Nagy Ervin

Vélemény és vita

A hibrid értelmiség naiv bája

Időről időre felbukkan egy-egy önmagát „mérsékelt jobboldalinak” tartó, magasan kvalifikált, „hibrid értelmiségi”, aki minduntalan kinyilatkoztatja, hogy szükség van egy „valódi konzervatív” pártra

Megjelenése után rögtön csoportba rendeződik a többi hasonszőrű társával, petíciókat írnak alá közéleti kérdésekben, kerekasztal-beszélgetéseken váltják meg a „rossz világot”; majd elmondják, hogy ők képviselik igazán az „antalli örökséget”, és hamarosan pártot fognak alapítani a Fidesz mellé, de inkább ellenében. Ezután új tagokkal bővülnek – ami ismét hírként jelenik meg a médiában –, majd szép lassan azon veszik észre magukat, hogy a balliberálisok közhelyszámba menő kritikáit ismételgetik csupán, így szétszélednek, visszatérnek szakmájukhoz, egész addig, mígnem egy új „mérsékelt konzervatív” „hibrid értelmiségi” kissé sértett hangvételű interjút nem ad az Orbán-kormány ellenében – hogy aztán megint kezdődjön az egész folyamat elölről.

Létezik egy állandóan bővülő, majd szétszéledő, önmagát „mérsékelt konzervatívnak” nevező, az élettörténetére és a más egyéb (kulturális, tudományos, üzleti) területen elért tagadhatatlan sikereire hivatkozó, esetleg politikai múltját büszkén vállaló laza csoportosulás, amely gyakorta felveti, hogy a magyar jobboldal nincs rendben, hogy a Fidesz nem igazi konzervatív párt; és különben is kritikus mindazzal, amit a kormány tesz. De persze ő, a kritikus közösség közismert tagja igazi, „nyugati értelemben vett jobboldali”. Aki idővel azt veszi észre, hogy légüres térbe kerül, ám szellemi hiúságának és megfelelési kényszerének engedve elkezdi mantrázni a balliberális politikai szereplők unalomig szajkózott toposzait – a jogállamiságot, az oktatást és az egészségügyet. Így persze – ezt már mi vesszük észre – az ellenzéki média kihasználja személyének egykori hitelét, amit ennek következtében szép lassan el is veszít – ha nem bánik óvatosan a balliberális tollforgatókkal.

Ezen az úton tette meg az első lépését – oly sok szakmájában világhírű, tehetséges ember után – Pálinkás József, a Fidesz exminisztere és a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke is. Az egyik véresszájú ellenzéki hírportál – felismerve, hogy a professzor úr amilyen zseniális tudósnak, olyan naiv politikusnak – ki is mondatja vele egy interjúban azt, hogy „szüksége van az országnak a mai kormánypárt helyére lépő jobbközép, kereszténydemokrata, szabadelvű, konzervatív pártra”. Majd folytatja, hogy „az Európai Néppárthoz erősebben kötődő, politikai vonalát világosan megjelenítő szerveződésre lenne szükség, amely ragaszkodik az európai alapelvekhez, a jogállamiság fennmaradásához”. És persze, az ügyes újságíró, aki nem nagyon bolygatja, hogy mit is jelent a „jogállamiság” fogalma, kimondatja azt is, hogy Pálinkás József szerint (is) nagy a gond az oktatással és az egészségüggyel – ami az Orbán-kormány hibája (copyright balliberális ellenzék).

Mindezzel több probléma is van. Egyrészről, sajnos, ahogy több nagy koponya, így Pálinkás úr esetében is hamar kiderül az az alapigazság, hogy az az ember, aki zseniális a tudományban, nem feltétlenül okos a politikában is – hisz felszínes kritikájával ő is átruccant a balliberális oldalra és a rombolás kultuszának eszközévé vált. A volt akadémiai elnök ugyanis semmiféle alternatívát nem tár elénk – „igazi konzervatívként” –, csak arra mutat rá, hogy szerinte mi a rossz és a végzetes a mostani kormányzásban.

Másrészről komoly hiba az is, hogy a professzor úr (aki nem az első, és talán nem is az utolsó, aki beleesik ebbe a csapdába) figyelmen kívül hagyja a magyar politikai kultúrát, a magyar „néplelket”, a „magyar utat”, amikor konzervatív értékekről beszél. Akár számos előtte járó próbálkozó, ő is abba a hibába esik, hogy az angolszász konzervativizmus elveit használva próbál kritikát kifejteni, mikor „valódi konzervativizmusról” beszél. Pedig az angolszász konzervatív gondolkodás nem alkalmazható a magyar politikai valóságra. Mert nem olyan „piacbarát”, mert nem gondolja úgy, hogy az államnak ki kellene szállnia a gazdasági folyamatokból; és mert nálunk egészen más a történelmi emlékezet, a politikai kultúra, illetve a „nemzeti tudat”, mint számos nyugat-európai országban. A jobboldali alapállása minálunk önmagában hordozza a „lázadást”, a „forradalmiságot” (esetleg ellenforradalmiságot), azaz valamilyen látható vagy érezhető nagyhatalom, globális erő elleni bátor kiállást, illetve a nemzet szuverenitásának védelmét. Ahogy a trianoni tragédia miatt is másképp írja le a magyar konzervatív ember a nemzet fogalmát, mint nyugat-európai társa. És végül az is igaz, hogy a magyar jobboldal nem a gyenge államban, a korlátok nélküli kapitalista versenyben hisz, hanem egy erős, rendet tartó, biztonságot és stabilitást ígérő hatalomban – és persze az ezt kiválasztó egyéni és közösségi szabadságban.

Nem jobb, nem rosszabb minőségű a magyar jobboldal az angolszász jobboldalnál (konzervativizmusnál) – csak más. Így az angolszász konzervativizmus nem tudja megragadni a „magyar néplelket” – ahogy a „német-mentalitású” sem –, ezáltal úgy vesztené el egy a Pálinkás által is vizionált „mérsékelt, nyugati-típusú jobboldali és konzervatív” párt a balliberális nemzetveszejtők ellen a választásokat minálunk, ahogy az annak rendje és módja; és úgy omlana össze minden, amit az „Orbán-korszakban” felépítettünk, mint egy kártyavár. Az lenne csak a valódi tragédia, nem pedig az, hogy a magyar jobboldal más, mint a nyugat-európai.

Kapcsolódó írásaink

Dippold Pál

Dippold Pál

A bevásárló

ĀA davosi világgazdasági fórumon, mint akárhányszor ezeken a találkozókon, ott tolongtak a világ pénzügyi és politikai celebjei

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Nem csalás, nem ámítás – mindkettő

ĀA világ urainak ingerküszöbét egyelőre nem érte el az a cseppet sem légből kapott jóslat, miszerint Afrikában a következő öt-hét évtizedben nagyjából hárommilliárd munkaképes korú ember lép be a munkaerőpiacra