Nagy Ervin

Vélemény és vita

Ellenzéki kontraszelekció

Orbán Viktor évértékelője jó alkalom arra is, hogy a különböző ellenzéki visszajelzésekből megértsük és összehasonlítsuk a politikai dimenziók közti törésvonalakat, érzékeljük annak eltérő tartalmát, formáját, stílusát és talán bátran jósolni is tudunk a jövőre nézve.

Az „eredményes kormányzás” és a „ellenzéki cirkusz” olyan filozófiai aspektusból is szemlélhető, és természetesen értelmezhető, mint a klasszikus logika által használt „úr” és a „szolga”, a „fekete” és „fehér” fogalmak, amelyek feltételezik a másikat. Azaz, ha nincs az egyiknek, nincs a másiknak sem létalapja (de követve az arisztotelészi logikát megkockáztathatjuk azt is, hogy úgyis, mint a „jó” és a „rossz” esszenciát – amelyek szintén feltételezik és bizonyítják is egymás létét.)

Az ellenzéki reagálásokból ugyanis kihallatszik a kétségbeesés hangja. No meg a frusztráltságé és a tehetetlen gyűlöleté. Nem tudom, hogy azon elgondolkodtunk-e már, feltettük-e már azt a kérdést, hogy miért ilyen kontraszelektált az ellenzéki vezetők „felhozatala”? Hogy miért a prolitempó, az ocsmányság, az ostoba óbégatás vált meghatáro­zóvá az ellenzéki térfélen – amit még mindig nem látunk tisztán, hogy ki és mi fog majd meghatározni 2022-ben. Csak a fentebb leírt folyamatokat érezzük – egyre erősebben.

A válasz a fenti logikából kikövetkeztethető. Az Orbán-kormány által képviselt eredményes politikai tartalom, a hiteles cselekvés és a büszke, lendületes stílus feltételezi az ellenoldal tartalmatlanságát és egyre minősíthetetlenebb hangnemét. A kontraszelekció pedig látványos. Durva stílusú, otromba és kellemetlen alakok kerültek vezető helyzetbe az ellenzéki térfélen – hisz erre lett csupán „kereslet”. Legalábbis a „kínálat” megpróbálta ostobán, valami nagyon másmilyennek elképzelni a „keresletet”, mert mégiscsak „ellenzék” – és bizony ez lett belőle.

Nem írok neveket, nem személyeskedem, de ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor bizony nem éppen mimózalelkű, okos, csinos, kellemes küllemű szakemberek kerültek meghatározó politikai kommunikációs vagy tényleges ellenzéki hatalmi szerepbe (példának okáért az egyes pártok vezetésébe, a parlamentbe vagy polgármesteri pozíciók­ba.) Mert mutassanak olyan képzett és hiteles politikusokat, mint például az említett logikai mintát leginkább leíró női szereplők közt feltűnt Novák Katalin, Illés Boglárka vagy Varga Judit és így tovább, nem felejtkezve meg természetesen a többiekről sem? Hol vannak a hozzájuk hasonlítható politikusi „alkatok”, egyének az ellenzék „új női arcai” között? Neveket megint csak nem írok – úgyis mindenki tudja, kikre gondolok.

És hogy ne cseppet se vádoljon senki férfisovinizmussal, méltán említhetem meg a mindig első helyre törő Gyurcsány Ferencet, aki az elmúlt néhány évben jól megfigyelhetően elvesztette egyébként sem híres higgadtságát, és aki a réginél is vállalhatatlanabb stílusban mondja, amit mondani szeretne. És a jövőkép sem tűnik szebbnek. A Jobbik új elnökét ugyanis Jakab Péternek hívják… Hallották már parlamentben vagy politikai rendezvényen beszélni? Hát hallgassák meg, és tapasztalni fogják a kontraszelekciót! (Borzasztó durva és szemtelen.)

„A nem előnyös vagy káros tulajdonságok megjelenése a kitenyésztett új tulajdonságok kísérő jelenségeként” (ami a kislexikon szerint a kontraszelekció tágabb jelentése) tehát szükségszerű az ellenzéknek elgondolkodni, amennyiben egy kormányzás megtalálja a sikeres politikai tartalom, eredményes cselekvés, hiteles hangnem és a megfelelő forma (stílus!) „szentegységét”, akkor az ellenzék, ha rosszul méri fel a „kereslet” fogalmát, ilyen „kínálattal” fog előállni, amivel előállt. Ez pedig nem jósol csendesebb politikát az új esztendőben sem.

(A szerző filozófus, XXI. Század Intézet)

Kapcsolódó írásaink

Kacsoh Dániel

Kacsoh Dániel

Szemben a valósággal

ĀGyurcsány Ferenc a tőle megszokott vehemenciával, egy kutyaharapást szőrivel kezelő, réveteg másnapos benyomását keltve sorolta hétfőn a parlamentben, miben nem sikeres az elmúlt tíz év kormányzása

Rab Irén

Rab Irén

Vastag bőr

ĀA Humboldt Egyetem hivatalos levele ismét feltűnt a világhálón. A levelet 2006. május 2-án írták, címzettje a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete volt