Kapdebo Ágnes

Vélemény és vita

Legfontosabb erőforrásunk az egészséges, kiegyensúlyozott családba születő gyermek

Az egységes nemzetben való gondolkodás évek óta prioritása a magyar kormánynak, kiemelten támogatja a külhoni magyar családokat és az őket körülvevő védőhálót

Ennek is köszönhetően a tervezett gyerekszám minden régióban meghaladja a kettő feletti átlagot. A családok támogatása tetten érhető az egészségügyi fejlesztéseken keresztül is. Ezt a célt szolgálja a Kárpát-medencei védőnői hálózat kiépítése, a gyermekegészségügyi hálózat, a határon túli magyarságot segítő egészségügyi adatbázis vagy a gyermekegészségügy hónapjában zajló eseménysorozat.

Az egészség a társadalmi és személyes értékeink rangsorában előkelő helyet foglal el – ez derül ki a 2019. évi Európai lakossági egészségfelmérés eredményeiből. A magyar lakosság egyre pozitívabban vélekedik saját egészségi állapotáról, 2009 és 2019 között emelkedett azoknak az aránya, akik jónak vagy nagyon jónak ítélték egészségüket, tízből kilencen minimum kielégítőnek, hatan jónak vagy nagyon jónak tartották azt.

Hasonló eredményt mutat egy, a magyar gyermekek és fiatalok körében végzett kutatás, amely szerint tízből hét fiatalnak egészséges az életmódja, ezen belül 18 százalékuk nagyon egészségesnek tartja magát. A sportolás az egyik legelterjedtebb szabadidős tevékenység körükben (80 százalékuk legalább hetente egyszer, kétharmaduk hetente többször).

A szakirodalom hangsúlyozza, hogy az egészség szoros kapcsolatban van a gondolkodási készségekkel, valamint a személyiségi és értékrendbeli tulajdonságokkal. Egészségi állapotunk ugyanakkor iskolai, gazdasági teljesítményünket és felnőttkori döntéseinket is meghatározza. Viszont csak akkor fejti ki hatását erőforrásként, ha minden dimenziója megfelelően és harmonikusan működik. Kopp Mária úgy fogalmazta meg, hogy a testi-lelki egészség feltétele, hogy össze tudjuk hangolni a környezeti elvárásokat és pszichológiai céljainkat, miközben testi, fiziológiai egyensúlyunkat is folyamatosan fenntartjuk.

A család az értékrend mellett egészségmagatartást is közvetít, a szülők életviteli szokásai jelentős mértékben kihatnak a gyerekek későbbi életvezetésére és az egészségtudatos életmódra.

A témában készült tanulmányok arról tanúskodnak, hogy a kisgyermekkori gondozás körülményei fontos szerepet játszanak a gyermekek fejlődésében, és hatással vannak a későbbi életkilátásokra, döntő fontosságúak a gyermekek jólléte, érzelmi és társas fejlődése szempontjából. Az édesanya táplálkozása, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a stressz-szintje hosszú távon kihat a gyermek fejlődésére éppúgy, mint az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és mennyiségű táplálkozás. Már a születés utáni bőrkontaktus, majd ezt követően az anya és az újszülött együttes elhelyezésével történő ellátás, az anyatejes táplálás elősegíti az újszülött alkalmazkodását, ellenálló képességét, megalapozza a későbbi egészséges testi-lelki fejlődést.

A gondozás körülményei mellett a családi kapcsolatok minősége is döntően befolyásolja a gyermekek és a szülők életminőségét. Különösen az anya mentális egészsége van nagy hatással a gyermek későbbi viselkedésére. A biztonságos kötődés védőfaktorként szolgál, amely felkészíti a gyermeket a felnőttkori szülői szerepre. Az egészséges fejlődés szempontjából fontos erőforrás a kapcsolat állandósága.

A 2019. évi európai lakossági egészségfelmérés alapján a házasságban vagy élettársi kapcsolatban élők életükkel és az egészségi állapotukkal is elégedettebbek azoknál, akiknek nincsen tartós párkapcsolatuk. A házastársukkal élők esetében a gyermekek számával párhuzamosan azok aránya is emelkedik, akik jónak vagy nagyon jónak tartják az egészségüket.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS ) vonatkozó kutatásai is azt támasztják alá,  hogy az idősek és a fiatalok elsődlegesen a testi-lelki egészséget tartják szükségesnek a gyermekvállaláshoz, másrészt a jól működő házassághoz szükséges tényezők között a lelki egészséget és a testi egészséget értékelték  magasra.

Összefüggésben azzal, hogy a gyermekkorban tapasztalt magatartásminták fontos előrejelzői a felnőttkori egészségnek és nagy eséllyel adódnak át egyik nemzedékről a másikra, az egészséges szokásrendszer kialakításában a harmonikus család a legfontosabb védőpajzs lehet.

(A szerző a KINCS szakpolitikai elemzője)

Kapcsolódó írásaink

Vitéz Ferenc

Vitéz Ferenc

Négy sor mögött

ĀSzobakatedra. A modern irodalomtudomány elsősorban formalista és strukturalista szövegértelmezési módjai gyakran nemcsak a hétköznapi, de a művelt olvasó számára is idegenek

Vári F. Teofil

Vári F. Teofil

Az első nőnap

ĀValójában az első nőnap a teremtés hajnalán volt. Akkor, amikor kiderült, hogy nem jó a férfinak egyedül lenni, és szüksége van egy társra, egy hozzá illő csodálatos teremtésre