G. Fehér Péter

Vélemény és vita

A halott indián

Már megszoktuk, hogy az úgynevezett haladó, progresszív, vagyis a genderideológiát és a bevándorlást pártoló, a kereszténységet háttérbe szorítani szándékozó államokban megrongálnak, felgyújtanak, templomokat

álláspont

A „szép új világ” ideológiájába nem fér bele a több mint kétezer éves vallási, kulturális és erkölcsi kötődés, amely egybe tartja a családokat, tiszteli a hagyományokat, és erkölcsi útmutatást ad az élet mindennapjaiban.

A templomok elleni pogrom Kanadában az elmúlt hetekben szintet lépett. Több tucat templomot gyújtottak fel vagy rongáltak meg, többek között a közép-nyugati Alberta tartományban, ahol legalább tíz Istenháza esett áldozatul a vandalizmusnak. Egyszerű magyarázata lehetne a történteknek, hogy a szomszédos Egyesült Államokból csapott át a Black Lives Matter és más szélsőséges szervezetek a „múltat végkép eltörölni” ideológiájának erőszakos formája, amelynek éles keresztényellenes jellege is van.

Ennél azonban többről van szó, bár kétségtelen, hogy a vallás elleni gyűlöletkampányt nem lehet elvonatkoztatni a déli nagy testvér társadalmi átalakulási folyamataitól. Mindez szorosan összefügg azzal, hogy a jelenlegi miniszterelnök, Justin Trudeau regnálásával a vadliberalizmus eszmevilága szinte teljesen beterítette az országot, annak minden negatív következményével együtt.

A mostani templomfelgyújtási kampány közvetlen kiváltó oka az volt, hogy Kanadában az elmúlt időszakban több tömegsírt találtak. A körülbelül háromezer elhunyt mindegyike gyerek volt, és valamely indián törzshöz tartozott. Közös jellemzője a borzalomnak, hogy a tömegsírokat úgynevezett bentlakásos iskolák mellett találták meg. Az oktatásközpontú megnevezés a gyakorlatban gyerekbörtönt takar.

Az iskolák az őslakosság erőltetett asszimilációs programjának legfőbb kivitelezői voltak, és a 19. század végén hozták azokat létre. A cél hivatalosan a gyermekek „civilizálása” volt. A hatóságok ezt a gyakorlatban úgy oldották meg, hogy az őslakos gyerekeket erőszakkal elhurcolták családjuktól, és eredeti lakhelyüktől több száz kilométerre bennlakásos iskolában helyezték el, ahol borzalmasak voltak a körülmények, napirenden voltak a verések, elzárások stb. Az utolsó ilyen iskolát 1996-ban zárták be.

A mostani tömegsírok feltárása után, a tényleges szembenézés helyett elkezdődött a dolgok elmaszatolása, a történtek átnevezése, mert a halomban lévő emberi maradványokat jeltelen sírokként említik a hivatalos iratok, ezzel is bürokratikus külsőséget adva a tömegsíroknak. Az indulatok elszabadultak, ennek következménye volt a templomok felgyújtása is. Viszont nagyon elhamarkodott és felelőtlen állítás lenne az ügyet az indiánok nyakába varrni.

Mivel a bentlakásos iskolák döntő többsége a katolikus egyházhoz tartozott, ezért a harag is elsősorban a pápisták ellen irányult. Ezen a ponton lép be az Egyesült Államokból importált identitáselmélet, amely a fehér embert bűnözőnek minősíti. Mivel a gyerekek elleni bűnelkövetők már meghaltak, a szélsőséges mozgalmak a leszármazottakra terjeszti ki a felelősségre vonást, amely jelen esetben katolikus templomok felgyújtásában ölt testet, olyanokon vesznek elégtételt, akiknek semmi közük a gyerekbántalmazásokhoz.

Ez a keresztényellenesség aztán kapóra is jött a liberális főáramlatú Trudeau-kormánynak, amely eddig nem sokat tett a keresztény értékek megvédése érdekében. Ez idáig még egyetlen előállítás, letartóztatás, meggyanúsítás sem történt a templomok felgyújtása ügyében, csak hivatalos nyöszörgésre került sor, amit sajnálkozásként „csomagoltak be”.

Mindezt a progresszivitás jegyében.

(A szerző lapszerkesztő)

Kapcsolódó írásaink

Vitéz Ferenc

Vitéz Ferenc

Kóla

ĀJoó K. nem szerette a kólát. Se melegen, se hidegen. Az egyik reklámban látott ugyan meleg kólát, ami az itallal kapcsolatos kétségeit tovább növelte

Lóránt Károly

Lóránt Károly

Harag és elfogultság nélkül

ĀA Rákosi-rendszer elég keserves volt, nemcsak nagy szegénység, jegyrendszer, de a félelem is jellemezte a korszakot. Ez volt az éjszaka érkező fekete autók, a bőrkabátos ávósok kora