Bogár László

Vélemény és vita

Meleg helyzet

Ahogy mondani szokás, szintet lépett a globális identitásháború

Miután a magyar Országgyűlés elfogadta a pedofíliával kapcsolatos törvénytervezetet, amelynek egyik eleme a kiskorúakat célzó szexuális propaganda megtiltása, a globális véleményhatalmi rendszer eddig soha nem tapasztalt brutalitással kavarja azokat az indulatörvényeket, amelyek mintázata drámai pontossággal rajzolja ki számunkra, hogy milyen világban is élünk.

Az Európai Bizottság elnöke egyenesen szégyenteljesnek nevezte ezt a törvényt, és jelezte, hogy minden létező jogi mechanizmust igénybe fog venni annak érdekében, hogy Magyarországot e döntés visszavonására kényszerítse. Úgy fogalmazott, felháborító és tarthatatlan, hogy ezzel a törvénnyel megfosztják a kiskorúakat attól, hogy helyes információkhoz jussanak a homoszexualitásról, esetleges nemváltásról, és ennek alapján helyes döntéseket hozzanak.

Erre a logikára nincs mit mondanunk, hisz ha Európa egyik legfontosabb uralmi reprezentánsa, aki nem mellesleg hét gyerek édesanyja, és önmagát mindig is a hagyományokhoz ragaszkodó konzervatívnak tartotta, szenvedélyesen felszólal annak érdekében, hogy az óvodások „felelős” döntéseket hozhassanak saját szexuális identitásuk „szabad” meghatározását illetően, akkor már valóban minden meg persze mindennek az ellenkezője is megtörténhet ebben a világban.

Azt is bejelentette egyben, hogy a Magyarország ezzel nemcsak az Európai Unió emberjogi alapelveit sértette meg, hanem a piaci szabadság „szentségét” is, mert e döntésével a melegpropagandával foglalkozó médiavállalkozások piaci „mozgásszabadságát” is korlátozza, ami, mint tudjuk, a legsúlyosabb kötelességszegés, hisz az európai integráció kezdettől fogva a „négy szabadságra”, vagyis az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlására épül.

Ezzel teljes erővel beindult a Magyarország elleni megtorló hadjárat, és a globális identitásháború új fejezete kezdődött el. Ez az indentitásháború az emberi önazonosság mindhárom szintjét, a családhoz, a nemzethez és a kultúrához (esetünkben az európai keresztény ember kultúrájához) való tartozást akarja szétzúzni, nyilvánvalóan azért, hogy így az egész európai népesség engedelmes, akarat nélküli, korlátlanul manipulálható masszává váljon.

Hogy ebben a háborúban miért jelent a „nem létező” globális hatalmi szuperstruktúra számára rendkívül veszélyes precedenst a magyar törvény, azt egy olyan analógiával lehetne szemléltetni, amelynek története a nyolcvanas évekre nyúlik vissza. Akkoriban éveken keresztül zajlott egy monstre per a Coca-Cola és az amerikai állam között, amelynek előzménye az volt, hogy a hatóságok kitiltották a Coca-Colát árusító automatákat az amerikai elemi iskolákból.

A cég egyik vezetője egy interjúban elmondta, hogy a per megnyerése számukra nem is elsősorban azért lényeges, mert az automaták üzemeltetése olyan jelentős nyereséggel jár. Viszont ha az amerikai kisiskolások millióit már gyerekkorban rászoktatják a kólára, az potenciálisan százmillió amerikai felnőtt évtizedeken át zajló kólafogyasztását alapozza meg, és ez már csillagászati haszon a cég számára, amiről semmilyen áron nem hajlandó lemondani.

És ezzel el is érkeztünk a Magyarország elleni globális támadás brutalitásának legmélyebb okához. A globális identitásháború megnyerésének legfőbb feltétele ugyanis éppen az, hogy a legsebezhetőbb fiatal korosztályok még igen képlékeny és így korlátlanul manipulálható önazonosságát vonják az ellenőrzésük alá. Márpedig ha egy ország büntetőjogilag szankcionálja a homoszexualitásra és nemváltásra vonatkozó, kiskorúak számára kifejtett propagandát, akkor „oda a haszon”, az a felfoghatatlanul „értékes” lehetőség, amelynek lényege éppen az, hogy már gyermekkorban szétroncsolja azokat a lelki, erkölcsi, szellemi szerkezeteket, amelyek lehetővé tehetnék, hogy az új nemzedék testi-lelki egészségben nevelkedjen fel.

Könnyű belátni, hogy egységnyi „fajlagos energiával” összehasonlíthatatlanul nagyobb haszon érhető el, ha ezt a pusztító, embertelenül kegyetlen stratégiát már gyerekkorban elindíthatják. Teljesen érthető tehát, hogy láthatólag minden létező eszközzel, teljes fegyverzettel Magyarország ellen fordult a globális média véleményhatalmi arzenálja.

(Csak zárójelben jegyzem meg, a homoszexuálisok józan többségének ideje volna belátni, hogy a liberális világterror számára ők csak hivatkozási alapot jelentenek. E globális hisztéria cinikus és gátlástalan gerjesztői ugyan látszólag őket „védik”, ám éppen ezzel a hisztériával provokálják azokat az ellenérzéseket, amelyek egyébként nem is léteznének enélkül.)

Nehéz pontosan előre látni, hogy most mi fog történni, de az igen valószínű, hogy ebben az esetben semmiféle kompromisszumnak nemcsak, hogy nincs helye, de az nem is értelmezhető egyik fél számára sem, vagyis ez az ütközet egy olyan folyamat kiváltója lehet, ami ma még beláthatatlan következményeket hozhat mindenki számára.

Ha ugyanis, ahogy az Európai Bizottság elnöke jelezte, valóban eljárást indítanak Magyarország ellen mind az emberi alapjogok, mind a piacszabadságra vonatkozó európai közös jog megsértésével megvádolva hazánkat, az eddig elképzelhetetlen láncreakciót indíthat el, és felébresztheti azt az eddig csak lappangó tiltakozást, amit Európa népességének többsége érez az életét most már elemi szinten veszélyeztető ultraliberális terrorral szemben. Magyarországnak már nincs hová hátrálnia, eddig „csak” falnak szorítottak minket, de most már bent vagyunk a falban, a játéknak vége.

(A szerző közgazdász)

Kapcsolódó írásaink

Deme Dániel

Deme Dániel

Kit oktassunk európai értékekre?

ĀAmikor a holland miniszterelnök egy egész nemzet térdre kényszerítésével fenyegetődzik, szavait ildomos lesz komolyan venni

Brém-Nagy Ferenc

Brém-Nagy Ferenc

A buborékban

ĀNem közölte néhány belgiumi lap az Orbán Viktornak az EU jövőjéről szóló javaslatait tartalmazó hirdetést, sőt az egyik, a De Standaard helyette egész oldalon üzent a miniszterelnöknek