Tamáska Péter

Vélemény és vita

Szorult helyzetben a Nyugat

A migránsokat nem lehet beilleszteni sem gumibottal, sem demokratikus úton. Kirekesztők, kolóniákat alkotnak, ragaszkodnak nyelvükhöz és muzulmán voltukhoz

A szellemi készletek jóformán teljesen kiürültek. Pedig kereslet lenne egy vezéreszmére, de hiányzik kimondásához a bátorság. Marad a migrációval való mantrázás, magával hozva az új barbárság elfogadását. Stuttgartban, Frankfurtban és az amerikai nagyvárosokban a csőcselék az úr. Vagy finoman, ahogy Karl Jaspers nevezte el őket: az egzisztenciális plebejusság. Még az akadémiai viták is minden, vájtfülűeknek szóló szóhasználatuk ellenére egyszerűsítők, infantilisek és emberi jogtól szentimentálisak. Van egy „újbeszél” à la Orwell, s van „gondolatbűn”, amit a fősodor, a jogállamiság és a liberális demokrácia elveinek megsértőin a cenzorok minden alkalommal számon kérnek. Durván: gondolkodni csak balról szabad.

Vegyük Szíriát. Mint Michael Lüders írja Kik vihart arattak című könyvecskéjében, a nyugati közvélemény úgy tartja, a szíriai tragédiáért Bassár al-Aszad, a diktátor s főképp Oroszország a felelős, holott a nyugatiak sokat tettek azért, hogy Aszad szilárd tekintélyuralmát aláássák. Az erőszakhullámok visszaütöttek: a közel-keleti menekültekkel elindult Európába a tömeges migráció, és megjelent a harcos iszlám. Szorult helyzetbe került a Nyugat.

Mi hajtja az iszlamistákat a Nyugat ellen? – kérdezi Slavoj Žižek szlovén filozófus a Blaszfém gondolatokban. Szerinte a toleráns liberalizmus és a vallási fundamentalizmus ellentéte nemcsak a nyugati jólét és a muszlim vallásgyakorlat összeegyeztethetetlenségén alapul, hanem a Kelet kisebbrendűségi érzéséből is a Nyugattal szemben, amelyen nyílt agresszióval próbál úrrá lenni. Az iszlamista gyűlöli a Nyugatot, de legalább úgy önmagát, gyanakszik a nőiségre, de a nővel szemben a vallásra, a nő alávetettségére s Mohamed parancsaira támaszkodik. S mivel látja, hogy a liberális Nyugat szabadságot és toleran­ciát hirdet ugyan, de mindkét elv megvalósításához gyenge, az iszlamista, mint gyengét megveti. A migráció a fegyvere, a cél: Eurábia. S Európa nagyvárosaiban verekednek. A klánok közül a csecsenek a legverekedősebbek, egy-egy összetűzésük az amatőr felvételeken a Piedone-forgatásokat idézi.

Thilo Sarrazin Kívánság képzetek című újabb figyelmeztető munkájában leírja, hogy a migrációval kapcsolatos demográ­fiai, vérfrissítési álmok utópikusak, a merkeli energiapolitika sokba kerül, hiszen kevés a napsütés Németországban, és a szél sem az igazi, a parlamenti rendszer pedig nem kedvez az igazán demokratikus, alulról induló változtatásoknak. A történések színpada változatlanul a nemzetállam, ezért a migránsok megkülönböztetés nélküli befogadásáról szóló döntés a második világháború utáni német politika legvégzetesebb lépése volt. A nemzeti cél csak egy lehet: az elért életszínvonal megőrzése. Az pedig a Közel-Kelet és Afrika fölös népességének beáramlása esetén nem tartható. Sarrazin nagyon durva: e népesség észbeli követelményei nem felelnek meg a német igényeknek, s még azt is megpendíti, hogy ezt nemcsak a történem hozta így, de a gének is közrejátszanak benne. Az AfD és a nyugati értékeket védő Pegida démonizálása ostobaság.

Nézzük a számokat. Az NSZK 82 millió polgárból 7,5-8 millió migráns gyökerű s mintegy a felük török vagy törökországi kurd. (Van olyan becslés is, amely szerint minden negyedik polgár migránsgyökerű.) A felmérések szerint a törökök fele a saría, az iszlám jog bevezetését támogatja. A hetvenes évektől többnyire alacsony végzettségű munkaerőként dolgoztak a német városokban, de konzervatív, vallásos tömegből jöttek, s utódaik közül is sokan vallásosak. Az Angela Merkel megnyitotta határokon át bevándorló migránsok közt analfabéták is szép számmal akadnak, s csak mintegy a felük dolgozik. A német egyházak ezt sikeres beilleszkedésnek ítélik. Ami biztos, Amerikát nem ilyen bevándorlás tette naggyá. A nagyvárosok belső kerületeiben kirobbanó lázongások festőiek, s a célpont maga a rend őre. A rendőr moralizál, a támadót pedig az enyhe büntetési tételek nem riasztják vissza. A migránsokat nem lehet beilleszteni, sem gumibottal, sem demokratikus úton. Kirekesztők, kolóniákat alkotnak, ragaszkodnak nyelvükhöz és muzulmán voltukhoz. A politikusok az önkormányzatokra bíznák, hogy szétszórják őket a német közösségek közt, de a lakosság, főképp a kisvárosokban, ez ellen rémülten tiltakozik. Igazuk van, más az életritmusuk.

Múlt évben 9400 gyermekkel kevesebb született: a szülő nők egyre idősebbek. A középosztálynál első a diploma, a karrier. Nő a moszlimok száma a Bundeswehrben, s épp egy moszlim katonanőtől hangzott el a sajtóban: diszkrimináció, hogy még nincs moszlim lelkészük. Egy afgánt nemi erőszak elkövetése után feltételesen szabadlábra helyeztek, s hogy férfi felsőbbrendűségét bizonyítsa, még egy nőt megerőszakolt. A Black Lives Matter frankfurti tüntetésén úgy mentették ki a város egyébként liberális polgármesterét a csőcselék kezéből. S mintegy tízmillióan kapnak az 1250 eurós nyugdíjlimit alatti összeget, főleg a keleti tartományokban. Ők az osszik. A példákat sorolhatnánk: az adenaueri, a gazdasági csoda Németországának regénye rég véget ért. S amit Sarrazin lát, az a valóság lebontása. Csak egy kis történet: pár évvel ezelőtt német vendéglátóm megkért, ha a kisdolgomat végzem, üljek le a vécében. Úgy, mint a nők? – kérdeztem. Igen, ez higiénikus, és így nem fröcsköli le az ember az ülőkét vagy a padlót. Ez a divat. Bevallom, állva és férfiasan végeztem a dolgomat, vizeltem, ahogy kell. De arra a kérdésre, hogy leültem-e, igennel válaszoltam. Próbáltam alkalmazkodni. Nem úgy, mint az iszlamisták.

(A szerző történész)

Kapcsolódó írásaink

Szerencsés Károly

Szerencsés Károly

A tollasgyík csapdája

ĀA sárospataki vár egyik bástyáján fent tanyázik egy gólyamadár. Észrevettem, örültem neki nagyon. Magas az a vár, még magasabb a toronynak is beillő bástyája

Kő András

Kő András

Stílus

ĀA kisasszonyt felvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarára. Nekiszegeztem a kérdést: mit tud Kazinczyról? „Nyelvújító volt” – hangzott a válasz, és nem volt folytatása