Dippold Pál

Vélemény és vita

Szottyadt fővárosvezető

Karácsony Gergely, az álbiciklista zsúrpubi már kilenc hónap óta szerencsétlenkedik a Lánchíd felújításának ügyében

álláspont

Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a főváros bevétele – ezt a végtelenül öntelt baloldal szereti így mondani –, azaz az önkormányzati választások óta sem a főpolgármester, sem pedig a kerületvezetők nem tettek mást, mint kistafírozták eszmetársaik egyre népesebb csapatát. Tanácsadóknak, helyetteseknek csúsztattak át milliárdokat, közben folyamatosan arról siránkoztak, hogy a gonosz kormány nem ad pénzt, Budapest kivéreztetésén munkálkodik. Ez pedig a haladó szellem elpusztításának kísérletével egyenlő.

A haladó szellem közben felbukkant az Amerikai Egyesült Államokban, és egy fekete bőrű bűnöző halálának ürügyén lángba borította az országot. A haladó szellem antifasiszta rohamosztagai brutális támadásokkal csavarodtak rá az egyébként békés, ám elhülyített antirasszista tüntetőkre, és robbantottak ki véres zavargásokat szerte a világban. Ezekhez természetes módon kapcsolódott a baloldali csőcselék üzletfosztogató, autógyújtogató és városromboló csapatainak tömege. Émelyítő gesztusokat sem nélkülözhet ez a társadalmak hagyományos értékeit szétrúgó, jól megfizetett provokációsorozat. Fehér emberek ezrei – köztük rendőrök (!) – térdelnek le a színes bőrű agresszorok előtt. Így kell bocsánatot kérni a valamikori gyarmatosítók satnyává átagymosott utódainak, megkövetni őket az egykori rabszolgaságért.

Hogy a Lánchídhoz visszatérjünk, Budapesten is letérdeltek néhány százan a rasszizmus ellen tiltakozván. Szigorúan a külföldi, pontosabban a nem magyar áldozatok emlékének adózva. A liberális imperializmus – Orbán Viktor beszélt erről nemrég – hívei a nem sokkal korábban a Deák téren lemészárolt két magyar fiatalember miatt természetesen nem tették meg ezt, hiszen baloldalijaink mindig is nemzetköziek voltak.  A hídpusztító Karácsonyról közzétett montázs láttán nagy sipákolás támadt balliberáliséknál. Szálasi Ferenc állítólag ikonikus fényképére montírozták rá a főpolgármestert. Ez hallatlan, sikoltozták a haladó szellem hazai képviselői, ezt persze nem tették meg, amikor a magyar miniszterelnököt több ízben Hitlerként ábrázolták címlapjaikon.

Tanulságos felidézni az eredeti Szálasi-kép elkészítésének történetét. Tőry Klára, úgynevezett fotótörténész írt Reismann Mariannról, a nyilasvezér lefényképezőjéről. Reismann Mariann sikerrel átbujkálta a második világháború végét, majd az elsők között lépett be a kommunista pártba. Szorgalmas munkája eredményeként megbízták a „hazahozott háborús bűnösök – Szálasi Ferenc, Bárdossy László és Imrédy Béla volt miniszterelnökök, Baky Endre László volt belügyi államtitkár lefényképezésével”. Szálasit Reismann kivitette a Duna-partra, a felrobbantott Lánchíd elé. Ott fotózott.

Azért idéztünk ilyen hosszan a haladó szellem fotótörténésztől, hogy egy tárgyi tévedéssel megmutassuk okoskodó tudatlanságukat. Baky Endre László nevű személy ugyanis Magyarország történelmének nyilas korszakában nem volt. Élt viszont két nyilas belügyi államtitkár, az egyiket Baky Lászlónak (sz. 1898.), a másikat Endre Lászlónak (sz. 1895.) nevezték. Mindkettejüket  felakasztották 1946-ban.

Miféle tárgyi tudással és hitelességgel rendelkezhetnek azok, akik ebben a helyzetben is ragaszkodnak ostoba tévedéseikhez, akik  Magyar György jogászhoz hasonlóan a közszereplő Karácsonyt teljes erőből megvédik, miközben Orbán Viktor lehitlerezését meg a többi gyalázkodást sunyin tűrik, sőt éppenséggel ők tüzelik?

Karácsony kedvenc szavával válaszolhatunk: szottyadt liberálnácik.

(A szerző lapszerkesztő)

Kapcsolódó írásaink

Domonkos László

Domonkos László

Orvosok, a végén

ĀAz elmúlt hónapokban annyi, de annyi szó esett egészségügyről, orvosokról

Bogár László

Bogár László

Állj, ki vagy, fehér ember?

ĀMi a teendő, ha az évszázados kifosztás már visszafordíthatatlan degenerációkat okozott elszenvedőinek, ha az emberséges rend már semmilyen módon nem állítható helyre