Csizmadia László

Vélemény és vita

Rés a falon?

Sajnálatos, hogy Budapesten a szavazók többsége visszasírta a Demszky-korszakot

A szellemi honvédőknek nem kenyere a PC, azaz a „politikailag korrekt” beszéd. A CÖF-CÖKA nem rejti véka alá a véleményét. A tényleges események értékeléséből születnek válaszaink, majd civil szervezetünk folyamatosan biztosítja, hogy értékeléseinket tettek kövessék.

Az önkormányzati választások után józan mérlegelésre nyílik alkalom. Tükröt kell tartanunk magunk elé.

A fő kérdés, hogy mindannyian elvégeztük-e azt a munkát, amelyet a kétharmados választói akarat elénk tűzött? Megkérdezhetjük magunktól, hogy voltak és vannak-eközöttünk olyanok, akik karosszékükben kávéjukat fogyasztva kényelmesen hátradőltek. Szellemi honvédőink válasza: voltak és vannak!

Az önkormányzati választások visszaigazolták, hogy a bizalmat meg kell szolgálni, azzal nem lehet visszaélni. Ugyanakkor a kormányról példát vehetünk. Soha nem gondolták azt, hogy szuverenitásunk és identitásunk hitbizomány. Az önkormányzatokban sem lehet ez másképpen. A regnáló polgármestereknek fel kellett készülniük, hogy területükön működik a szubszidiaritás, amelynek következménye a választói akarat. Mindezek miatt kijelenthető, hogy a választók és az önkormányzat között kialakult bizalom megtartása volt az elsőrendű cél.

Az a polgármester és önkormányzati képviselő, aki szolgálati ideje alatt nem bizonyítja, hogy helyette hiba lenne mást választani, eleve vesztésre van ítélve. Egy ilyen helyzet azért is elgondolkodtató, mert a több mint kilenc éve regnáló Orbán-kormány gazdasági és társadalmi politikai munkája erős támasztékot kínált a helyi társadalom meggyőzéséhez is. Országunk gazdasági teljesítménye a legjobbak között van az unióban. A magyar emberek tudják, hogy terveink megvalósításához kemény és szorgalmas munkára volt szükség.

Sorskérdéseink megvitatása után, elképzeléseink beváltásához összetartó közösségre építhetünk. Egyértelművé vált, ha a választókat megkérdezik, szívesen elmondják véleményüket, vagy kérdőíven „ikszelik be” akaratukat. A népszavazás és a népi konzultáció megmutatta az együvé tartozás erejét. Ahol az országos átlagtól eltérő önkormányzati választási eredmények születtek, ott görbe lett a tükör. Nincs mentség, fölösleges a másokra mutogatás.

Budapest kivételt képez, ahol Tarlós István, a kormány közreműködésével a fővárost világvárossá tette. Sajnálatos, hogy az itt szavazók többsége politikai döntést hozott. Ki tudja miért, visszasírta a Demszky-korszakot, ahol a pártapparatcsikok saját zsebüket tömve erkölcsi és gazdasági mélypontra juttatták hazánk fővárosát. Rövidesen ismét megláthatjuk, hogy a pénzéhség, a hitelmánia és a korrupciós munkavitel milyen úthoz vezet. Ha éberek leszünk, könnyen lehet, hogy az igazságszolgáltatásnak sokkal több munkája akad.

Nem tagadhatjuk, a valóban létező jogállamiság és demokrácia falán a gyurcsányista és ultraliberális tékozlók, hazát kiárusítók rést ütöttek. Az elvesztett városok fájó sebeket jelentenek. Ezzel egy időben kritikus összehasonlításra adottá vált az ellenzéki polgármesterek tevékenysége. A céltáblákat saját nyakukba akasztották. A félrevezetett, majd a helyzet megváltoztatásában érdekelt területek lakosai lehetőséget kaptak arra, hogy a céltáblán akár tízes köröket is lőhessenek. Erre nem soká kell várni, mert ismerjük a szocliberálisok által már vezetett önkormányzatok múltját, adósságfelhalmozását. Előre vetíthető, hogy a Fidesz–KDNP-kormányzat kénytelen lesz az emberek adóforintjaiból konszolidálni az újra csődbe ment önkormányzatok tartozásait.

A jövőre nézve: a polgármesterek tisztességesen elvégzett munkája jelentheti újraválasztásukat, az emberek és a kormány dolgos munkájából származó eredményeket egyes polgármesterek és a lakossággal ritkán érintkező önkormányzati képviselők nem tékozolhatják el, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselői felelősek a területükhöz tartozó polgármesterek és önkormányzatok munkáját illetően is. Kötelességük a helyi lakosság véleményét, javaslatait hatékonyan kezeltetni. A friss lakossági információk eljuttatása és kezelése eredményezheti majd a regnáló kormány mandátumának meghosszabbítását.

A startpisztoly újból eldördült, a tanulságok levonása után, igaz ismeretek terjesztésével, meggyőzéssel percről percre, napról-napra feladatunk az ellenzék PC hazudozásának leleplezése.

Kapcsolódó írásaink

Czakó Gábor

Czakó Gábor

A semmi hídján

ĀÁllítólag, legalábbis egy csekély számú és lejárt eszméibe habaro­dott kisebbség véleménye szerint, korunk alapvető baja az, hogy a konzumidiotizmus fölfalta az euro-amerikai ember agyát, szívét és lelkét