Csi Ta-jü

Vélemény és vita

Hagyatkozzunk a tudományra!

A covidjárvány még mindig terjed világszerte, és egyre fertőzőképesebb mutációk (gamma, lambda) bukkannak fel folyamatosan, ami még szükségesebbé teszi, hogy a világ országai szolidárisan és együtt nézzenek szembe az akadályokkal, tudományos és racionális szellemben segítsék a covid eredetének felkutatását annak érdekében, hogy a jövőben jobban reagálhassunk a nagyobb járványkitörésekre.

Kína a járvány kezdetétől fogva ragaszkodott az emberi egészség elsődlegességének koncepciójához, haladéktalanul tájékoztatta a nemzetközi közösséget a járványmegelőzési és védekezési tapasztalatairól. A legjobb tudása szerint segítséget nyújtott a járványmegelőzésben, és vezető szerepet vállalt a világ legnagyobb oltóanyag-együttműködésének elindításában, jelentősen hozzájárult a világ közegészségügyi biztonságához.

Mindig ragaszkodott ahhoz, hogy tudományos hozzáállással aktív részt vállaljon a vírus eredetének feltárására irányuló globális együttműködésben, kétszer is meghívta a WHO szakértőit Kínába a vírus eredetének vizsgálata érdekében. A WHO idén márciusban hivatalosan közzétette a Kína–WHO közös kutatási jelentést az eredetvizsgálatról, amelyben hiteles, szakmai és tudományos következtetéseket von le a vírus eredetéről, és konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a további kutatással kapcsolatban. A kínai szakértők proaktívan benyújtották a WHO-nak a kutatói munka második szakaszára vonatkozó munkatervet.

Sajnálattal vagyunk azonban kénytelenek tudomásul venni, hogy néhány országban egyre inkább terjed a vírus eredetkutatása átpolitizálásának egészségtelen tendenciája, beleértve a WHO titkárságának rendes munkájába való beavatkozást és az irányú nyomásgyakorlást, hogy megdöntsék vagy elferdítsék Kína és a WHO által kidolgozott közös jelentés következtetéseit.

Sőt, süketnek tettetik magukat a nemzetközi közösség egyre erősödő felszólításaival szemben, miszerint világszerte több helyen is indítsanak nyomozást. Minden ténybeli alap nélkül, folyamatosan mindenféle hazugságokat és pletykákat gyártanak, Kínát rágalmazva és támadva, sőt nyíltan felhasználják hírszerző ügynökségüket, hogy Kína „bűnösségének vélelmét” hangoztassák.

Mindez komolyan eltér a tudományosság és a racionalitás szellemétől. Ez leplezetlen politikai manipuláció, amely nemcsak káros a vírus eredetének felkutatására irányuló nemzetközi összefogás és együttműködés szempontjából, de komolyan károkat okoz a járvány elleni, kiváló globális összefogásnak is.

A vírus eredetkutatásának átpolitizálására nincs vevő, és nincs is ennek jövője. A nemzetközi közösség pártatlan, objektív, tisztességes és igazságos hozzáállású többségében mindez kétséget ébreszt és ellenkezést vált ki. Az elmúlt időszakban közel nyolcvan ország a WHO főigazgatójának küldött levelek, nyilatkozatok és jegyzékek útján állt ki az eredetvizsgálat átpolitizálása ellen, és fejezte ki támogatását Kína és a WHO közös jelentésének.

Több mint száz ország és régió mintegy háromszáz politikai pártja, társadalmi szervezete és agytrösztje nyújtott be közös nyilatkozatot a WHO titkárságának, amelyben felhívják a WHO-t, hogy objektíven és pártatlanul végezze a globális koronavírus-eredetvizsgálatot, és határozottan álljon ki annak átpolitizálása ellen. Ez a nemzetközi közösség jogos követelése és az igazság hangja.

Kína álláspontja ebben a kérdésben következetes és egyértelmű. Először is a covidvírus eredetvizsgálata tudományos kérdés, kizárólag tudósoknak kell tanulmányozniuk és megítélniük a vírus állati eredetét és az emberre való átterjedésének útját. Egyetlen ország sem jogosult tudományos kérdések átpolitizálására és ezzel más országok befeketítésére.

Másodszor Kína és a WHO közös kutatási jelentése a nemzetközi közösség és a tudományos közösség által elismert következtetéseket von le, amelyek szerint a vírus laboratóriumból való kiszökése rendkívül valószínűtlen. Ezt mindenkinek tiszteletben kellene tartania. A jövőbeli globális eredetkutatásnak erre kell épülnie, nem pedig újra a régi nótát fújni. Harmadszor Kína mindig is támogatta és továbbra is részt vesz a tudományos eredetkutatásban, de ellenzi annak politikai alapokra helyezését, ellenzi a WHO-határozattal ellentétes eredetvizsgálatot, és ellenzi a Kína–WHO közös vizsgálati eredményének elvetését.

Negyedszer a WHO titkárságának a nemzetközi szervezet állásfoglalásával összhangban a lehető legnagyobb mértékben kell konzultálnia a tagállamokkal a globális eredetvizsgálat munkatervéről és a vizsgálat mechanizmusáról, teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok véleményét. Egyeztetnie kell továbbá az érintett országokkal eredetvizsgálati tervről, és ez alapján kell hatékony együttműködést kialakítania. 

(A szerző Kína magyarországi nagykövete)

Kapcsolódó írásaink

Bán Károly

Bán Károly

A Puccsista

ĀGyurcsány Ferencet az MSZP-ben az idő tájt, amikor még a párt elnöke volt, Puccsistának becézték – persze a háta mögött. Egy későbbi szocialista párti elnököt pedig Whiskysnek szólítottak

Bogár László

Bogár László

Csinált vírus?

ĀFontos hangsúlyozni, hogy ezek most már nem feltételezések, hanem a globális média meghatározó orgánumai által nyilvánosság elé bocsátott tények, amelyeket a Washington Posttól a BBC-n át a Guardianig mindenki lehozott