Csizmadia László

Vélemény és vita

Imareggeli

A keresztény civilizáció olyan emberek alkotása, akik minden bizonyossággal imáikkal is keresték Istent, segítséget kértek életükhöz, nemzetük boldogulásához és családjaik védelmezéséhez

A szakrális tér felé fordulás, ha rövid időre is, de megnyugvást ajándékoz. A Teremtő állandóan működő szeretetkisugárzása erőt ad. A Szentlélek erejével könnyebben oldjuk meg napi gondjainkat, és bátrabban állunk ki a jó mellett a rossz elleni harcban.

Sokan mondják, hogy Európába a Szentlélek már csak hálni jár. Ha ezt a nézetet bárki is osztja, súlyos tévedésben van. A Szentlelket örök adományként kapjuk születésünkkor. Reggeli imádságaink kapcsán magunkban bátran felébreszthetjük, és társként számíthatunk a segítségére.

Az Európai Unió brüsszeli székházában megépült az ökumenikus kápolna. A gondolat, a szabadság kontinensünket építő ereje, a tettek és a cselekedetek e helyen megerősítést nyerhetnek.

Az unió döntéshozóinak lehetőségük van arra, hogy magukban tudatosítsák: Isten az embert saját képmására teremtette. Így aztán itt, a földön mindenkinek - de nekik különösen - óriási a felelőssége, ha az emberek sorsáról kell dönteni. Az egyéni szabadságjogok érvényesítése csak közösségben lehetséges. A jó közösségek lényege mindig és mindenhol a közjó akarása.

Az Európai Unióban a döntéshozók sem gondolkodhatnak másként. Cselekedeteik között „primus inter pares”, az első az egyenlők között alapon a tízparancsolat és a hegyi beszéd rendet tehet.

Szekuláris korunkban a keresztény hit gyakorlása perspektívát nyújthat a léket kapott nyugati civilizációnak. Láthatjuk, hogy a világuralomra törekvés, a mammonimádat a globalizáció felé hajtja a megélhetési politikusokat. Júdásék egyéni boldogulásukkal vannak elfoglalva. Keresztény civilizációnk nyugati részének csak a hatalombirtoklás és az anyagiak fontosak. Sajnálatos módon félresikerült elképzeléseik már-már párosulnak a barbárság letűnt idejének visszahozásával.

A zsidó-keresztény civilizáció azonban másról szól. Őseink élete amellett, hogy a földön folyt, a szakrális térhez is mindig kapcsolódott. Szent erőt kaptak, mert igényelték. Európa keleti és déli részeinek népei gazdái a keresztény hit pislákoló mécsesének, amit imáinkkal újra lángra kell lobbantani. Ha ez sikerül, nemcsak kapaszkodót adhatunk a süllyedő nyugati világnak, hanem a szeretetet érzését közvetítve renoválhatjuk a klasszikus közjó fogalmát. Nemzeteink polgárainak küldetésük van, és hittérítőkként is kell dolgozniuk. Céljaink megvalósításához az európai kormányok, az egyházak és a civilek összefogására van szükség. A tudatos nemzetállamok önkéntes szövetségére. Az erkölcs és a jog egymásra hatását harmonikus rendszerré kell alakítanunk. A népfelség elve nem lehet csak fogalom, szükséges, hogy az a mindennapos élet gyakorlatában tapintható jelenség legyen. A természet teremtésében nem vettek részt pártpolitikai erők. Nélkülük olyan ajándékot kaptunk, amit nemcsak megőriznünk kell, hanem példásan kezelnünk. Építkezzünk, és ne romboljunk! Földünkön a négy évszak teli van szépséggel, és ami ennél is több, hogy a miénk.

A CÖF-CÖKA által rendezett, szellemi honvédőink javaslatára kezdődött imareggelik reményeink szerint inspirációt nyújtanak a zsidó-keresztény európai civilizáció megvédéséhez, amihez támogatást kaphatunk szakrális életünk megújhodása kapcsán.

Kapcsolódó írásaink

Lezsák Sándor

Lezsák Sándor

Az agymosó technikák ellenében

ĀHa az író a szellem embere, az igazság felmutatásának egyik írástudó szolgálója akar lenni, akkor nem vonulhat el ma sem a közösségétől egy távoli szigetre

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Kísértetjárás

ĀGyurcsánynak és kormányának haja szála sem görbült azért, mert lényegében földönfutóvá tették az országot. Számonkérés éppúgy nem történt, mint a fordulat idején