Petrin László

Vélemény és vita

Finn hályogkovácsok

Finn rokonaink részéről semmivel sem indokolható az a rendkívül barátságtalan gesztus, amellyel a túlmozgásos uniós elnökségük felgyorsította a Magyarországgal szembeni jogállamiság helyzetéről szóló eljárást

A nagy löttyös indulatot az sem fogta vissza, hogy az unió parlamentje jogsértő eljárásrend keretében és politikai megrendelésre fogadta el azt a Sargentini-féle jelentésnek csúfolt fércmunkát, amely lehetővé tette hazánkkal szemben a 7-es cikk szerinti eljárás megindítását.

Pedig a román–finn–horvát elnökségi trióból a románoknak eszük ágában sem volt engedni a habzó szájú balliberális uniós képviselők pszichoterrorjának, akik naponta követelték a hazánkkal szembeni inkvizitórius eljárás megindítását.
Néhány nappal ezelőtt az európai ügyekkel foglalkozó miniszterek brüsszeli tanácsülésén az elnökségi trióból másodikként vitézkedő finnek napirendre vették a magyar jogállamiság helyzetét és sor került a magyar kormány első meghallgatására. Emellett derék rokonaink az új uniós költségvetés rohamléptekkel történő elfogadtatásával párhuzamosan azon mesterkednek, hogy az uniós támogatások kifizetését szorosan összekössék az uniós jogrendben taxatíve soha sehol meg nem fogalmazott jogállamiság kritériumainak tiszteletben tartásával. Antti Rinne finn kormányfő odáig merészkedett, hogy a hályogkovácsok boldog tudatlanságával, a valós tények ismerete nélkül és a brüsszeli adminisztráció végső döntésének meghozatala előtt megállapította hazánk és persze Lengyelország bűnösségét. Szó szerint a következőket mondta: „Magyarország, Lengyelország és a többi, a jogállamiságot megsértő tagállam tisztában lesz azzal, hogy cselekedetei hatással lesznek az uniós kifizetésekre is”.  

Tegnap Budapestre látogatott a finn miniszterelnök. Ám tanácsosabb lett volna korábban jönnie, még a kormányfői és az uniós elnökségi teendőinek megkezdése előtt. Így a finn jogállamiság helyzetét és saját elnökségének hitelességét javítandó, időben szerezhetett volna munkájához hazánkban hasznos tapasztalatokat. Ugyanis a finnek nem tartják problémásnak, hogy a pár hónapja ronggyá bírságolt BMW szponzorálja az uniós elnökségüket. Eszük ágában sem volt szakítani azzal a visszataszító gyakorlattal, mely szerint globális nagyvállalatok finanszírozzák az uniós tagállamok soros elnökségét. Hiába kérte az unió parlamentjének 97 tagja a finneket, hogy utasítsák vissza a soros elnökség hivatalos szponzorálására vonatkozó ajánlatokat, és álljanak elő olyan javaslattal, amely az utána következő elnökségeknek is megtiltja a nagyvállalati támogatók által felkínált pénz elfogadását. Pedig a képviselők szerint is komoly erkölcsi károkat okoz az EU-nak, hogy olyan nagyvállalatok pénzelik a soros elnökséget, amelyeknek kiemelt érdeke fűződik az uniós döntéshozatal befolyásolásához. Az igazságosságra, a jogállamiságra és a demokráciára máskor oly kényes finneket egyáltalán nem zavarta, hogy a BMW esetében csak néhány hónap telt el, miután az unió bizottsága több autógyártóval együtt szétbírságolta a céget, amiért arcátlanul korlátozták a versenyt a kevésbé szennyező technológiák kifejlesztése terén.

Szívesen ott lennék annál az eseménynél, amikor a finn kormányfőt Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatáson fogadja és megkezdik a magyar jogállamiság helyzetének értékelését. Feszült érdeklődéssel figyelném, hogyan kerüli el finn vendégünk a magyar kormányfő tekintetét. Mert zavarba jönni derék vendégünknek lesz oka bőven. Nem is értem, honnan vette azt a vakmerőséget, amellyel rá akar rontani a magyar jogállamiságra. Hiszen Finnországban nincs is alkotmánybíróság, és ezzel a finnek még dicsekedni is szoktak. Az alkotmány védelmét a parlamentnek egy különbizottsága látja el, amely alkotmányos ügyekben szükség esetén egyfajta kvázi bírósággá alakul át. Ez a demokráciadeficit azonban sem a finneknek, sem Brüsszelnek nem okoz gondot. Aki mégiscsak megütközne ezen az abszurd jogi helyzeten, azzal a finnek megpróbálják elhitetni, hogy amikor az alkotmányügyi bizottság alkotmányjogi viták esetében döntőbírósággá alakul át, a képviselők sutba dobják pártvonzalmukat és egy tökéletesen független testület tagjaként működnek. Ezt a nyakatekert logikát azonban még azzal is megfejelik, hogy miután önmagukra jogállamként tekintenek, de nincs alkotmánybíróságuk, egy logikai bakugrással azt állítják: amelyik jogállamban nincs alkotmánybíróság, ott nyilvánvalóan nincs is rá szükség! A demokráciának eme antitézise szinte sugallja azt a perverz gondolatot, amely szerint hazánkban, mivel van alkotmánybíróság, ezért kevésbé vagyunk jogállam, mint Finnország, ahol nincs is szükség alkotmánybíróságra, mert ők már annyira jogállam.

Ez a torz felfogás érthetővé teszi, hogy miért is éppen a finnek lettek a lelkes kezdeményezői a jogállamiság hazai vizsgálatának.

Mindezek után már nem is érdemes sok szót vesztegetni arra, hogy Finnországban miért a politikusok nevezik ki a bírókat, ami egyébként abszolúte ellentétes a bíróságok és a két másik hatalmi ág elválasztása követelményével, de a derék finnek szerint ez így nagyon rendben van. Az már fel sem tűnik senkinek, hogy ez esetben nem is beszélhetünk a fékek és ellensúlyok meglétéről. Az a jogintézmény pedig már kimondottan a finn jogállamiság torzszülöttje, amely szerint a törvényhozás munkáját az az igazságügyi kancellár felügyeli, aki egyben a kormány tagja, így a kormány tagjaként kontrollfunkciókat láthat el a jogállamiság megőrzése terén.  Miért is nem lepődünk meg ezek után azon sem, hogy a finn akadémia felügyeletét egy minisztérium, az oktatási tárca látja el? Persze mondhatná valaki, hogy Finnországban több akadémia is működik, na de ez a fönti tényen nem változtat semmit. A Suomen Akatemia a kormány felügyelete alá tartozik, így alkalma nyílik többéves busás ösztöndíjakat is osztogatni. Az ösztöndíjakat igénybe vevők pedig megmosolyogtató módon használhatják az akadémiai professzori címet is. Az Akadémia jelenlegi, a finn kormány által kinevezett vezetésének 2021-ben jár le a mandátuma.

Képzeljük csak el, hogy finn jogállami mintára mi egyszer azt mondanánk, fölszámoljuk az alkotmánybíróságot, és a parlament alkotmányügyi bizottsága gyakorolja a normakontrollt. Képzeljük el, ha az Akadémia felügyeletének és irányításának jogát nemes egyszerűséggel az emberi erőforrások miniszteréhez telepítjük. Vagy képzeljék el azt a finn jogállami állapotot, amikor a bírákat az igaz­ságügyi miniszter javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. Próbáljunk kacérkodni azzal az eszelős gondolattal is, hogy a kormánytag igazságügyi kancellár ellenőrzi a parlament munkáját. A legszebb azonban még hátra van.

A finn csodademokrácia egyik alapköve az az informális testületként működő szaunabizottság, ahol a legkülönbözőbb pártok emberei a legfontosabb kérdéseket előre megbeszélik. Magam elé képzelem, ahogyan a képviselők nyírfavesszőkkel való csapkodásnak álcázzák azt a tömegverekedést, amelynek során mondjuk a költségvetési főszámokról akarják egymást meggyőzni nyomatékot adva érveiknek.

A finnek olyat akarnak számon kérni rajtunk, amiben nincs konszenzus az unióban, a tagországok eltérő eljárásokat követnek. Nincs olyan egységes és objektív szempontrendszer, amit számon lehetne kérni egymáson. Aminek tanúi lehetünk, az a sunyi és arcátlan kettősmérce. Véget kellene már vetni annak a gyomorforgató gyakorlatnak, hogy mint a finnek is, a képzelet világából vett érvekkel félsokkos állapotban támadják a magyar jogállami rendszert, miközben saját országuk jogállamisága rozoga állapotban van.

Kapcsolódó írásaink

Lóránt Károly

Lóránt Károly

Ha a szén-dioxid probléma, akkor a megoldás az atomerőmű

ĀA nemzetközi – és hazai – térben e kérdésről folyó vitát figyelőnek az is feltűnhet, hogy akik a klímaváltozásban az emberi szén-dioxid-kibocsátás meghatározó szerepét hangsúlyozzák, azok egyben a bevándorlás szabaddá tételének legfőbb támogatói is

Kasznár Attila

Kasznár Attila

Kína hetven éve

ĀPontosan hetven évvel ezelőtt, 1949. október 1-jén Mao Ce-tung, a kínai kommunisták első számú vezetője a pekingi Tiltott Város kapubástyájáról kikiáltotta a Kínai Népköztársaság megalakulását