Tamáska Péter

Vélemény és vita

Merd az igazságot kimondani!

Mostanában, hogy a németek a harminc évvel ezelőtti egyesülést ünneplik, még mindig sok a felvetett kérdés

Nem lett-e a keleti tartományokkal Németország az unió beteg embere? Az egyesítés után a nyugati üzletemberek megszállták a volt NDK iparát, privatizáltak, és a Treuhandon, a keletnémet vagyont kezelő társaságon keresztül mintegy gyarmatként kezelték az új országrészt. Az egységes márka megteremtésével és az elitcserével keleten a kapitalizmus győzött ugyan a szocializmuson, de elindult a népesség nyugatra áramlása. Győzött Milton Friedman filozófiája, a takarékossági program, a dereguláció és a privatizáció szentháromsága. A keletiek védtelen maradtak, amit az is szimbolizált, hogy az egyébként elég erős keletnémet bajnokságból átkerülő focicsapatok gyorsan kiestek a Bundesligából; az Energie Cottbuson még Angela Merkel sem tudott segíteni.

A Brandenburger Tor megnyitásakor még tartott az eufória. S mivel a német önazonosság és hazafiság annyi kudarccal terhelt bonyolult érzés, az örömből nem lett sem nacionalizmus annak minden büszkeségével, sem igazi hazaszeretet. Az, hogy valaki a hazáját szereti, Franciaországban annyira természetes, hogy erre kár szót vesztegetni. Nem így vannak a németek, akik a gondolatától is rettegnek, pedig a német hazafiság a Napóleon elleni függetlenségi háborúban született. Kényes kérdés volt mindig Poroszországról s annak elvesztéséről beszélni – a győztes nagyhatalmak a hidegháború előestéjén, a szakítás előtt még megegyeztek abban, hogy Poroszország végleg megszűnt, és semmilyen formában nem támasztható fel –, s aki esetleg felvetette, hogy a Vörös Hadsereg ellen 1944-ben a poroszországi honvédő háború volt a Wehrmacht talán legnagyobb teljesítménye, azt lenácizták.

Meglepő, de Nagy Frigyes király kapcsán az NDK vezetői több nemzeti büszkeséget préseltek ki magukból, mint a berlini fal kapcsán az NSZK politikusai bármikor. De mivel minden németnek megvan a maga szorgosan nyilvántartott s szeretett szülőföldje, az egyes tartományok honismereti kultusza kezdte helyettesíteni a német tudat hiányosságait. Így lett Bajorország a maga bajor tudatával mintakép, s a Bayern München a németség csapata. Kétségtelen, hogy a győztes szövetségesek gyámkodása alól a németek a mai napig sem szabadultak meg, még ha a Szovjetunió össze is omlott. Sőt a Maastricht-unió után kezd Európa olyan központosított szövetségi állammá válni, amelynek létrehozásában épp a német kancellár, Angela Merkel szorgoskodik a legjobban.

S az épphogy harminc éve történt német egyesülés (vagy egyesítés?) után megint történik valami a színfalak mögött, az egyre inkább érezhető. Még a máig nem teljesen tisztázott autóbalesetben meghalt Jörg Haider írta: „A baloldal másik társadalmat, új népet akar, mert a saját népét nem szenvedheti. Multikulturális Európáról álmodozik, bevándorlás révén akar új többséget kikényszeríteni a népben, történelemhamisítással célzottan bujtogatja az iskolákban az ifjúságot… Megingatni, felbontani, elértékteleníteni és kirekeszteni – hangzik a jelszó.”

Nálunk is hasonló folyamatok játszódnak le, mint Németországban, csak sokkal szelídebb és burkoltabb formában. Baloldalunk s főképp a Momentum ugyanúgy kedveli a történelemhamisítást, és nem tud mit kezdeni a hazaszeretettel, amely nem hangos, ám szemérmesen meghúzódik a magyar lelkek mélyén. Kérdés, hogy mi lesz. Élünk-e továbbra is alkotmány adta jogainkkal, s ellenállunk a migránsok befogadásának, a nyugatias csábításnak, vagy tekintettel a tárgyilagosságra, fenntartjuk nézetünket, hogy az a befogadó országok számára akár a csődöt is jelentheti. A szabadság klasszikus megfogalmazása pedig: „Merd az igazságot kimondani!”

(A szerző történész)

Kapcsolódó írásaink

Jánosi Dalma (Róma)

Jánosi Dalma (Róma)

Gendercunami

ĀBoldogabb lennék, ha mindez nem történne meg. Ha nem a gender mesekönyvek körüli hisztériát citálná a magyar sajtó

Vitéz Ferenc

Vitéz Ferenc

Mese-mese a Toronyból

ĀAláírtam a Kiállok Bagdy Emőke pszichológus professzor mellett petíciót