Faggyas Sándor

Vélemény és vita

Mindig keresztúton

Már a múlt ködébe vész, „mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban”, mivel egyre kevesebben olvassák Krúdynak e címen száz éve megjelent különös szimbolista-szürrealista regényét

álláspont

Pedig egyebek közt látta Ferenc Józsefet, a pesti utcákat, a fehér derekú nyárfákat, a kéklő tornyokat, a szivárványszínű dunai hidakat, a kerekre nyílt szemű nőket és szerelmes lovagokat. És látta, hogyan nevetik ki a múlt századbeli öregembereket, akik morálról prédikálnak a vad hajszában.

De vajon mit lát ma egy báván mosolygó, vaksi amerikai öregúr? Látja, hogy „mi történik Fehéroroszországban, Lengyelországban és Magyarországon, és a világ azon részein, ahol totalitárius rendszerek emelkednek fel…”

Nahát?! Mi, magyarok hiába nézünk körül fürkésző szemmel a házunk táján, az utcákon, tereken, településeinken, egy kanyi totalitárius rendszert se látunk itten. Igaz, volt ilyen régebben, de elhordta az irháját: vagy rozsdás lánctalpon, vagy piszkos pénzeszsákjával a hóna alatt szépen eloldalgott. Nem is érdekelne hát egy demenciába hajló, sápadtarcú öreg fickó hagymázas látomása, ha nem amerikai elnökjelölt volna, és nem tizenkét nap múlva rendeznék – hisztérikus, már-már polgárháborús légkörben – a sorsdöntő választást az Egyesült Államokban. Csakhogy Joe Biden könnyen a következő elnök lehet, s amikor korábban alelnök volt Obama mellett, a washingtoni ballib adminisztráció részéről a közép-európai országok kioktatása, leszólása, fenyegetése, burkolt vagy nyílt támadása folyt a csapból is. A rémeket „látása” tehát nem jó előjel.

Mi, magyarok azt látjuk, hogy – akaratunkon kívül – megint belekeveredtünk az amerikai választási kampányba, és ez nem szokott jót hozni nekünk. Mint például 1956 őszén, amikor Eisenhower elnök éppen az újraválasztásával (és a szuezi válsággal) volt elfoglalva. Akkor az amerikai vezetés, hangzatos „felszabadítási” retorikája ellenére, cserben hagyta a magyar szabadságharcosokat. A szovjet, valóban totalitárius rendszer – ezt látta vajon az akkor tizennégy éves Joe? – urainak tudomására hozták, hogy nem fogják fegyveresen támo­gatni a magyarokat. Vagyis a szabadság mintaállama szabad kezet adott Hruscsovnak és bűntársainak a magyar szabadságharc kíméletlen leveréséhez.

Az Egyesült Államok vezette Nyugat, mint 1945 után, ’56-ban is gyáva és tétlen volt, sőt az amerikaik lebeszélték a spanyol kormányt a magyarok megsegítéséről. Joggal mondta a madridi magyar követ, hogy a világ csak bámul, csodál, de nem mozdul! Egy spanyol jezsuita pap azt írta a magyarok elárulásáról: „Míg fényes nappal rád törtek gyalázva, / S Európa szívéről letéptek rőt kezek. / Keresztútján a művelt világnak / Magadra hagytunk tégedet”. Joe mindebből nyilván semmit nem látott, és semmit nem tanult meg kiváló amerikai iskoláiban. Pedig tanulhatna Truman elnöktől is, aki tudta, hogy több európai kis nép – köztük a magyar! – milyen sokat tett a történelem folyamán az egész Nyugat civilizáció­jáért. Őt a történelem megtanította arra, hogy a nemzetek vezetőire nézve kötelező nemcsak saját népük múltjának ismerete, hanem minden nemzeté, ha vállalni akarják a vezetői felelősséget.

Ha Joe bácsi felelős vezető kíván lenni, vén fejjel végre megtanulhatná és megérthetné Albert Camus örök érvényű történelmi leckéjét: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben… (A magyarok) királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot”. Természetesen az amerikai nép is megérdemli ezt az örökséget, és azt is, hogy alkalmas, éles szemű s eszű elnökei legyenek.

(A szerző lapszerkesztő)

Kapcsolódó írásaink

Domonkos László

Domonkos László

Zang Gi Hong forradalma

ĀÉrdemes sokszor gondolni erre az immár mindörökké ifjú Zang Gi Hongra. Elképzelem, milyen lehetett, hogy festhetett itt, Budapesten honfitársai és a mieink körében, mennyire, hogyan tudhatott magyarul, miket mondhatott társainak