Tamáska Péter

Vélemény és vita

Nem sejtett Nyugat

Sok mindent kaptunk Nyugatról. A skandinávok, Svájc, Hollandia s főképp Franciaország és Anglia nem egyszer példát mutattak arra, hogyan lehet minden polgár érdekében egy országot vezetni

Meglepő, hogy 1945 után hogyan lehetett egy új status quót biztosítani, s hogy az igazság győzelmet biztosít a hatalom felett.

Ám a berlini fal leomlása után és a német egyesítés szép pillanatait követően most látjuk, hogy Berlinben ismét utcákat keresztelnek át, így a „rasszista ízlést” tükröző Mór utcát egy amerikai fegyveres bűnö­zőről neveznek el. A postarabló Sztálinról elnevezett sugárutat Karl Marxra cserélték, de valószínűleg ő sem maradhat: a zsidókérdésről és a fehérek történelmi előjogairól írott munkái egyértelműen rasszisták az emberi jogokat hirdető szélsőségesek szemében. A több mint százezer tagból álló tartalékos katonák szövetséget és az AfD pártot ugyancsak meg akarják tisztítani a rasszista gondolatoktól, az identitáriusok, azaz a hazafiságot és a német önazonosságot vállalók pedig olyanok a mainstream sajtó szemében, mint annak idején az ellenforradalmárok a bolsevik propagandában. Bismarck, az első kancellár hatalmas hamburgi szobrát az ottani evangélikus akadémia emlékezetkultúra-, magyarán történelemprofesszora le akarja fejeztetni, mert nem volt „jó ember”. De mit csinálna vallásuk atyjával, Luther Mártonnal, aki a pápa után a zsidó uzsorásokat is kiátkozta?

Harminc éve, a keletnémet és nyugatnémet márka egyesítése idején – ez volt a német egység felé tett alapvető lépés – kissé elcsodálkoztunk azokon, akik morális okokból féltették az NDK-s hagyományok gyors eltörlését, hiszen azt hittük, kissé irigyen, hogy aranykor következik, s az adenaueri demokrácia magasztos korszaka a németeknél és nálunk is eljön. Antall Józsefet e hitében nem zavarták az intrikák. Ha jön a nyugatnémet márka, akkor mi maradunk – mondták az NDK polgárai is, s államuk iparát még a tőzsdék is a világ tíz legerősebbje közé sorolták.

A keletnémet privatizáció gazdaságtörténészek szerint az évszázad legnagyobb átverésének bizonyult, s nagyobb kárt okozott, mint a szovjet mintájú tervgazdaság. Dieter Stein Egy új nemzetért című könyvében azt hangsúlyozza, hogy bár Európa gazdaságát a németek határozzák meg, politikai téren meglehetősen zavarodottak, s túl fontos szerepet biztosítanak a közgondolkodásban a szélsőbal eszméinek. A német etnikum is veszélyben, ezért a helyi önazonosság erősítése és a családokat több generáción át ellátó mezőgazdaság újraélesztése, helyzetük javítása lenne a feladat, azaz olyasmi, amit megmosolyog a neoliberális és reménytelen jövőjű értelmiség. (Kicsit hasonlít a kérdés felvetése a mi egykori honi, népi-urbánus vitáinkhoz.) S közben a CDU elmegy balra, középjobbon ott az űr, sőt a szociáldemokraták ritkítani akarják a hadsereg elit alakulatait. Csak a nyílt, egyszerre kitörő nagyvárosi konfliktus hiányzik, pedig a 2017-es hamburgi zavargások óta már ez is napirenden van. Az Amadeu Antonio Alapítvány ösztöndíjas rendszere egyeseket az NDK besúgóhálózatára emlékezteti: aki a mainstreammel szembemegy, leíródik.

Az is árulkodó, ahogy megpróbálják leírni Thilo Sarrazint. A szociáldemokrata Sarrazin a moszlimokról írott tanulmányaiban és cikkeiben kifejti, hogy az új erény a véleményformálás végzetes korlátozásával valójában terror, azaz ha játszunk a szavakkal, innen már csak egy lépés a jakobinus jelszó, miszerint az erény terror.
(Később proletárdiktatúra tömeges kivégzésekkel.)

Nos, Sarrazin szerint az iszlám világ és nyugati kulturális térhódítása főképp az önmarcangolást és a kollektív bűnösséget nemzedékekre vállaló németek számára végzetes. Egyetlen baloldali párt sem lehet olyan radikális, mint Mohamed prófétáé, a reformok, sem a nasszeri reformok, sem a különféle marxista „törzsi vallások”, sem a nyugati demokráciák formális másolása nem segített. A fő akadály a Korán – állítja a német gondolkodó –, amelynek hitvilága a protestáns munkaszemlélet helyébe (munka=ima) lép. A betelepülők legfeljebb fele tanul meg jól–rosszul németül. Talán azért jött divatba a németek körében a helyi nyelvjárások tanulása és a tartományi kultúrák ápolása, hogy érezhetően különbözzenek a jövevényektől?

(A szerző történész)

Kapcsolódó írásaink

Putsay Gábor

Putsay Gábor

Győztes csapaton ne változtass

ĀA parlamenti demokrácia része, hogy az ellenzék más politikát és alapvetően más gazdaságpolitikát képvisel, ami leginkább az éves költségvetési tárgyalásokon és vitákon mutatkozik meg