Petrin László

Vélemény és vita

Soros, a hamiskártyás

Sorost, ugyanúgy, mint Marxot, rossz emberi tulajdonságai, gátlástalan természete sodorta saját képzeletbeli világába, amelyet eszelős módon a nemzetek tönkretétele árán is igyekszik elterjeszteni

A világon két felesleges dolog van: a vakbél és Soros György. A vakbélről tudjuk, hogy miért. Soros esete azonban bővebb magyarázatra szorul. A világ számára morálisan felesleges egy olyan személy, aki, miután kiemelkedett, spekulánsként az emberek könnyözöne árán szerzett piszkos pénzből vált kőgazdaggá, ebül szerzett vagyonával világszerte politikai felforgató tevékenységet folytat, hátrahagyja identitását, megtagadja gyökereit. Azonban amikor hazánkkal és a magyar polgári–nemzeti kormánnyal szembeni ordas hazugságait a közvélemény szemében hitelesnek akarja feltüntetni, előhúzza az identitás hamiskártyáját.

Ugyanis, a Project Syndicate honlapján napokban megjelent írásában Soros már megint magyar zsidó szerepben tetszelgett. A magát magyar zsidónak kiadó pozőr már megint hasznot akar húzni az identitáshamisításból. Ugyanezt a célt szolgálja a közelmúltban az interneten bemutatott, Soros Györgyről készült új dokumentumfilm, amely nyáladzóan szirupos tartalmával a valóság meghamisításának iskolapéldája. Ezért aztán a recenzensektől nem is kapott sok dicséretet, még a New York Timesnak sem tetszett, ami azért sokat sejtet.

Tudvalevő, hogy nem az az igazi magyar, aki magyar szülők gyermeke, hanem az az igazi magyar, akinek fáj Trianon, aki nem árulja el hazáját és nem akarja kifosztani azt. Továbbá nem az az igazi zsidó, aki test szerint zsidó, hanem az az igazi zsidó, aki belsőképpen, lélekben az (Rómabeliekhez írt levél 2, 28–29.). Ez utóbbit nem én állítom, hanem Pál apostol, és szerintem e kérdés tekintetében nehezen lehetne nála hitelesebb személyt találni. Nahát, nem meglepő, de a fönti két identitásazonosításhoz szükséges ismérv egyike sem jellemző Sorosra. Se nem igazi magyar, se nem igazi zsidó. Ez a spekuláns ugyan zsidó származású, de azt már számtalanszor világossá tette, hogy számára ez semmit sem jelent: nem érez közösséget a zsidósággal, nem szeretne a zsidó nemzet része lenni, nem is tekint így magára. Izraelt pedig nem akarja támogatni egy árva vassal sem. Ellenben Izrael-ellenességét sohasem titkolta. Sokat elárul identitáshamisításáról az is, hogy először csak 1994-ben járt Izraelben. Ekkor beszédében élesen bírálta a zsidó állami politikát, amellyel megbotránkoztatta hallgatóságát. Pénzével és világszerte kiépített hálózatával szeretné ellehetetleníteni Izraelt. Ehhez felhasznál mindent és mindenkit, egyetemistákat, dollármilliókat, amerikai demokrata képviselőket, feministákat, radikális baloldaliakat, palesztinokat, terrorszervezeteket egyaránt.

Bizonyíthatóan dollármilliókat adományozott Izrael-ellenes csoportoknak. Aki valódi, belsőképpen, lélekben zsidó, nem tett ilyet még egy sem. Ezért aztán 2018-ban Jeruzsálemben, az izraeli külügyminisztérium által szervezett, antiszemitizmussal foglalkozó fórumon az egyik vita résztvevőit a hallgatóság soraiból nem véletlenül szembesítették azzal a kérdéssel, hogy „miért nem beszélnek arról, hogy Soros György náci”?

Hazánkat tekintve Soros mindig az országvesztőkkel és hazaárulókkal cimborált. A szabadkőművesek által uralt és a bolsevikok későbbi tanácskormányával átfedést mutató Károlyi-kormány bűnrészessége a trianoni országvesztésben történelmi tény. Raffay Ernő történész szerint a szabadkőművesség többsége ma is olyan alakokból áll, mint a Martinovics-páholy tagjai, akik a kormányellenes tüntetések szervezői és átfedést mutatnak a Soros-hálózattal.

Ez az álmagyar „jótét lélek” az elmúlt harminc év alatt pénzügyi téren szemrebbenés nélkül kétszer is megpróbálta tönkretenni az országot, kétszer is megkísérelte padlóra küldeni az OTP-t. Most meg a Project Syndicate honlapján megjelent írásában kéretlenül is, csupa hazaárulói önszorgalomból parancsokat osztogat az unió vezetőinek és a hazai baloldalnak Magyarország megkárosításra, szétdúlására, hiteltelenítésére.

A magát magyarnak hazudó emberünk abszolút pofátlansággal azzal rukkol elő farizeusi fércművében, hogy „magyar zsidó származású vagyok, különösképpen foglalkoztat a magyarországi helyzet, ahol több mint harminc éve aktív emberbarátként tevékenykedem”. Nos, ez a se nem igazi zsidó, se nem igazi magyar még emberbarátnak is hitvány. Ugyanis az igazi emberbarátok valótlan, sértő, megalázó megjegyzéseikkel a nagy nyilvánosság előtt nem űznek csúfot és gúnyt állítólagos nemzetükből, honfitársaikból.

Soros az említett publikációjában többek között feldúltan azt fröcsögi, hogy Budapest kijárási tilalom alatt áll, és katonák járőröznek az utcákon (azt sugallja, mintha a hadsereg katonai blokád alá vette volna a balliberális vezetésű fővárost), Orbán alkotmányos eszközökkel egész életre szóló miniszterelnöki posztot hoz létre, a szavazás sok faluban nem titkos, így gyakorlatilag az ellenzék nem is érvényesülhet. Aztán az egyik mondatában üzen Angela Merkelnek is, hogy szedje össze politikai akaratát, és kerülje meg a magyar vétót.

Ez tipikus bolsevik tempó, a szíve mélyén Soros valójában az is. Olvassuk csak el Marx szavait, amelyeket 1849-ben a Neue Rheinische Zeitungban írt: „A sajtó fő kötelessége most az, hogy a fennálló politikai állapot valamennyi alapját aláássa.” Ugyanezt tette világszerte számos országban és teszi ezt ma is hazánkban Soros György a balliberális cselédsajtójával.

A szocialista társadalom felépítése helyett most a nyílt társadalom megvalósítása a cél, de mindenáron. Aki ennek útjában áll, azt meg kell semmisíteni, el kell törölni a föld színéről. Említett farizeusi izzadmányában ezt írja: „Elkötelezett híve vagyok az EU-nak mint a jogállamiságra épülő nyílt társadalom mintájának.” A Soros-féle nyílt társadalom mint ideológia, valójában éppen olyan illúzió, mint a Marx által hirdetett kommunizmus és annak proletárhatalma volt. Mindkettő súlyos társadalomelméleti tévedés, politikai gyakorlatként való erőltetése pedig megbocsáthatatlan bűn.

Miből is ered Soros Marxhoz hasonló hatalmas politikai étvágya? Mindketten szembefordultak koruk középosztályának ideáljaival, életformájával, de nem azért, mert erkölcsileg felülemelkedtek volna azon, hanem azért, mert bosszúálló, erőszakos és öntelt személyiségek.

Sorost, ugyanúgy, mint Marxot, rossz emberi tulajdonságai, gátlástalan természete sodorta saját képzeletbeli világába, amelyet eszelős módon a nemzetek tönkretétele árán is igyekszik elterjeszteni. Soros megalomán világmegváltó terveivel csak fejedelmi önbizalma vetekedhet.

A spekuláns egy interjúban istennek nevezte magát, máskor meg azt mondta: ő a világ élő lelkiismerete. Azonban szerencsére rajta kívül ezt egyetlen épeszű ember sem hiszi el róla. Soros azért nem annyira eredeti elme, hogy ő találta volna ki ezt az emberellenes társadalmi formációt, amelynek kísérleti, de még inkább kísérteti terepének az uniót szánja.

Soros szellemi atyja, a marxista lelkületű Karl Popper egyszerűen átplántálta Marx tévtanait a modern világba, és megalkotta vulgárfilozófiai szörnyszülöttjét, a nyílt társadalom teóriáját. Popper hűséges tanítványa pedig tovább majmolta és papírra is vetette mestere degenerált gondolatainak tovább-burjánzását a világ átalakításához szükséges lépésekről, a totális ellenőrzésen alapuló új világrendről. E témában írt könyvei kristálytisztán összefoglalják a Soros-doktrína lényegét.

Ugyanis már 2003-ban egy interjúban egyenesen ő maga nevezte Soros-doktrínának az irányelveit, amely nem más, mint a független nemzetek társadalmába történő külső beavatkozás stratégiája. Vagyis a beavatkozás nem más, mint az állami szuverenitás korlátozásának ideológiája.

Soros most újabb támadást indított hazánk és a polgári–nemzeti kormány ellen. Mi, magyarok tudjuk, ha Soros és zsoldosai megtámadnak, az azt jelenti, hogy igazunk van. Ha Soros, a gátlástalan spekuláns, Magyarország ellensége megtámad bennünket, az számunkra csak megtiszteltetés és aranyérem. Egy normális világban ez a karakter börtönben lenne, de legalábbis kényszerzubbonyban.

(A szerző jogász)

Kapcsolódó írásaink

Dippold Pál

Dippold Pál

Soros-lekvár

ĀAz újkommunisták, mint mindig, most is alaposan beleszellentettek a nullás lisztbe. Elcsépelt fordulat a Pelikán elvtárshoz intézett funkcimondatot idézni A tanúból: a nemzetközi helyzet fokozódik, akár ezzel is indíthattunk volna

Bogár László

Bogár László

Hálaadás

ĀJohn Rolfe, a telepesek egyik vezetője feleségül vette Pocahontas indián hercegnőt, létrehozva ezzel a békés, szelíd testvéri együttműködés alapvető feltételeit