Petrin László

Vélemény és vita

Feljövőben az Apró–Dobrev-klán

Dobrev Klára az unió parlamentjében is hozta bolsevikokra jellemző, de már szociáldemokrata álarc mögé bújtatott formáját, nekirontott a keresztény vallásnak és hazánknak

Tény, hogy a morális határokon előszeretettel átgázoló volt kommunisták részéről mindig is töretlen az akarat az egykori politikai és üzleti befolyásuk átörökítésére. Ne legyenek kétségeink afelől, soha nem tettek le arról, hogy restaurálják a rendszerváltáskor elveszített hatalmukat. E tekintetben tipikus, hogy napjainkban Dobrev Klára szemé­lyében az Apró család harmadik generációja bejelentkezett a hatalomért.

Már mintegy hét évtizede annak, hogy az Apró-dinasztiát alapító hírhedt, Nagy Imre kivégzését követelő kádári főkáder Apró Antal, a zsidó tulajdonosától kalandos módon hozzá került szemlőhegyi villában tengetve a bolsevikok sanyarú életét, gondolt egy nagyot és elkezdte tervezgetni családja hatalmi térfoglalását. Az internacionalizmus eszméjéhez hűen Apró Antal lánya, Piroska házasságkötése révén a bolgár kommunista fővonalhoz tartozó Petar Dobrevvel erősítette a família szerteágazó és szövevényes bolsevik kapcsolatrendszerét. Aztán a rendszerváltás időszakára kommunista fő elitté combosodott, akkor már Apró–Dobrev-klán 1989–1990-ben sikeresen átmentette és meg is szilárdította hatalmi pozícióit. Majd a rendszerváltás korai, a posztkommunista anarchia éveiben a komprádor prominensek krémjeként tovább növelte hatalmát. A család ekkor az átlagemberek számára láthatatlan volt, de a velük ezer szálon összefonódó MSZP mindig is jó hozzáférést biztosított a közhatalomhoz, ami elengedhetetlennek bizonyult üzleti érdekeltségeik fenntartása szempontjából. Így aztán Apró Piroska a rendszerváltás után többek között olyan tisztségeket tölthetett be, mint a Magyar Hitelbank, a Hungexpo és az Eximbank igazgatótanácsi elnöksége, de volt Horn Gyula kabinetfőnöke is. Abban az időben az egyik legbefolyásosabb embernek számított.

Azonban 1998-ban, a Fidesz kormányra kerülésével a helyzet megváltozott. Az Apró–Dobrev család érdekeinek politikai érvényesítéséhez ekkor már egy frontvonalbeli politikusra is szükség mutatkozott. Kapóra jött a családnak az ifjú szocialisták fényes szele által odafújt és ’95-ben beházasodott, fiatal, törtető, ifjúkommunista vezetői múlttal rendelkező, ám semmilyen politikai tehetséget nem mutató Gyurcsány Ferenc.

Ha megnyerték, hadd vigyék, ha már nem jutott nekik egy mosdatlan szájúnál jobb (balatonőszödi beszédből pl. „elk…..tuk, nem kicsit, nagyon”, „ez a k….va ország”)! Gyurcsány felépítése nem kevés energiájába, könnyhullajtásába és idejébe kerülhetett a családnak. Már jóval politikai színre lépése előtt megkezdődött emberünk formába hozása annak érdekében, hogy használható figurát faragjanak belőle. Aztán eljött a debütálás ideje, 2002-ben az akkor még csak harmincéves Dobrev Klára, Ferike felesége, édesanyja példáját követve Medgyessy Péter kabinetfőnöke lett. Ezért aztán nem is lepődhettünk meg azon, hogy férjének rögtön sportminiszteri állás dukált, ámbár Gyurcsány annyit értett a sporthoz, mint szamár a szaxofonhoz. Arra azonban mindez jó volt, hogy megkezdődjék Gyurcsány pozicionálása, aki rövid idő múltán 2004-ben, egykori kiváló ifjúkommunista vezetőhöz illően, Medgyessy Pétert hátba szúrva be is ülhetett annak székébe.

Egy ideig ez a bolsevik hatalomátmentő modell kiválóan működött. A család a háttérből láthatatlanul irányított, a politika forgószínpadán pedig Gyurcsány Ferenc az euró­pai értelemben vett modern szociáldemokrata politikus szerepét imitálva szórakoztatta a nagyérdeműt. Olykor még maga is elhitte, hogy ő valóban az, akinek a szerepében tetszeleg. A projekt azonban 2009-ben megingott. Végül az utolsó pillanatban ördögi agyafúrtsággal sikerült gondoskodni arról, hogy Gyurcsány Ferencet egykori politikai bajtársa és közeli üzlettársa, Bajnai Gordon váltsa a kormányfői székben. Így az Apró–Dobrev klán egy huszárvágással megoldotta, hogy továbbra is közvetlen hozzáféréssel rendelkezzen a „mézesbödönhöz”. A balliberális hatalom 2010-ben bekövetkezett földrengésszerű összeomlása utáni MSZP-s belharcokban Gyurcsány csúfos vereséget szenvedett. Mindez azzal fenyegetett, hogy a klán kiszorul a politikai hatalomból. Azonban az Apró–Dobrev család most sem tett le arról, hogy restaurálja egykori hatalmát. Ezt a célt szolgálta a családi projektként összetákolt Demokratikus Koalíció (DK). Ha kicsi is volt az új politikai formáció, de legalább teljes egészében az övék volt, és ellenőrzésük alatt állt.

Időközben azonban az Apró–Dobrev-klánnak szembesülnie kellett azzal, hogy Gyurcsánynak a 2006-ban megkezdett soron kívüli brutális zuhanórepülése tovább folytatódott és nem csekély erőfeszítéssel sikerült a legelutasítottabb politikussá leküzdenie magát hazánkban. Sőt az utóbbi években a kígyózó kígyókkal és a „terépcsecső” kimondhatatlan nevű démonnal folytatott küzdelmeiben is vesztésre áll. Mentve a menthetőt, az Apró–Dobrev családnak nem maradt más választása, mint a politikai agyhalott Gyurcsány Ferencet a frontvonalból kimenteni és lecserélni a szellemileg lényegesen jobb karban lévő feleségére, Dobrev Klárára. Ezzel a kockázatos, előremenekülés jellegű döntéssel a klán egy harminc éve jól működő hatalomátmentő modellt rúgott fel, mert így egy vér szerinti családtag került a politika élvonalába. Nem hezitált egy percet sem, az unió parlamentjében hozta is rögtön a bolsevikokra jellemző, de már szociáldemokrata álarc mögé bújtatott formáját, amellyel ízibe neki is rontott a keresztény vallásnak és hazánknak. Döbbenetes, hogy szellemileg mennyire lekopírozott mása felmenőinek, és mennyire képtelen az igazmondásra. Férjének is hasonló gyengéi vannak, hiszen 2006-an Balatonőszödön ő maga ismerte be, hogy „hazudtunk reggel, éjjel meg este”.

Klára asszony a napokban tartott brüsszeli felszólalásában lengyel testvéreinket keresztény vallási fundamentalizmus Magyarországra történő exportálásával vádolta. Azzal a valótlan tényállítással rukkolt elő, hogy a lengyel kormány a szexuális felvilágosítást bűncselekménynek akarja nyilvánítani. Mindezt gazemberségnek nevezte, és aggodalmának adott hangot, hogy a magyar kormány is kedvet kap valami hasonló gazemberséghez. Azzal riogatott, hogy hazánkban a papok fogják meghatározni az életünk minden részletét. Ezzel szemben az igazság az, hogy a törvénytervezet nem a lengyel kormányé, hanem a Stop pedofília nevű civil szervezeté. Továbbá nem tervezik büntetni a szexuális felvilágosítást. A valóságban arról van szó, hogy a lengyel büntetőjogi kódex módosítási tervezete nem más, mint parlamenti vitára bocsátott, Stop pedofília nevű, több mint kétszázhatvanezer aláírással támogatott állampolgári kezdeményezés. Ez szabadságvesztéssel büntetné a pedofília nyilvános népszerűsítését, valamint a gyermekek aktív nemi életének nyilvános támogatását, többek között akkor, ha ezt valaki hivatásos pedagógusként teszi. Egyébként azt vélem, hogy ezzel minden normális és épeszű magyar ember együtt tud érteni. Aligha hihető, hogy Dobrev Klára ne lett volna tisztában a valódi tényekkel.

Várhatóan tovább folytatódik a DK Jeanne d’Arc-ja, Dobrev Klára hisztérikusan harcos európai parlamenti ámokfutása. Hirtelen támadt küldetéstudattól megvilágosodott további nyilatkozatokra lehet tőle számítani, amellyel radikális aktivistaként szélsőséges és agresszív forradalmi gondolatokkal fogja majd hergelni hallgatóságát. Azonban nem valószínű, hogy ez lenne az Apró–Dobrev-klán végső célja, hogy a magyar kormány és a nemzeti-polgári, keresztény oldal Brüsszelből történő bosszantása kielégítené. Ugyanis ez semmit nem hoz nekik a konyhára. Azt sem tartom valószínűnek, hogy Klára asszonyt az unió parlamentjében zajló munka annyira földobná. Bár lassan, de láthatóan kezd ráérezni a nyilvános szereplések édes ízére. Továbbá a mentelmi jogból fakadó védettség is, mint lehetséges cél, alapvető tévedés. A felszín mögött egy rejtett stratégia sejlik, amelynek célja Dobrev Klára politikai pozicionálása, felkészítése, megismertetése, majd a maga idejében teljes csúcsüzemmódba kapcsolása. Az uniós képviselőség kiváló alkalom arra, hogy Klára asszony folyamatosan tréningezzen, és ráadásul még jól is fizetik érte. Kiváló felkészülési lehetőség az igazi célt jelentő 2022-es hazai parlamenti választásokra. Borítékolható, hogy ő lesz az ellenzék csúcsjelöltje. Klára asszony megpróbálja majd a családi küldetést beteljesíteni, az Apró–Dobrev-klán politikai és üzleti befolyását átörökíteni a következő generáció számára.

Jó lenne végre tudni, hogy kiknek a bűne a valódi elszámoltatás hiánya, és hány kétharmadra van szükségünk, hogy megszabaduljon az ország a bolsevik háttértől, mert az elvtársak és utódaik mint alvósejtek szinte minden területet behálóznak.

Kapcsolódó írásaink

Putsay Gábor

Putsay Gábor

Az energiamix csak átalakul

ĀEnergia és víz nélkül nem lehet élni, ezt leginkább azok az országok érzik, amelyek valamelyikből, vagy akár mindkettőből hiányt szenvednek

Boros Imre

Boros Imre

A jövő Merkel, Juncker és Schulz után

ĀVéget ért az Európai Unió parlamentjének ötéves ciklusa. December 1-jétől frissen választott képviselők és bizottsági tagok vették át a stafétabotot