Tamáska Péter

Vélemény és vita

Luxushajó nyolcvanmillió utassal

Keszthelyen, a szigetstrandon is felmerül a nagy beszélgetések közepette, mi rejlik a migráció, az újkori nagy népvándorlás mögött

Milyen erők mozgatják? S lévén történész, rám mutatnak, hátha tudok valami értelmes választ adni. Mit is mondhatnék? Dolgozik Németországban egy fogorvos, aki ugyan megél a pacientúrájából, ám nagyon érdekli, mi lesz abból az országból, amelybe beleszületett. Jövőjét egy luxushajó sorsához hasonlítja, amely veszélyes, zátonyos vizekre tévedt, s amelynek sem kapitánya, sem tisztjei, sem legénysége nincs a helyzet magaslatán, mentőcsónak pedig alig van. Ha a hajó elsüllyed, kevesen fogják túlélni. Az utasokat azon kívül, hogy lefényképeztessék magukat, nem érdekli semmi, a hajót teljesen biztonságosnak találják. Ilyen ma Merkel Németországa – írja fogorvosunk, Christoph Becker, aki még 2015 októberében blogján Operation Troja (A Trója hadművelet) címmel leírta, hogy mi következhet be a német kancellár súlyos és végsőkig elhibázott döntése, a Willkommenskultur meghirdetése után.

Miért éppen Tróját választotta Becker a lehetséges történések megvilágítására ezelőtt négy évvel? Miért beszélt háborúról? Szerintem is a trójai volt az első világháború a világháborúk sorában, és a Trója hadművelet elnevezés, mint látni fogjuk, igen találó. A trójai mondakör szerint ugyanis a gazdag Tróját tíz éve hiába ostromló görög szövetségesek egy óriás falovat készítettek, és az ostrom feladását színlelve azt a trójaiaknak ajándékozták. Azok az egyik főpapjuk tiltakozása ellenére a városba tolták az óriás szobrot, amelyben a görögök ötven válogatott harcosukat rejtették el. Éjjel a harcosok előbújtak, kinyitották a kapukat, a betóduló görög sereg pedig megsemmisítette Tróját, felkoncolta lakóit. Becker a kancellár döntését követően ezért adta az Operation Troja címet az írásának: a migráció egy modern trójai faló.

Négy szakaszban megy az ostromlók térhódítása: a fehér a tervezésé, a zöld a tömeges migrációé, a sárga a migránsok fegyverraktárainak létesítéséé, feltöltéséé és a kivárásé, a vörös pedig a háború kezdete összeegyeztetett, szinkronban végrehajtott terrortámadásokkal. S ha elővesszük a háború kínai klasszi­kusának, Szun Vunak a könyvét, amelyet Napóleon, Hitler és Mao, de az öbölháború tervezői is a kezükbe vettek, nincs nagyobb bűn egy állam vezetésétől, mint ha nincs felkészülve háborúra. Márpedig Euró­pa nincs erre felkészülve. Összehasonlításként: a legmodernebb fegyverekkel felszerelt török hadsereg létszáma legalább kétszerese a németekének és a franciákénak, páncélosok terén a fölényük még ijesztőbb: tizenkétszerese a két európai regionális hataloménak.

A fehér hadművelet tehát a tervezésről szól. De ki a támadó? Becker egy szaúd-arábiai vezérkari tiszt, illetve egy ISIS-stratéga helyébe képzeli magát. Mindkettő, ha más okokból is, de hasonló módon választaná ki a támadás céljául Európát és Németországot. A szaúdiak lőporos hordón ülnek: ha az olaj adta életszínvonalat és a vendégmunkások bérét nem tudják tartani, zavargások törhetnek ki. Egy dinoszauruszról van szó, az utolsó, egy dinasztia tulajdonában lévő középkorias országról, amely azonban Mekka és Medina révén Rómával szemben a világ másik meghatározó vallási központja. Ez köti a szaúdi családot különféle szálakon az ISIS-hez, a 21. század virtuális kalifátusához. S van még egy prózai ok: a vízhiány. Európa pedig ideális föld akár az éghajlat, akár a vízmennyiség szempontjából, Európa szép, nagyon is szép, a vendégmunkásoknak köszönhetően pedig a nyugati része erősen iszlámosodik. A szaúdiak – akiket törzsi alapon a királyi család tart el – kivétel nélkül naplopók. Azaz helytartónak kiválóak és kellően kegyetlenek lesznek.

A Fall Grün, a zöld hadművelet a tömeges migráció korszaka. Euró­pa az emberi jogok és a menedékjog bűvöletében köteles befogadni nagyszámú migránst, ezt harcos baloldali szervezetek erővel és erőszakkal is támogatni fogják – írta fogorvosunk még 2015-ben. Ötödik hadoszlopnak nevezték az ilyen kollaboránsokat a franciák, amikor 1940-ben választ kerestek katasztrofális vereségükre. A menedékkérők tömege túlterheli és szétzilálja a vám- és pénzügyőrséget és a rendőrséget: az értelmetlen túlmunka kikezdi a testületi szellemet. Határvédelem csak papíron létezik.

A sárga hadművelet a fegyvercsempészés és –tárolás és a gyenge pontok kikémlelésének az időszaka. Megszületnek a részletes tervek a nagyvárosok lerohanására, a vörös szakasz első percei váratlanul érik majd az ellenséget. (Csak Svájc és Norvégia állampolgárai rendelkeznek megfelelő fegyverzettel az ellenállásra.) S mint az izraeli hadtörténész, Martin van Creveld megállapította, a társadalom által amúgy sem becsült és elnőiesedett hadseregek, amelyek alapelve az állomány életének megőrzése lett, tehetetlenek lesznek az utcai harcokban. Műanyag katonák nem halnak meg, de nem is győznek – így Creveld.

A vörös hadművelet a háború kezdete. Egy időben lejátszódó terrortámadások a kulcsfontosságú infrastruktúra megbénítására; az áramellátás, a távközlés, az államigazgatási és védelmi szervek megszűnnek működni. Az élelmiszer-ellátás megszűnik, harmadnap már éhező tömegek lepik el az utcákat.

A fegyvereket szétosztják a migránsok és a nem európai, migránsgyökerű népesség férfijai között. Fogorvosunk nem véletlenül hivatkozik a ruandai törzsi háborúra és Jean Hatzfeld Macséták ideje című könyvére, amelyből kiderül, milyen élvezettel tud ölni az ember.

Hogy aztán mi lesz? Szun Vu szerint intakt államok meghódítása a jó, szétrombolni őket rosszabb megoldás. Egy csodálatos véletlen folytán a mészárlást követő konszolidációban talán fehérekre is szükség lesz. Akad majd olyan minisztérium is az egykori Németországban, amelynek német államtitkára lesz.

Kapcsolódó írásaink

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Egy zöld ember

ĀFricska. Karácsony Gergelynek máris elindult a diadalmenete. A contextus nevű független (értsd: liberális) kulturális portáltól tudhatta meg, akit érdekelt, hogy egy igazi világsztár is gratulált a bávatag mosolyú exzuglói semmittevőnek

Kacsoh Dániel

Kacsoh Dániel

Hatásos behatások

ĀKár lenne csodálkozni azon, hogy a Nyugat tapsikol a vasárnapi eredménynek – persze nem az elsöprő Fidesz-fölénynek.