Vári F. Teofil

Vélemény és vita

Vallásgyalázás Etyeken

A balliberális demokrácia- és szabadságfelfogás észrevétlenül megszabadít minden szabály, tradicionális kötelék alól, és lassan önzéshez, valamint az erények megszűnéséhez vezet

A balliberális bohém burzsoázia dogmái adhatták a táptalaját annak a torz gondolkodásnak, amely végül egy undorító vallásgyalázáshoz vezetett Etyeken. Az emberi mivoltából kivetkőzött ismeretlen elkövető (lehet, hogy már korábban kivetkőzött, mert a helyszínen nem találtak emberi mivolthoz tartozó nyomokat) néhány nappal ezelőtt a következőképpen múlatta az időt – azonban nem kizárt, hogy az illető többedmagával őrjöngött: a kálvária szobrait, azoknak talapzatait obszcén és más, üzenetjellegű, gyalázkodó feliratokkal, horrorisztikus rajzokkal rútul összefirkálták, ráadásul temérdek szemetet is hátrahagytak.

Az egyik primitív kereszténygyalázó firkálmány a következő: Keresztény g…i. Olvasható egy Lil Skies szövegű felirat is, ehhez kapcsolódik a sátáni jellegű rajzolat. Lil Skies itthon kevésbé ismert amerikai rapper, akinek saját szerzeményei és klipjei az abnormális, élet- és keresztényellenes felfogást hirdetik normalitásként.

Természetesen nem vitatom, lehet valaki istentagadó, vallástalan, szíve joga, de akkor maradjon meg a saját világában. Hiszen hazánkban háborítatlanul lubickolhat ebbéli meggyőződésének vizében. Senki nem teszi gúny tárgyává „hitbéli felfogását”, nem alázza meg ateizmusa miatt. Ellenben az etyeki rém két lábbal szállt bele a keresztény emberek vallásos meggyőződésébe, sőt magába a keresztény hit lényegébe. Gúny és gyalázkodás tárgyává tette azt, ami Jézussal közvetlenül a keresztre feszítése előtt, az úgynevezett keresztúton történt.

Napjainkban, amikor a keresztények mocskos gúnyolása divatba jött, lealjasult emberünk vérszemet kapott, gyáva hiéna módjára, az éj leple alatt, gátlás nélkül, kegyetlenül belerúgott abba a keresztény közösségbe, amely vélhetően semmit sem ártott neki. Ez az alantas megnyilvánulás, amelyet az etyeki vallásgyalázó megengedett magának, nem annak a számlájára írható, hogy valaki hit nélkül él, magát ateistának vallja. Nagyon sok tisztességes, jó érzésű embert ismerek, akik ateisták. A gyáva mocskolódás egyrészt az intelligencia hiánya, másrészt a normális emberi lelkület elfajzása. Mindezt igazolja az elkövető firkálmányai­nak tartalma is. Ismeretlenül is végtelenül sajnálom az illető családját, hogy ilyen lelkileg torz emberrel kényszerülnek együtt élni.

Az etyeki vallásgyalázó akaratán kívül is benevezett abba a nemzetközi méreteket öltő versenybe, amely arról szól, hogy ki tud ocsmányabbat kitalálni a kereszténység gúnyolására, gyalázására. Mivel e téren kiváló ötletgazdának bizonyult, elmehetne tanácsadónak a volt pusztaszabolcsi alpolgármesterhez. Ugyanis ő az év elején, egy közösségi oldalon a használt gumióvszert tartó kéz mellé odaillesztette a gyermek Jézust kezében tartó Szűz Mária képét, és alá a következő ocsmány, primitív kereszténygyalázó hozzászólást írta: „Ez kellett volna anno Máriának, és akkor nem kellett volna kitalálni egy egész vallást egy félre… miatt”. A később lemondott pusztaszabolcsi alpolgármester és az etyeki vallásgyalázó annak a balos téveszmének a hatása alatt áll, amely a véleménynyilvánítás felszabadítását egészen a vallásgya­lázásig tágította.

Tisztán kell látnunk, és nem dobhatjuk el a józan gondolkodásunkat! Amikor néhány hónap múlva parlamenti választásokra kerül sor, jussanak eszünkbe nekünk, keresztény embereknek ezek és a három évvel ezelőtti karácsonykor a Kossuth téren történtek is.

Az akkor és ott összegyűlt baloldali csürhe tagjai nem tisztelték az alapvető értékeket, nem tisztelték a jogot, nem tisztelték a kereszténységet, de még a keresztény ünnepeket sem. Kiiratkoztak az emberi civilizációból azok, akik a nemzet főterén akkor azt ordították, hogy „Égjen a karácsonyfa, égjen a rendőr”! A nemzet karácsonyfája körül elhelyezett, a rászoruló gyermekek részére készített szánkókerítést szétrugdosták, felgyújtották, ellopták, és a díszvilágítást szétszaggatták. Köztörvényes bűnözőkként a füves területen tüzet gyújtottak, padokat, járólapokat téptek ki a helyükről, és a nemzet lobogójának árbócát összefirkálták. Mindeközben a betlehemi jászol felgyújtásával kacérkodtak, és trágár, ocsmány szavakkal szidalmazták Jézust.

Nahát ne feledjük el, ilyenek és a hozzájuk hasonló elvtársaik akarják irányítani az országot, ezek a rongyemberek akarnak beülni a miniszteri bársonyszékekbe.

A kultúrrasszista, önmagukat magasabb rendű embertípusnak gondoló balliberálisok feljogosítva érzik magukat arra, hogy akár saját nemzetüket, saját hazájukat vagy a keresztények hitét mocskolhassák. Az államnak viszont joga, sőt kötelessége védekezni az ellen, hogy a közgondolkodásban ez a jelenség elfogadott magatartássá rögzüljön. Akár a jog eszközeivel is határozottan, egyértelműen szankcio­nálni kell a vallásgyalázást. Ebbe a körbe tartozik az etyeki eset is, hiszen a vallási tisztelet tárgyának a megrongálásáról van szó, ez pedig a rongálás bűncselekményének minősített esete (Btk. 371. §).

Nem lehet az agyonérzékenyített bíróságok szubjektív megítélésére bízni annak eldöntését, hogy az adott megnyilvánulás jogsértő-e avagy sem. Indokolásul hadd hozzam fel, hogy a pandémia első évében a KDNP frakcióvezető-helyettesének a Jézust és Müller Cecília országos tiszti főorvost ábrázoló karikatúra miatt indított keresetét úgy söpörte le az asztalról a Fővárosi Törvényszék, hogy a bíróság jópofának nevezte a gúnyrajzot.

Az elmúlt években minden vallásgyalázással kapcsolatos keresetet kivétel nélkül azzal a hazug érveléssel utasított el a magyar bíróság, hogy az adott cselekmény nem irányult a keresztény közösség ellen, csupán a politikai véleménynyilvánítás eszköze volt.

Én azonban egyetlen vallásgyalázó vagy kegyeletsértő firkálmányban és rongálásban sem tudtam a legjobb igyekezetem ellenére sem legalább egy szemernyi politikai kritikát felfedezni. E téren a hazai jogalkotás még adós a valós jogvédelmet biztosító hatékony jogi környezet megteremtésével.

A véleménynyilvánítás szabadsága nem ad jogi felhatalmazást senkinek sem vallásgyalázásra. Maga az uniós alapjogi charta is hangsúlyozza, hogy az egyes rendelkezéseiben szabályozott jogok csak meghatározott feltételek és korlátozások mellett, mások jogainak védelmére tekintettel gyakorolhatók. Például az említett véleménynyilvánítás szabadsága vagy a szólásszabadság, amelyre rendszerint a vallásgyalázók hivatkoznak, mint alapjog gyakorlására, nem sértheti mások emberi méltóságát vagy vallásos meggyőződését mint úgyszintén alapvető jogot. Sőt, hazai viszonylatban Sólyom László korábban, még az Alkotmánybíróság elnökeként úgy foglalt állást, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága csak második a sorban az emberi méltósághoz való jog mögött.

A véleménynyilvánítás semmilyen körülmények között nem lehet nyilvánvalóan sértő, túlzó vagy az érintett személyt vagy közösséget méltóságában és hitében megalázó. Azonban a balliberális demokrácia- és szabadságfelfogás észrevétlenül megszabadít minden szabály, tradicionális kötelék alól, és lassan önzéshez, valamint az erények megszűnéséhez vezet. Egyszerre csak létrejön egyfajta romlott szabadság, amely arra ösztönöz, hogy mindent megtegyünk, ami jólesik. Ez a szabadság nem ismer semmiféle tekintélyt, leráz magáról minden szabályt.

Ez a romlott szabadság a táptalaja a Charlie Hebdo oldalain oly gyakran napvilágot látó, beteges gondolatoknak, rajzoknak. A lap karikatúráinak jelentős része a keresztény, a muzulmán és a zsidó valláson gúnyolódik.

Napjainkra a balliberálisok alantas indulataik kifejezésére olyan széles körű és változatos módszereket fejlesztettek ki, amelyre korábban még nem volt példa.

A másként gondolkodók szüntelen gúnyolása, a nemzeti és polgári, valamint a keresztény értékeket vallók civilizált, sőt emberi mivoltának elvitatása újult erővel tört felszínre a brüsszeli elit részéről is.

A mostani etyeki események is jól reprezentálják, ennek a folyamatnak egyenes következménye, hogy a hazug propaganda által megtévesztett emberek hazánkban is egyre gyakrabban ragadtatják magukat istenkáromló megnyilvánulásokra, hiszen a balliberális papagájkommandó úgyis védelmébe veszi őket. Jövő év áprilisában viszont mi vegyük védelmünkbe szavazatainkkal a keresztény értékeket, lépjünk fel a normalitás mellett az abnormalitással szemben.

(A szerző jogtanácsos)

Kapcsolódó írásaink

G. Fehér Péter

G. Fehér Péter

Hamis vád

ĀAzt már tudjuk, hogy a balliberális ideológia és a hozzá kapcsolódó, különböző katyvaszirányzatok – woke, BLM, antifa – fittyet hánynak a tényekre

Vitéz Ferenc

Vitéz Ferenc

Fölös idő

ĀIdeje volna valamilyen vállalkozásba fogni, gondolta Joó K., amikor körbenézett a pénztárcájában, és abban nem talált semmit