Varga Bence

Vélemény és vita

A hanyatlás mítosza

Napi szinten hallhatjuk, ahogy emberek legvégső elkeseredettségükben, esetleg fásultságukban, vagy ellenkezőleg, felháborodásukban kimondják a lesújtó ítéletet mindenről és mindenkiről: „Állítsátok meg a világot, ki akarok szállni”

álláspont

És milyen gyakran érezhetünk így mi magunk is. Hiszen nem elég ez a nyirkos-unalmas, sötét, semmilyen idő, az eső szűnni nem akaró csattogása a háztetőkön, a nyolc óra munka, a nagybevásárlás, a tömött villamos, egyszóval: ezek a gyalázatosan szürke hétköznapok. De ha mellé még azt is érezzük, hogy mostanság mintha minden elértéktelenedne, akkor nem csoda, ha mi is elfogadjuk, hogy a világ megállíthatatlanul hanyatlásnak indult.

Az általános érzés, hogy a kor, amelybe születtünk, elviselhetetlen, mindig is jelen volt. Jól szemléltethető ez csak néhány irodalmi példával is.

Jonathan Swift a Gulliver utazásaiban valóságos vádiratot intézett a 18. századi angol társadalom, nem mellesleg az ember ellen, amelynél szerinte nincs fertelmesebb lény. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij egész életműve abból a csillapíthatatlan félelemből épült fel, hogy a korát meghódító racionális eszmék, amelyek az embert pusztán önmaga érdekeinek tekintik, kitermelik az „új embert”, aki gátlások nélkül gázol át céljai érdekében bárkin és bármin. Franz Kafkát olyan mértékben nyomasztotta a modern társadalmi rendszer minden eleme, hogy benne az embert – főleg magát – egy szerencsétlen féregnek látta. Kosztolányi Dezső Haláltánc című publicisztikájában a shimmy-táncban a világ elbutulásának jelét fedezte fel. Krasznahorkai László szerint pedig a világtörténelem szellemi és valós háborúi során mindent, ami szép, nemes és fenséges lealjasítanak és megrontanak.

A Gallup közvélemény-kutató 2002 óta minden évben megismétli kérdőívét az Egyesült Államokban, arról kérdezve a kitöltőket, hogyan ítélik meg az általános közmorált az országban. Tizennyolc éve az emberek többsége nagyjából ugyanakkora arányban siralmasnak látja a társadalom állapotát. Még magasabb számban, több mint kétharmad gondolja, hogy a helyzet rá­adásul egyre rosszabb lesz. Más kutatások arra mutatnak rá, az emberek többsége meg van róla győződve, hogy évről évre emelkedik az elkövetett bűncselekmények száma, holott évtizedek óta csökken.

Amikor a médiában hemzsegő, egyébként kirívóan szélsőséges tartalmakkal szembesülünk, vagy azzal, hogy az interneten hogy egymást nem is ismerő emberek a másik halálát kívánják, a saját értékítéleteink értelemszerűen igazolást nyernek. Pedig mindössze annyi történt, hogy mindenki láthatóbbá vált, köztük a rossz emberek is. És hiba volna azt feltételeznünk, hogy korábban nem léteztek.

A fentiekből kiolvashatjuk azt is, hogy nem a világ válik immorálissá, hanem a mi értékítéleteink felett jár el az idő. Ami persze túlzás. Egyes értékek valóban megkérdőjeleződnek az idővel, esetenként újak veszik át a helyüket. Ezek felé pedig nem csupán érdemes, hanem kell is kritikai attitűddel viszonyulnunk a kategorikus elutasítás helyett. Szerencsére bizonyos morális kérdések érvényességében azonban beláthatatlanul nagy a konszenzus az emberiség egészét tekintve, dacára minden kísérletnek, amelyek megpróbálták kikezdeni ezeket.

Persze a felismerés, hogy a világ nem egy negatív spirálba csavarodva tart a vég felé, ahogy nem is egyenesen előre a fejlődés útján, végső soron nem vigasztaló. De ha tudatosítjuk, talán elviselhetőbb lesz az élet, jóval, rosszal együtt, és nem akarunk majd kiszállni a világból, hogy temetni kezdjük az emberiséget, még élve.

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Nagy Ervin

Nagy Ervin

A Jobbik az élő lelkiismeret?

ĀVajon hol szorítanak helyet a Jobbiknak? Gyurcsány Ferenc már tudja: Jakab Péterék lesznek a magyarság értékeinek őrzői a szivárványkoalícióban. Nem vicc!

Varga Judit

Varga Judit

A klímavédelem területén is diadalmaskodott a józan ész

ĀA december 10–11-ei brüsszeli uniós csúcson elhárult az akadály az 1084 milliárd euró főösszegű, következő többéves pénzügyi keret és az ahhoz kapcsolódó, 750 milliárd eurós helyreállítási csomag elfogadása elől