Deme Dániel

Vélemény és vita

Térkép

Az, amit a lengyelekkel műveltek az európai parlamenti képviselők a tegnapi strasbourgi ülésen, világosan szemlélteti az Európai Uniónak egy bukott birodalommá való visszavonhatatlan transzformálódását

álláspont

A kérdés mára nem az, hogy ez megtörténik-e, hanem hogy hatalmas robajjal omlik össze ez a vállalkozás, miután elfűrészelték maguk alatt az ágat, vagy lassan fakul vissza az unió a jelentéktelenség árnyékbirodalmába.

Ennek a megállapításnak az okairól kissé előrelapozva az újságban többet is megtudhatnak, de itt annyit szögezzünk le, hogy az unióban egymással szemben álló felek két fő táborra oszlanak: az egyik a demokratikus mandátummal rendelkező, évszázadok során értékközösségé kovácsolódott nemzeteket képviselő mozgalmak, a másik pedig egy önmagukat a nemzetek fölé kinevező technokratákból álló csoport.

Természetesen az unió tagállamainak parlamentjeiben is megtalálhatók ezek a csoportok a maguk sajátos formáiban. Magyarországon megvan egyrészt az a politikai erő, amely az 1848-ban a Nemzeti Múzeum lépcsőin versben megfogalmazott alkotmányunk alapelveit tekinti irányadónak az ország irányításában. Másrészt pedig vannak azok, akiknek a nemzetközösség csupán eszköz egy külső, számukra előnyösebb cél eléréséhez.

Amikor Radnóti 1944-ben azt írta, „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj”, elsősorban nem a német vagy amerikai bombázókra gondolt, hanem épp azokra, akik tárgyként tekintenek a nemzetre, akik nem röstellnek rátaposni, hogy feljebb kapaszkodjanak, és szolgálat helyett inkább használni akarják. A hazánkban legelő, de külföldön megfejt térképészeinket szerencsére könnyű beazonosítani: egy ementáli sajt formájú koalícióban egyesültek, ahol a szélsőséges erők jobbról és balról is vonzzák egymást, de közepükön, ahol a nemzetünk nagy többségét képviselő mérsékletességnek kellene lennie, egy hatalmas lyuk tátong. Egy dolog tartja őket össze: a nemzet jövőképével összeegyeztethetetlen önérdek.

Az ementálikoalíciót képző régi gárdát – haladó eszméket hirdető választási szlogenek ide vagy oda – valójában csak a lopás érdekli. Ezekkel menetel az új gárda, amely ugyan meggyőződést színlel, de ha közelebbről megnézzük őket, csak külföldről importált ideológiai prostitúciót látunk.

Hát ezek mentek most karöltve Strasbourgba, hogy közöljék a lengyelekkel, az alkotmányuk annál a papírnál is értéktelenebb, amire írva van. Mi majd megmondjuk nektek, mi kell a ti népeiteknek, és rátok is csak addig van szükség, amíg brüsszeli helytartókként kormányoztok. Ez a brüsszeli valójában egy apró betűs demokrácia, a nagy, nemes elveket hirdető címsor alatt igazán a lábjegyzetekben található a lényeg: demokrácia – de a népszavazásokat inkább ne erőltessük, kisebbségek védelme – de persze nem a nemzeti kisebbségeké, a gyermekeké a jövő – de csak addig, amíg ez nem sérti a szexuális deviánsok igényeit, nyújtsunk menedéket az üldözötteknek – kivéve ha konzervatív nézeteket vallanak, és így tovább.

Míg a lengyeleket évszázadok alatt kiharcolt jogi szuverenitásuktól akarják most megfosztani, tőlünk a gyermekeinket próbálják elcsalogatni, hogy a nyílt társadalom janicsárjaiként kapjuk őket majd egyszer vissza. Ahogy a nemzeteket csak eszközként használja a progresszív baloldal, a gyermekeinket is csak tárgyként kezelik. Ezért derogál nekik annyira a magyar gyermekvédelmi törvény, hisz a pedofil is csak ember, nemde? De amikor feláldoztuk a nemzetközösségeket egy globális szuperhatalom oltárán, odadobtuk gyermekeinket a nemi identitásgyárak kalandorainak, kiejthetjük-e majd valaha még egyszer Radnótival egyetemben azt a mondatot, hogy „Itthon vagyok”?

(A szerző újságíró)  

Kapcsolódó írásaink

Lóránt Károly

Lóránt Károly

Nemzetek Európája

ĀA nemzetek Európája nem új gondolat, leginkább Charles de Gaulle nevéhez fűződik akinek kezdeményezésére Christian Fouchet, Franciaország dániai nagykövete, ki is dolgozott egy elképzelést az európai nemzetek együttműködéséről

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Pulóverek aranykora

ĀTény, hogy az Európai Unió jeles szakértői jó ideje már, hogy gőzerővel igyekeznek az orosz gázfüggőséget csökkenteni (nem sok sikerrel), így aztán a pulóverek mint fűtéspótló tárgyak minden valószínűség szerint új karrier előtt állnak.