Csizmadia László

Vélemény és vita

Folyamatosan kígyóznak

Az egyik legszebb természeti jelenség a napkelte. Nap mint nap valóságos lehetőséggé válik az újrakezdés. Kelet-Közép-Európa népei előbb ébredve a történések jeleire fogékonyabbak

A napkeleti bölcsek példáját követve a V4-országok vezetői is utat kerestek és találtak. Ez az út elvezethet a valódi szabadság irányt mutató csillagához. Az út nincs kikövezve, telis-tele van a szabadosság hívei által épített akadályokkal. A nemzeteiket féltve őrző országvezetők aknásított területen haladnak. A szövetségre lépett mammon és a politikai globalizmus híveinek eltökélt szándéka a világuralomra törekedés. Ők nem az innováció haladó mesterei, hanem sokkal inkább a történelem rossz tanulói. Számukra a bukott birodalmak nem szolgáltattak elégséges leckét. A jövőben elképzelt birodalom a szolgasorson alapul, az emberek jövőjéhez, az általuk kiszabott minimális megélhetést biztosítja. Mint tudjuk, a birodalmakban a szabadság soha nem válhat valósággá.

Európa nyugati országai a második világháború óta a gazdasági csodák hatására jóléti társadalomban nyugalmat, biztonságot élvezhettek. Az Afrikát és Közel-Keletet gyarmatosítók pénzszivattyúi még ma is eredményesen zümmögnek. A világ pénzhatalmasai új vadászterületekre vetették ki hálóikat. Étvágyuk kielégítésére megjelölték Európát. Módszereik kifinomulttá váltak. Először is az emberek tudatmódosításának eszközeihez folyamodtak. A szabadosság eszmeiségét kínálják a zsidó-keresztény erkölcsöt tisztelő és a civilizációt kétezer éve építő európai polgároknak. Célpontjukba helyezték a fiatalokat, akik még nem találkozhattak a bukott birodalmak kártékonyságával és szörnyűségeivel. Pártpolitikai globalizáció keretében ismét birodalmat építenének, fő fegyverként használva az „oszd meg és uralkodj” elvét. Beteges egóval sugallják, hogy legyen az ember embernek farkasa.

Az Ószövetségben írva vagyon, hogy amikor a vándorló zsidó nép elfáradt, mérges kígyók tizedelték. Mózes Istenéhez fordult, és az Úr segített. A hit ereje legyőzte a mérges kígyókat, így felemelt fejjel folytathatták útjukat céljuk, a szabadság felé.

A tanulság nem felejthető, az európai civilizáció a keresztény hitre épülve immár évezredek óta végül is győzedelmeskedik az álnokság felett. Az európai polgárok erős közössége ma is lenyelhetetlen feladatot jelent a nyílt társadalmat erőltető „óriáskígyónak” és a mellé csusszanó kígyózóknak.

A szegény embereken élősködik az oligarchák és bankárok közös csapata. Tegyük világossá, hogy szolidaritásuk a bevándorlás tekintetében porhintés. A volt gyarmatosítók évszázadokon keresztül kiszipolyozták Közel-Kelet és Afrika kincseit. Most visszatértek az emberkereskedelemhez. Az európaiak helyett dolgozó, olcsó migráns munkaerő csábító maszlagát próbálják megetetni velünk.

Amerika felfedezése után ötszázhúsz évvel nevetségesnek tűnik azonos módszerekkel betelepíteni Európát. A feléledő emberkereskedelem, a gazdasági bevándorlás erőltetése kevés ahhoz, hogy az európai civilek, köztük a legfiatalabbak is elhiggyék, hogy a migránsok olcsó munkaereje a jövőbeni jólétet garantálja. Ne forgassuk vissza az idő kerekét.

Ne vezessük be az újkori rabszolgaság intézményét. Ne utánozzuk a múlt Amerikáját, amikor is Észak és Dél egymásnak feszült. Az európai nép két világháború után nem kíván egy harmadikat.

Feltehetjük azonban azt a kérdést, hogy a mammon urai miért nem törődnek az euró­pai szegénység felszámolásával vagy éppen a cigányság felzárkóztatásával? Hol rejtőzik mélységes szolidaritási érzékenységük? Sehol! Önérdekű, beteges beavatkozásuk az euró­pai társadalom életébe megengedhetetlen. Kufárok, szabadságunk és családjaink nem eladók!

Az európai polgárok adóforintjait a NATO megerősítésére kell fokozott mértékben fordítanunk. Közösen kell megvédeni kontinensünket, hiszen külső támadás esetén a NATO-szerződés garantálja biztonságunkat. A volt gyarmatosító országok nyúljanak mélyen pénztárcáikba, és gyakorolják a megbánás szolidaritását. Ha ez megvalósul, akkor a „kígyók kígyózva”, saját farkukba harapva, önmagukat falják fel. Úgy legyen.

Kapcsolódó írásaink

Tamáska Péter

Tamáska Péter

Összeesküvők és hasznos idióták

ĀAz emberek mindig csodálkoznak a végzet várható fordulatain. Az eljövendő világvégén, az armageddoni csatán, az összeesküvés-elméleteken vagy egy birodalom pusztulás felé vezető útján