Szalai Attila

Vélemény és vita

Történelmi revizionizmus orosz köntösben

„Hitler harapós kutya volt, a kitenyésztőjét pedig, aki Európára uszította, Sztálinnak hívták”

Az óévet sajátos módon búcsúztatta minden oroszok elnöke, Vlagyimir Putyin. Határozottan bírálta az Európai Parlament második világháborút érintő nyilatkozatát. Többek közt úgy értékelte, hogy a világégés kirobbanásának oka nem a Molotov–Ribbentrop-paktum volt, hanem az 1938-as müncheni egyezmény. Utalt arra is, hogy Lengyelország ennek révén szerezhette meg az Olzán-túli területeket Csehszlovákia kárára. Kijelentette: 1939 szeptemberében a Vörös Hadsereg egyáltalán nem harcolt a lengyelekkel, és hogy lényegében semmit sem vett el tőlük. Hozzátette: Józef Lipski, a berlini lengyel nagykövet – legalábbis Putyin szerint – azt ígérte Hitlernek, hogy ha a lengyel zsidókat megsemmisítés céljából kiviszi Afrikába, akkor Varsóban szobrot állítanak neki. „Antiszemita beállítottsága folytán teljes mértékben szolidáris volt Hitlerrel, mi több, Varsóban emlékművet ígért neki a zsidókkal szembeni fellépéséért” – hangzott el az elnök szájából az orosz védelmi tárca kollégiumának ülésén. Összességében kiderül: Putyin szerint a második világháború kirobbanásáért tulajdonképpen Lengyelországot terheli a felelősség.

Putyin nem mindennapi megnyilvánulására reagálva Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kijelentette: „Putyin elnök számos alkalommal hazudott Lengyelországgal kapcsolatban. S mindannyiszor teljesen tudatosan tette. Ilyesmire általában akkor kerül sor, amikor a moszkvai hatalom úgy érzi, cselekedetei következtében nemzetközi nyomás alá került. És nem történelmi jellegű nyomásról van szó, hanem napjaink geopolitikai színterén jelentkező nyomásról” – húzta alá a lengyel miniszterelnök. Nyilatkozatában rámutatott: „Napjainkban, amikor egyesek saját politikai cél­jaik jegyében a történelmi események emlékét nem haboznak megtiporni, Lengyelországnak kötelessége kiállni az igazság mellett. Nem önnön, hanem annak érdekében, amit Európa jelent.” Már pusztán azért is, folytatta, mert Lengyelország volt a hitleri német birodalom és a sztálini Oroszország első áldozata. Az 1939. augusztus 23-án aláírt Molotov–Ribbentrop-paktumot meg nem támadási szerződésnek nevezték, pedig nem az volt, hanem Európa felosztása befolyási övezetekre. A két agresszor hasonló szándékait egyértelműen tükrözte a szeptember 22-én, Bresztben tartott közös ünnepi díszszemléjük, majd a szeptember 28-án a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió aláírt, a határokat rögzítő és barátsági-együttműködési szerződés, amelyben a felek egyeztettek arról, hogy miképpen nyomják el az általuk megszállt területeken a lengyelek függetlenségi törekvéseit. A barátság olyannyira virágzott közöttük, hogy Sztálin százötven lengyel kommunistát, akik a Szovjetunióba menekültek még a háború kitörése előtt, mintegy ajándékként visszaadott Hitlernek, a biztos halálba küldve őket.

Ezt követően is szoros maradt az együttműködés a két totalitá­rius állam között. Ismeretes, hogy az NKVD és az SS funkcionáriusai Zakopanéban és Krakkóban tárgyaltak egymással arról, hogyan tüntessék el egyszer s mindenkorra a lengyeleket és országukat. Sztálin részvétele nélkül Lengyelország felosztásában és azon nyersanyag-szállítmányok hiányában, amelyeket a Szovjetunió szinte az utolsó pillanatig küldött Hitlernek, a német hadigépezet nem lett volna képes leigázni Európát. Sztálinnak volt köszönhető, hogy Hitler büntetlenül hódíthatta meg egyik országot a másik után, zárhatta gettókba a zsidóságot, készíthette elő a holokausztot, az emberi történelem egyik legnagyobb gaztettét.

A lengyel miniszterelnök rámutatott: az utóbbi hetekben Moszkva kénytelen volt elkönyvelni néhány sikertelenséget. Nem sikerült elérnie Fehéroroszország teljes alávetését, az Európai Unió meghosszabbította a Krím jogtalan bekebelezése miatt bevezetett szankciókat, és az úgynevezett normandiai négyes körében folytatott tárgyalások sem enyhítettek azokon, hanem a fokozásuk mellett tették le a voksot. Ráadásul további ellenlépésekkel kellett szembenéznie, ezúttal amerikai oldalról, mely lépések jelentősen megnehezítik az Északi Áramlat 2 projekt kivitelezését. Ugyanakkor az orosz sportolókat doppingproblémák miatt négy évre kizárták olyan világversenyekből, mint az olimpia.

Morawiecki szerint Putyin megnyilvánulásait az a szándék generálta, hogy ezen eseményekről elterelje a figyelmet. Pontosan tudja, hogy amit mond, annak semmi köze a valósághoz. Lengyel földön nincs emlékműve sem Hitlernek, sem Sztálinnak, s amikor volt, azokat a hitleri Harmadik Birodalom, illetve a Szovjetunió állíttatta. Az orosz nemzetnek joga van tudni az igazságot – tette hozzá –, s kifejezte reményét, hogy az oroszok szabad embereknek tartják magukat, elvetik a sztálinizmust, még akkor is, ha Putyin elnök megpróbálja rehabilitálni. Szó sem lehet a hóhérok felcserélésére az áldozatokkal – zárta nyilatkozatát a lengyel kormányfő.

Az ismétlés a tudás anyja. Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy a háborúra nemcsak Hitler, hanem a Szovjetunió is következetesen készülődött. Talán elegendő, ha felidézzük Sztálinnak az Össz­szövetségi Kommunista Bolsevik Párt Központi Bizottságának 1939. augusztus 19-i ülésén, vagyis mind­össze négy nappal a németekkel aláírt paktum napja előtt elhangzott referátumát, amelyben kijelentette: „A béke vagy háború kérdése számunkra kritikus szakaszba jutott. Ha elfogadjuk Németország ajánlatát egy meg nem támadási szerződésre, akkor a németek természetesen megtámadják Lengyelországot, aminek Franciaország és Nagy-Britannia háborúba lépése lesz a következménye. Nyugat-Euró­pa komoly megrázkódtatásoknak és viharoknak lesz kitéve, nekünk pedig jó esélyeink lesznek, hogy kimaradjunk a konfliktusból, s hogy kivárjuk, mikor kecsegtet haszonnal a háborúba való belépésünk.” Ezzel érthetővé válik Vladimir Bogdanovics Rezun, egykori hivatásos szovjet hírszerző, irodalmi álnevén Viktor Szuvorov sarkos kijelentése, mely szerint „Hitler egy harapós kutya volt, a kitenyésztőjét pedig, aki ráuszította Európára, Sztálinnak hívták”.

Ezzel természetesen nem Hitler bűnét kívánom kisebbíteni. De ha már kutyákról beszél az orosz történész, alighanem helytálló, ha azt mondjuk: egyik kutya, másik eb.

Kapcsolódó írásaink

Nagy Ervin

Nagy Ervin

A Gyurcsány–Dobrev-féle demagógiáról

ĀDobrev Klára igen hasonlóan férjének 2006 előtti mesterkedéseihez, nagyon veszélyes hazugságcunamival próbálkozik tovább repíteni a DK népszerűségét

Tamáska Péter

Tamáska Péter

Összeesküvők és hasznos idióták

ĀAz emberek mindig csodálkoznak a végzet várható fordulatain. Az eljövendő világvégén, az armageddoni csatán, az összeesküvés-elméleteken vagy egy birodalom pusztulás felé vezető útján