel kapcsolatban szeretném a véleményemet néhány pontban felvázolni.

Mindig ragaszkodunk az emberközpontú fejlesztési koncepcióhoz, az emberek jobb élet iránti vágya a küzdelmünk célja. A Kínai Kommunista Párt az elmúlt száz évben mindig is küldetésének tekintette a kínai nép boldogulását, a nemzeti újjáéledést. Egyesítette és vezette a kínai népet a nemzeti adottságoknak megfelelő fejlődési útra, amely az emberek általános támogatását élvezi. Ugyanakkor évtizedekre van szükség ahhoz, hogy bejárja az iparosodásnak azt az útját, amelyen a fejlett országok immár több száz éve járnak.

Az új Kína 1949-es megalapításakor az egy főre jutó nemzeti jövedelem alig érte el a 27 amerikai dollárt, de mára már két egymást követő évben is meghaladta a tízezer dollárt. Ma Kína nemzeti gazdasági, tudományos és technológiai, valamint átfogó nemzeti ereje új csúcsokat döntöget, a nemzeti kormányzási képesség folyamatosan korszerűsödik, és az emberek élete minden szempontból javul. Fontos eredményeket ér el az ökológiai civilizáció építésében, a nemzetközi befolyása jelentősen megnőtt. A kínai nemzet elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy a talpra állás és a meggazdagodás után egy nagy ugrást tegyen előre. Erre a legjobb példa, hogy amerikai közvélemény-kutatók közelmúltban végzett kutatásainak eredményei szerint a kínai lakosság elégedettsége a Kínai Kommunista Párttal eléri a 95 százalékot, míg a kormánnyal 98 százalék elégedett.

Gondoskodás minden társadalmi csoportról, a szegénység elleni küzdelem megnyerése és az ENSZ 2030-as fenntartható fejlődési céljainak elérése tíz évvel a kitűzött határidő előtt. Kína a világ legnépesebb fejlődő országaként, hosszú és fáradságos munkával tavaly a szegénység ellen vívott kemény csatában a tervezett határidőre átfogó sikert aratott. A jelenlegi normák szerint a mintegy 98,99 milliós vidéki lakosság teljes egészében kiemelkedett a szegénységből, 832 szegénynek tekintett megye is sikeresen megszabadult ettől a bélyegtől, és az általános regionális szegénység is megoldódott.

Az abszolút szegénység felszámolásának fáradságos feladata befejeződött. A szegénység elleni küzdelem teljes körű megnyerése azt jelenti, hogy a Kínát hosszú ideje gúzsba kötő abszolút szegénység történelmi jelentőségű lezárásához érkeztünk. 2012 óta évente átlagosan több mint tízmillió embert emeltek ki a szegénységből Kínában, ami egy közepes méretű ország népességének felel meg. A nemzeti kisebbségek által koncentráltan lakott területek, Tibet és Hszincsiang után mind a 28, viszonylag kevés nemzeti kisebbség által lakott területet is teljes lélekszámával sikerült kiemelni a szegénységből.

A szegénység sújtotta területeken ugrásszerűen haladt az infrastruktúra fejlesztése 1,1 millió kilométernyi új vidéki út megépítésével, és a már meglévő vasútvonalhoz további 35 ezer kilométernyi pályaszakasz hozzáépítésével. A nagyfeszültségű villamosenergia-hálózatba bekapcsolt szegény falvak aránya százszázalékos, az optikai kábelhez és a 4G-hez csatlakoztatott szegény falvak aránya pedig 98 százalékos. 7,9 millió háztartás és 25,68 millió szegény ember romos házát felújították, míg több mint 9,6 millióan új otthonokba költözhettek. A szegények jövedelme jelentősen nőtt, már nem kell aggódniuk, hogy lesz-e betevő falatjuk vagy ruhájuk, amivel a testüket betakarhatják.

Az élet- és munkakörülmények javultak, a kötelező oktatás, az alapvető orvosi ellátás és a lakhatási biztonság garantált. 2020-ban az országos beiratkozási arány a gimnáziumokban 91,2 százalék, míg a felsőoktatásban 54,4 százalék volt. A világ legnagyobb társadalombiztosítási rendszere épült ki, amely olyan elemeket tartalmaz, mint az öregségi és az egészségügyi ellátás, a minimális megélhetést biztosító járulék és a lakhatás. 2020 végére a teljes lakosságból már 1,36 milliár-dan tagjai a teljes körű egészségügyi alapbiztosításnak, 999 millióan az öregségi alapbiztosításnak, és összesen mintegy ötvenmillió különböző típusú szociális lakás épült.

Kitartóan járunk tovább a békés fejlődés útján, és a kölcsönös tisztelet, a bizalom, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján kibontakoztatjuk a nemzetközi együttműködést. Kína több mint kétezer évvel ezelőtt, már az ókori Selyemúttal megnyitotta az átjárót a kelet-nyugati kapcsolatok között. Korábban sohasem látott mértékben erősödött az országok közötti kölcsönös kapcsolat, az egymásra utaltság mértéke, egyre inkább szimbiotikus sorsközösség alakul ki. Kína a béke, a fejlődés, az együttműködés és a kölcsönös nyereség korszelleméhez alkalmazkodva kitart a nyitott, kooperatív és mindenki számára előnyös fejlődés mellett, a békés nemzetközi környezet megteremtésére törekedve fejleszti önmagát, a saját fejlődése által védi és elősegíti a világbékét.

Az ENSZ Közgyűlés 76. ülésszakának általános vitáján Kína elnöke, Hszi Csin-ping előterjesztette a Globális Fejlesztési Együttműködési Kezdeményezést, szorgalmazva olyan közös emberi értékek betartását, mint a béke, a fejlődés, a pártatlanság, az igazságosság, a demokrácia és szabadság, a mindenki számára előnyös együttműködést középpontba állító új típusú nemzetközi kapcsolatok kialakításának előmozdítását és az emberiség közös jövőjének építését. Ha minden ország és minden nép megkapja a tiszteletet, minden nép maga választja meg az országa által bejárt utat, az a legnagyobb demokrácia.

A vakcina-együttműködés aktív ereje a járvány elleni nemzetközi együttműködés előmozdítása. A covidjárvány még nem ért véget, a vírus még mindig tombol. Az „immunizációs szakadék” áthidalása és az oltások igazságos elosztásának elősegítése a nemzetközi közösség előtt álló jelentős próbatétel. Miután a 73. Egészségügyi Világgyűlésen Kína ünnepélyesen ígéretet tett, hogy a kínai vakcinát globális közkinccsé teszi, gyakorlati intézkedésekkel váltotta valóra ígéretét.

Ezt megelőzően Kína bejelentette, arra törekszik, hogy ebben az évben összesen kétmilliárd adag oltóanyagot biztosítson a világnak, százmillió dollárt adományozva a „Covid-vakcina megvalósítási terv” számára, még idén további százmillió adag vakcinát adományoz térítésmentesen a fejlődő országoknak. Kína eddig 1,8 milliárd adag oltóanyagot biztosított több mint százhúsz országnak és nemzetközi szervezetnek, a fejlődő országokban folyamatosan hozzájárul a covidvakcinák elérhetőségének és megfizethetőségének javításához.

November 8. és 11. között került megrendezésre a Kínai Kommunista Párt 19. Központi Bizottságának 6. plenáris ülése, amely megvitatta és elfogadta a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának a párt évszázados küzdelmének jelentős eredményeiről és történelmi tapasztalatairól szóló határozatát, összefoglalta a párt évszázados küzdelmének jelentős eredményét és történelmi tapasztalatát, mélyrehatóan feltárta, hogy a KKP miért tudott sikeres lenni a múltban, hogyan tudja a jövőben is folytatni a sikereit, és világossá tette a jövőre vonatkozó céljait.

Kína az új fejlesztési szakaszra alapozva megvalósítja az új fejlesztési koncepciót, új fejlesztési rendszert épít ki, előmozdítja a színvonalas fejlődést, összehangoltan elősegíti, hogy az emberek jólétben éljenek, az ország erős és virágzó, Kína pedig szép ország legyen. Ugyanakkor Kína ragaszkodik ahhoz, hogy a külvilág számára erőteljesen nyitott legyen, előmozdítsa a gazdasági globalizációt egy nyitottabb, toleránsabb, befogadóbb, kiegyensúlyozottabb és mindenki számára előnyös fejlődés irányába, még több országgal és néppel ossza meg fejlődési eredményeit, hogy velük együtt tudjon sikertörténetet írni. 

(A szerző Kína magyarországi nagykövete)

Kapcsolódó írásaink

Nagy Ervin

Nagy Ervin

Márki-Zay, a libertárius

ĀHa az ellenzéki összefogásra vagyunk kíváncsiak, akkor csupán Márki-Zay Péter nyilatkozataiból tudunk tájékozódni, hisz a baloldali pártok csendben vannak, és úgy tűnik, hogy elengedték a miniszterelnök-jelölt kezét