Csizmadia László

Vélemény és vita

A vágy villamosa

A DK, az MSZP, a Momentum és uniós képviselőik a magyarok többségi akaratát próbálják lenini módszerekkel fellazítani. Teszik ezt polgáraink adóiból, miközben száz százalékig megélhetési politikusokká váltak

Az 1950-es években a gyerekek nehezen juthattak játékokhoz, így idejük eltöltéséhez maguk találtak ki különböző szórakozásokat. Ezekhez az úgymond játékokhoz pénz nem kellett, csak hely, ahol társaikkal találkozhattak. Az egyik ilyen ötlet az „országdarabolás” volt. Egyenes, viszonylag puha föld, meg valamiféle kés alkotta a szükséges felszerelést. Az akkori játszótereken a föld adva volt, kést pedig jobb híján csenni kellett a konyhaszekrényfiókból.

A földre rajzoltunk egy körülbelül negyed négyzetméternyi behatárolt területet, amit országnak neveztünk. Két játékos mérkőzhetett meg egymással. Körülbelül egy méter magasságból földbe kellett vágni a kést és az élével egyező irányban ki lehetett szakítani egy részt „az országból”. Olcsó játék volt, senkinek nem okozott kárt, mert újból el lehetett simítani a földet, amit senki sem próbált hazavinni. Az országot soha nem neveztük el, mert a játék senki ellen nem irányult, a vetélkedés öröme azonban megmaradt.

Miért is ez a visszaemlékezés?

Mert a DK-s Gyurcsányné Dobrev Klára és a mellé csatlakozó liberálfasiszta módszereket megvalósító EP-képviselők bicskaként használva státusukat, elkezdenék Magyarország feldarabolását. Dobrev Klára könnyű lelkiismerettel teszi ezt, hiszen nem szülőföldjéről van szó, Szófiában, Bulgáriában született, de az összes többi országdaraboló Magyarország szülötte. Ezek a képviselők hazánkat csonkítanák meg, mert javaslataikkal önkormányzatainkat önös érdekeik alapján megkülönböztetnék.

Ez már nem ártatlan játék, hanem a valódi hatalomra való törekvés sunyi eszköze, „a vágy villamosa”! Gyurcsányné Dobrev Klára nem örökölte a bolgárkertészek földszeretetét és e derék emberek fizikai munkájába sem kóstolt bele. A termelők kimagasló minőségű áruit az Apró–Dobrev-ősök pénzéből és jóvoltából azonban élvezhette.

Elképesztő az a terv, amely szerint Magyarországon az önkormányzatokat európai uniós júdáspénzekből próbálják szolgálatukba állítani. Javaslatuk szerint az EU-ból közvetlen támogatásban részesülnének azok az önkormányzatok, amelyek az illegális migránsokat befogadnák, hívei lennének a kvótarendszerű elosztásuknak. A zavart elmék e szörnyszülöttje azt jelentené, hogy létrejöhetne az állam az államban jelenség. A befogadó „miniállamok” rögvest a párhuzamos társadalmakat valósítanának meg. Az emberek megkérdezése nélkül elvennék biztonságukat, munkahelyeiket, és a muszlim identitás foglyaivá tennék őket.

A DK, az MSZP, a Momentum és uniós képviselőik a magyar polgárok többségi akaratát próbálják lenini módszerekkel fellazítani. Teszik ezt polgáraink adóiból, miközben száz százalékig megélhetési politikusokká váltak. Kufárként viselkedni és a magyarok szülőföldjét idegen érdekek szolgálatába állítani, kiárusítani azonban nem lehet. Mostantól fillér pontossággal mérni kell erkölcsi és anyagi károkozásukat és folyamatosan szembeállítani őket a hazánkat sújtó cselekvéseikkel. Gyurcsány és sleppje egyszer már a csőd szélére taszította az országot – 2010-ben azonban láthatóvá vált, hogy a tűrésnek van határa.

A bukott miniszterelnök már 2006-ban bevallotta, hogy nem kormányozták az országot és félrevezette mindazokat, akiktől bizalmat kapott. Háláját is lerótta, úgyhogy lovas attakkal, orvlövészekkel és gumilövedékekkel bemutatta kormányzásának alapját jelentő, a sajátos értelmezésű jogállamiságot és demokráciát.

A brüsszeli burzsuj baloldali ellenzékünk megpróbál újraéledni hamvaiból. De nem fog sikerülni nekik, mert ott helyben a magyar nép többségét képviselők azonnal rámutatnak aljas próbálkozásaikra. Itthon pedig a nemzeti együttműködés rendszerének szolgálatában a szorgos, munkájuk gyümölcséből élők a szellemi honvédők zászlói alatt mindig készen állnak a cselekvésre.

Kapcsolódó írásaink

Bogár László

Bogár László

Ha békét akarsz

ĀAz elmúlt évben a világ országai 1822 milliárd dollárt fordítottak katonai kiadásokra