Tamáska Péter

Vélemény és vita

Holbein és a haláltánc

A pénz és az erkölcsi fogalmak uralma közt sokan s régóta keresték a harmóniát

Járvány esetén a morális ítéletek úgy ereszkednek rá a társadalomra, mint a mesterséges köd. Nincs harmónia. A mindent elpusztító járvány után megújulás következik, a régi rendnek és a pénz mindenhatóságának vége. Most a neoliberalizmus álságos társadalmának megingásával egymás nyakába borulunk, hogy építünk egy újat, igazságosabbat. Ha azonban az első világháború végén megjelent spanyolnáthára gondolunk, amelynek legalább kétszer annyi áldozata volt, mint a háborúnak, akkor azt látjuk, hogy szent borzalmunkban olyan eszmék karjaiba vetettük magunkat, mint a kommunizmus vagy a fasizmus, s olyan rendszereket építettünk, amelyek alaprajzát a hadifogolytábor adta. Az ókor mintájának számító Athén a Kr. e. 426–427. évi pestisjárványt sohasem heverte ki. A középkor nagy pestisjárványait túlélők közül sokan az önmegtagadó, aszkéta életet választották, sokan pedig az élet örömeit: Holbein híres, a nagyközönségnek vásárokra szánt Haláltánc-sorozatát a teremtéssel kezdi és az utolsó ítélettel fejezi be. Egy csontvázzal, a Halállal táncol mindenki: a pap, a császár, a bíboros, a paraszt, a grófnő, az orvos és a gazdag. A gazdagtól csak erszényét ragadja el a Halál tudván, hogy anélkül halott. Most, járványidőben ismét ezt teszi. Életöröm járja át a Halál diktálta táncot, egy tivornyán színültig töltik a király serlegét.

A nagy kölni farsangon a nyelvét nyújtó udvari bohóc a koronavírus maszkjában illegette magát. A Ruhr-vidék egyik nagy városában, Gelsenkirchenben a proletárdiktatúra gyilkos könyörtelenségét legfőbb erényként hirdető Leninnek szobrot emeltek, az antifák a görög földön várakozó migránsok Németországba engedéséért akcióznak, s a náluk is szélsőségesebb autonómok központi médiája, az Indymedia a metró megbénítását javasolja és apokalipszis helyett „antikalipszisről” papol, a Jó és Rossz harcában utóbbi győzelmének értelmezéséről. „Próbáljuk meg, hogy forradalmi lendületünket bevigyük a harag, a düh, a tiltakozások, fosztogatások és a lázongások kitöréseibe” – mondják. Tüntetni, szupermarketeket kirabolni, autókat felgyújtani, belenyúlni az áramszolgáltatásba és az élelmiszerláncokba – járvány idején haláltánc ez is, mint Holbein idején a kései középkorban. Ölelj át egy kínait! – hirdetik a migránsok betelepítéséért tüntetők.

A lassan cselekvő kancellár egy tőle szokatlanul nagy beszédben szólt az ország polgáraihoz: „A német egység után, a második világháború után sem állt az ország ilyen kihívás előtt, amely ennyire megkövetelné az együttműködést, a szolidaritást. Hiszem, hogy ennek a feladatnak megfelelünk, ha minden polgártársunk és polgártársnőnk ezt a saját feladataként fogja fel.” Az ellenzékieskedés zavaros eszmék játéka, amelyből ki kell lépni – vonhatjuk le a beszédből. A németek már nem a régi fegyelmezett nép, így nagy bajt okozhatnak. A hírek hatalmas partikról szólnak, az életöröm és a Halál kinevetése ismét színültig tölti a serlegeket. A meghívókra akár Holbein képeit is nyomtathatnák.

A járványok pusztító lázadással is járhatnak. Hazánkban az 1831. évi, Zemplénben, Sárosban, Szepesben, Gömörben, Kis-Hontban és Abaújban pusztító s Galíciából behozott kolera kétszázötvenezer áldozatot szedett, s az ezekben a megyékben élő, többnyire szlovák és ruszin parasztság lázadását hozta. A nép a lassan és rosszul intézkedő megyék ellen fordult – ilyen volt a vesztegzár ideiglenes felfüggesztése –, s a kutakba fertőtlenítésül szórt bizmutport méregnek hitte. A rohamosan terjedő ragály és a vesztegzár miatt a kereskedelem elakadt, s kitört az éhínség. Gyorsan ment a hír, hogy a zsidók és megyei urak meg akarják mérgezni a népet, és a megyei biztosokat, akik sebtében kórházakat akartak építeni, gyilkosoknak nevezték. Minden órában egyre többet tudtak az urak és a kocsmabérlő, uzsorás zsidók bűneiről. Véres lázadás tört ki: a lázadók magukat kurucoknak nevezték. A zempléni parasztlázadás emléke még 1848-ban is élt, s az 1846-os galíciai lázadás tanulságaival együtt szerepet játszott abban, hogy a nemesség lemondott előjogairól. Ma Jemenben évek óta dúl a kolera és a polgárháború. S nálunk, Európában is akadnak olyan gócok, amelyek könnyen lángra gyúlhatnak. Ezek a migránstáborok és befogadóotthonok, mint Suhlban, ahol több száz afgán ISIS-zászlókkal s jelszavakkal a rendőrökkel összeverekedve tiltakozott a hatósági intézkedések ellen, amelyeket egyik társuk pozitív koronavírustesztje után rendeltek el. Az élet még Nyugaton sem kellemes. És punktum.

(A szerző történész)

Kapcsolódó írásaink

Bencze Izabella

Bencze Izabella

Hátrább az agarakkal!

ĀNagyon úgy tűnik tehát, hogy ebben a valóban katasztrofális helyzetben egyetlen támasza van a tízmillió magyarnak: a jobboldali kormány és kormányfő, valamint az az operatív csoport, amely már szintén számos, méltatlan ellenzéki támadás célpontja volt

Nagy Ervin

Nagy Ervin

A stabil kormány immunisabb

ĀNem mindegy, hogy milyen állapotban van egy ország, amikor globális katasztrófa tépázza gazdaságát, feszíti szét társadalmi stabilitását és rengeti meg politikai berendezkedését