Csizmadia László

Vélemény és vita

A bumeráng visszatalál

A nemzetárulók zsoldoscsapata összebútorozott az Európai Unió ultraliberális pártjait irányító pénzmágnásokkal

Elgondolkodtató, hogy az ellenzék és sajtója milyen alapon minősíti a civileket aszerint, hogy az őket támogatók a valódi civilek, míg a választópolgárok többségének bizalmát élvezők álcivilek.

Érdemes tiszta vizet önteni a pohárba. Kiindulópontnak tekinthetjük az állampolgári státuszt, amelyhez kapcs­olódik a választójog. A választásra jogosultak civilként gyakorolhatják szabad akaratukat. Eszerint megkülönböztetés nélkül mindannyian civilek vagyunk, amikor az országgyűlési választásokon részt veszünk. Magyarországon a demokráciát és a jogállamiság működését a szavazásokon részt vevő külföldi megfigyelők sem tagadták.

Az ország polgárainak akarata eldönti, hogy melyik párt vagy pártszövetség alakíthat kormányt. Ezután felmerül a kérdés, hogy a törvényesen leadott szavazatok eredményét látva az ellenzékbe szorultak milyen alapon minősítik álcivilnek a kormányzásnak bizalmat adókat.

A polgárok azon közösségeit, amelyek természetes szövetségeseivé válnak a kormánynak, senki sem hívhatja álcivilnek. Levonhatjuk azt a következtetést, hogy függetlenül attól, hogy melyik pártra voksolunk, mindannyian civilek maradtunk. Polgáraink és azok közösségeinek feladata is világos, hazánk érdekeit kormánypárti és ellenzéki oldalról is konstruktívan kell támogatni. Civil mivoltunk nem függhet ideológiai nézetektől. Ha magya­rok vagyunk, el kell fogadnunk Kölcsey bölcs tanácsát: „a haza minden előtt”. Ez az intelem ellenzéki oldalon felülíródott.

A hatalomvágy beteges reakciókat vált ki egyes emberekből és az általuk verbuvált közösségekből. Ezt láthatjuk akkor is, amikor civil egyesületeket, alapítványokat alapítanak, majd innen dobbantanak, és párttá alakulnak. Bekövetkezik, hogy bal- vagy jobboldali, megkülönböztető ideológiájukat tagadva támogatóikat kicselezve egyesül a sáros víz és a mindent felégető tűz a Gyurcsány–Dobrev–Bajnai-féle, leselejtezett gőzkazánban.

Alaptörvényünket követő szuverén és egyre sikeresebb magyar jelent és jövőt látva a nemzetárulók zsoldoscsapata összebútorozott az Európai Unió ultraliberális pártjait irányító pénzmágnásokkal. Az Európa gazdasági és társadalmi válságáért felelős uniós bürokrácia mentőövnek tekinti a George Soros képében megjelenített nyitott társadalom ideológiáját. A pénzmágnások által fizetett ultraliberálisok kedvenc NGO-i jogvédőként dobták magukat piacra. Ez a kalákamozgalom, kiegészülve az embercsempészek maffiózóival, az évezredes európai civilizációt támadja az illegális honfoglalók szabadcsapatainak szervezésével. Céljuk az Európai Unió szövetségét szétzúzni, Európa népeit akaratuk ellenére egy lázálom világába helyezni. Új birodalom előkészítése folyik európai egyesült államok néven.

Hol van már a klasszikus liberalizmus? Sehol, mert alárendelődött egy elfajzott, sokszor liberálfasiszta módszereket alkalmazó, kirekesztő politikai összeesküvésnek.

A Soros-féle NGO-k az unió ultraliberális erőivel olyan szolgáltatást kínálnak, jól megfizetett vezetőikkel és alkalmazottaikkal, amelyek a nemzetellenes tevékenységeket erősítik.

A tisztelt olvasó lehetősége, hogy e publicisztikában megjelent érveléseket olvasva helyre tegye a civil megjelölés fogalmát. Véleményem szerint az ellenzék részéről méltánytalanul és tudatosan álcivil szervezetnek nevezett Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) tevékenysége megvilágítja a valós helyzetet. Szervezetünk nem fogad el külföldről érkező támogatást. Támogatóink tisztes magyar polgárok, magáncégek, időnként állami vállalatok szponzorálás keretében és a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány. Alaptevékenységünk a társadalmi és gazdaságpolitika aktuális mozzanatainak ismeretterjesztő, szakavatott közvetítése. Tíz éve lengyel testvéreinkkel erősítjük barátságunkat. Közös munkánk eredménye, az Európai Unió Együttműködési Tanácskozás létrehozása egyre több uniós ország szellemi honvédőinek bevonásával. Célunk a polgári kezdeményezések hatékonyságának növelése.

Több száz magyar közösséget határon innen és túl tisztelünk együttműködő partnerként. Karitatív tevékenységünk a nagycsaládosok és vidéki kisvállalkozások felé irányul. Aktivitással, szakértelemmel segítjük a vidéki óvodás- és iskolásétkeztetés egészségesebb technológiáinak honosítását. Az ellenzék által támadott, kiemeltnek mondható adományból civil missziónkat bonyolítottuk, amellyel hatvanezernél is több egyesület és alapítvány részére kértük az emberek személyi jövedelemadójának egy százalékát. Tettük ezt nemcsak kisfilmek készítésével, mint amellyel az ellenzék csúsztatott, hanem több száz alkalommal országos tévécsatornákon hirdetve. Az eredmény nem maradt el, a következő években látványos többletforrást eredményezett. Feljelentések utáni vizsgálatok igazolták elszámolásunk törvényességét.

Beindítottuk a házi befőző automaták telepítését és az ehhez kapcsolódó technológia betanítását. Kiadtuk Ízig varázs című szakácskönyvünket, és eljuttattuk több ezer vidéki óvoda és iskola főzőkonyhájának. Szervezetünk ez irányú munkájáért a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől megkapta az Aranybölcső díjat.

Ez évben, a koronavírus megjelenésekor csaknem száz állami idősotthonnak szállítottunk összességében hatvanhárom tonna gyümölcsöt, remélve, hogy hozzájárultunk a vírus elleni immunitás erősítéséhez. A magánszemélyek, köztük kuratóriumunk tagjai összességében huszonötmillió forintos támogató hozzájárulásával törvényi előírások szerint elszámoltunk. Íme, egy kis ízelítő a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány munkájáról. Ez talán segít megkülönböztetni bennünket a Soros-féle NGO-k és az ellenzéki pártalapítványok tevékenységétől. Ahogy szoktuk mondani, aki nem hiszi, járjon utána a napi eseményeket is ismertető honlapunkon. Természetesen nem titkoljuk és büszkék vagyunk arra, hogy mindig készek vagyunk nemzetünk iránti elfogultságunkat hangoztatni és kiállni a velünk azonos elveket vallók mellett.

A jó kormányzást kötelességünk támogatni és szellemi honvédőink segítségével, önkéntes munkával alátámasztani. Az álcivil felirattal eldobott bumeráng, reméljük, hogy gazdáihoz visszatalál.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

Kapcsolódó írásaink

Király József

Király József

Az éghajlatváltozás színe és fonákja I.

ĀA folyamatosan észlelhető csapadékcsökkenést elsősorban a vízgazdálkodás, a mező- és erdőgazdálkodás megváltozása okozza a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban

Kelemen András

Kelemen András

Valami Amerika (1.)

ĀBelpolitikai csatározásaink szakadatlansága és kíméletlen személyeskedő hangvétele azt mutatja, hogy vannak, akik Magyarországon mintául veszik az Egyesült Államokban folyó, belső háborút