Szakály Sándor

Vélemény és vita

Trianon?

A történészi ládafiából

Sok-sok minden előkerülhet a ládafiából. Olyan dolgok is, amikre esetleg már nem is emlékszünk, hogy mikor és miért is kerültek oda. Előtalálásuk után pedig rácsodálkozik az ember, jé… Így jártam nem olyan rég magam is. Elkezdtem rendezgetni a kézirataimat, leveleimet és kezembe került számos, több mint tíz esztendővel ezelőtt írott rövidke olvasói levelem, glosszának gondolt szövegem, amelyek eljutottak ugyan az adott szerkesztőségekbe, de valami oknál fogva nem láthattak nyomdafestéket. Magam, amolyan sajátos kordokumentumoknak vélem azokat, s gondoltam talán majd most…

Olvasom a híradásokban, hogy a szlovák–magyar államfői találkozón (Érsekújvár/Nové Zámky, 2008. december 6.) a Magyar Köztársaság elnöke, Sólyom László kijelentette, hogy Magyarország nem kérdőjelezi meg Trianon érvényességét. Nem is érdemes! 1947. február 10-én ugyanis Párizsban aláírták a győztes hatalmak – melyek közé „besorolt” Csehszlovákia és Jugoszlávia is – a Magyarországgal a második világháború lezárását jelentő békeszerződést.

Azóta az abban foglaltak az érvényesek. Trianon már csak keserű múlt, amelyet Párizs nem gyógyított. Az 1947-es békeszerződés értelmében az akkori Csehszlovákia kapott még három magyar települést – ötöt szeretett volna – majd néhány évvel később a bős (Gabcikovo)–nagymarosi vízlépcső építése kapcsán Szlovákia szerzett még egy kis „Duna-darabot”.

Azoknak pedig, akik „felkészítik” a köztársasági elnök urat egy-egy ilyen tárgyalásra, ajánlom, hogy tanulmányozzák a magyar történelmet (is).

(Az Élet és Irodalom szerkesztőségének, a Páratlan oldalra ajánlva 2008. decemberében)

Kapcsolódó írásaink

Nagy Dóra

Nagy Dóra

Bolsik a szemétdombon

ĀAz elmúlt időszakban egyre inkább tapasztalható, hogy mind több kereszténygyalázó, családot és vidéket támadó cikk és kirohanás lát napvilágot

Vitéz Ferenc

Vitéz Ferenc

A rózsa neve – és a vér meg a tűz

Ā„Véres” eseményekkel van tele A rózsa neve, Umberto Eco regénye, amellyel az író 1980-ban a szemiotika tudományából és az egyetemi katedráról hirtelen átlépett az akadémiai bestseller-irodalomba