Deme Dániel

Vélemény és vita

Kit oktassunk európai értékekre?

Amikor a holland miniszterelnök egy egész nemzet térdre kényszerítésével fenyegetődzik, szavait ildomos lesz komolyan venni

Saját hazájában ezzel már több mint egy évtizede kísérletezik több-kevesebb sikerrel, úgyhogy nincs okunk kételkedni szándékai komolyságában. Felvilágosult őexcellenciájának mi, magyarok a mosdatlanok kategóriájába tartozunk, az egyik kezében szivárványos zászlóval, másikban karddal érkezik hozzánk, bennszülöttekhez térítőként, ha netán az elsővel valami kifogásunk lenne. Nemcsak módszereiben, de céljaiban is a régi spanyol konkvisztádorok példáját követi, amikor a felszínen egy hitrendszer nevében harcol valami primitív közösség ellen, de valójában gyarmatosító és hatalmi meggondolások vezérlik.

Hogy ez pontosan így van, mi sem bizonyítja meggyőzőbben, mint hogy saját hazájában volna elég oktatásra szoruló alany, akiknek, ha meg akarná magyarázni az azonos nemű kapcsolatok egyenjogúságát, a vallásszabadságot vagy a nők egyenjogúságát, igencsak az alapoktól kéne kezdenie. Abból a szempontból persze érthető, hogy épp nálunk próbálkozik új szivárványkolóniát alapítani, hogy a fenti témák említése hazai polgárai egy növekvő részénél spontán erőszakos reakciót váltana ki.

Elég egy pillantást vetni az amerikai külügyminisztérium éves nemzetközi vallásszabadság-jelentésére, amelyben a holland társadalomról egy ijesztő és kísérteties kép rajzolódik ki, mert egyre jobban hiányzik a közös hang, a közös célok vagy értékek. Pedig az amerikai külügy a globális baloldal egyik legellenállóbb bástyája, igazán nem lehet őket megvádolni azzal, hogy a liberális holland törekvéseket akarnák bármi módon aláaknázni.

A jelentés visszafogott tárgyilagossággal írja le a muszlim és zsidó közösségek közti egyre kiélesedő ellentétet, amelyet a holland hatóságok egyrészt naiv felvilágosító képzésekkel, másrészt pedig mindkét közösség imahelyeinek rendőri osztagokkal való őriztetésével próbálnak megoldani. A meghökkentő tény csak az, hogy ugyan az iszlám Hollandiában már a második legnagyobb vallás, az ország lakosainak jelenleg így is mindössze hat százaléka muszlim. Jelenlétük mégis hatványozott erővel jelenik meg a holland társadalomban – legtöbbször konfliktus formájában.

A holland titkosszolgálat 2014-es jelentése szerint az extrémista szalafizmus terjedése óriási fejtörést okoz a rendfenntartó erők számára, mivel ezek aláássák a demokratikus jogrendszert, intoleranciát, diszkriminációt és gyűlöletet szítanak a zsidók és más muszlim közösségek ellen. Rutte úrnak az egész történetben csak annyi szerepe van, hogy egy évtizedes miniszterelnöksége alatt a szalafista mecsetek száma több mint megkétszereződött.

Egy televíziós csatorna például ötven mecset iskoláját vizsgáló 2019-es riportja szerint ezekben azt tanítják, hogy a nem muszlimok a pokolba mennek, a melegeket pedig halállal kell büntetni. A Radboud Egyetem véleménykutatása is azt mutatta ki, hogy a holland muszlimok mintegy fele ítéli el a homoszexuálisokat, és ellenezné, hogy egy ilyen ember legyen a szomszédja. Rutte miniszterelnök persze ezekben a közösségekben nem sietett senkit térdre kényszeríteni, és nem akarja őket Hollandiából „lépésről lépésre” kiszorítani, mint ahogy ezt a magyarokkal tenné az EU keretein belül.

Az amszterdami HaKarmel kóser étterem sorsa a holland liberálisok képmutatásának és felelőtlenségének tragikus szimbóluma. Az amerikai külügy jelentése szerint a zsidó étkezde csak az utolsó két évben számtalan incidens és vandalizmus áldozata lett, mint például amikor Hasszan N. holland állampolgár egy nem valódi bombát tett az étterem elé. Egy másik holland dísz-européer, Saleh Ali már 2017-től rendszeres vendége az étteremnek, utoljára 2020 májusában törte be ablakait mondván, Allah utasította.

Ali jelenleg pszichiátriai megfigyelés alatt áll, biztonsággal állíthatjuk, hogy a tavaly májusban a kóser étterem falára firkált „keresd a zsidót” felirat már nem az ő műve volt. Akit nem vetettek pszichiátriai kivizsgálás alá, az Yahia Bouyafa, a marokkói mecsetek tanácsának elnöke volt. Ő igazi úriember módjára elegánsan lemondott, miután a napfényre került néhány, a baloldali médiumok által még nem megigazított kijelentése, mint például, hogy Hitler zsidó volt, és persze a zsidókat ki kell űzni Izraelből.

2019 novemberében Rutte saját pártjának képviselője, Bente Becker kezdeményezett parlamenti vitát a muszlim közösségekben fellelhető olyan jelenségekről, mint a kényszerházasságok, becsületgyilkosságok, poligámia vagy a kislányok nemi szervének megcsonkítása. Mindeközben persze a holland liberálisok a magyar demokráciáért harcolnak és diktátoroznak a nemzetközi fórumokon. És hogy a hatóságok hogyan reagáltak a 2019-es jelentésre, miszerint 52 holland muszlim iskolából 44-ben azt tanítják, hogy Allah gyűlöli a homoszexualitást? A holland tanfelügyeleti szervek nem láttak okot arra, hogy beavatkozzanak, mert idézem, ezekben az oktatási létesítményekben „a demokratikus rendszer alapértékei nem sérültek”.

Rutte úr, az ön országában felháborító jogsértések történnek szinte napi szinten. Egyes vallási és kisebbségi szexuális identitással rendelkező közösségek már nemcsak az egyenjogúságért küzdenek, hanem az alapvető biztonságukért és egyes esetekben túlélésükért is. Ön ezt nem akarja észrevenni, mert az őszinte és tényszerűségen alapuló önkritika nem része a szélsőséges liberálisok univerzumának. De széteső félben lévő társadalmának problémáiról ne a magyargyűlölet szításával próbálja elterelni a figyelmet, mert ezzel csak önmagából csinál egy monumentálisan nagy szamarat.

(A szerző teológus, újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Bogár László

Bogár László

Meleg helyzet

ĀAhogy mondani szokás, szintet lépett a globális identitásháború

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Hitetlenül, hiteltelenül

ĀFricska. Sokat mondó gondolatok Friss Róbert, a Népszava publicistája tollából