Galsai Dániel

Vélemény és vita

Képzavar

Fricska. Mindennap megfogadom, hogy ma nem írom le Gyurcsány nevét, mert ez végül is kulturális környezetszennyezés

De most mi a fészkes fenét lehet csinálni, amikor ellenzékünk bolydult vezére ilyet tud leírni a Facebookon: „A csendet halljátok most harci kürtként.”

Ha ezt nem a saját szememmel olvasom, nem hiszem el. Hát nincs ebben a DK-nak nevezett parasztvakító, önmagukat a műveltség és a demokrácia etalonjának tekintő csapatban senki, aki elmondaná neki, hogy ilyen képzavart egy részeg vidéki vőfély-költő sem ír le? De lássuk Gábor Györgyöt, a liberálisok kirakatfilozófusát! „A ganék segítségével elhallgat a Klubrádió.”

Mert erről szól ez a történet. Arról, hogy miután az adó többször megsértette a törvényt, a bíróság nem tehetett mást, mint hogy jóváhagyta a frekvenciájuk lejáratát. Amit kollegiális okokból akár sajnálhatnék is, de a törvény nem nyilvánosház. Persze ezt olyan liberális kultúrhéroszok nem tudhatják, akik a néma harci kürt szavára ganéval dobálnák a szellem repülőjét.

Kapcsolódó írásaink

Kasznár Attila

Kasznár Attila

Demokráciaproblémák Mianmarban

ĀMianmarban, az egykor volt Burmában az alig tízéves múltra visszamutató demokrácia igen ingatag lábakon áll

Vitéz Ferenc

Vitéz Ferenc

Irányított emlékezés

ĀSzobakatedra. Amikor a gyermekirodalomba való egyetemi kurzus bevezetéseként egy példázatot ismertetek, majd fölteszek egy kérdést, olykor meglepő tapasztalatok birtokába jutok