Pálffy Lajos

Vélemény és vita

Verd meg a pásztort…

De most nem a könyvek sorsáról lesz szó, hanem a pásztorokéról. A pásztorokéról, akik hitükkel, jóságukkal, gondoskodásukkal, útmutatásukkal kiérdemelték a nyáj tiszteletét és szeretetét

Verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok, így írja le az igazságot Zakariás próféta (Zak 13,7). Éppen száz esztendeje, 1919 forró júniusában mondhatni általános jelenség volt Magyarországon a pásztorok megverése, sőt, felakasztása, agyonlövése is. Ezzel járt a „dicsőséges” 133 nap, de aztán Bécsbe, Moszkvába futottak, s ahogy Kosztolányi írja, közben potyogtak
a zsebükből az aranyórák.

Igen, így kezdődik talán legjobb regénye, az Édes Anna, nem is értem, hogy eme dehonesztáló bevezetőtől miért nem szabadította meg Révay elvtárs, vagy éppen Aczél György a remekművet. De most nem a könyvek sorsáról lesz szó, hanem a pásztorokéról. A pásztorokéról, akik hitükkel, jóságukkal, gondoskodásukkal, útmutatásukkal kiérdemelték a nyáj tiszteletét és szeretetét. Mert a Nagy Háború utáni zavaros időkben a régi világ eltűnőben, minden szertefoszlóban volt, és ilyenkor megnő a szerepe a biztos igazodási pontoknak. Ilyen pedig évszázadokon keresztül a hit, a vallás volt, no és annak földi munkásai. Közülük is leginkább a nép körében tevékenykedő papok, felekezettől függetlenül. Akik egyben tartották a nyájat, amely pedig így dacolni tudott mindenféle viharral, égszakadással, földindulással. Még akár a kommunizmussal is, amely különösen vidéken koránt sem volt olyan népszerű 1918-ban, 1919-ben, mint azt szerették volna, vagy éppen az orosz megszállás idején tanították az iskolákban.

Pedig ígéretekben, vörös zászlós népgyűlésekben, lendületes szónoklatokban nem volt hiány. Küldték az agitátorokat a falvakba, de csak az elvetemültebb szívűekben mozdult meg valami. Azok is leginkább a szomszéd, vagy a gróf javait akarták, nem konyítottak a világforradalomhoz. Amiről a városról a rekvirált autókon megérkező, rossz arcú szónokok beszéltek. Nem éltették Kun Bélát sem, s a helyi komisszárt is csak annyira, hogy békesség legyen. De közben figyeltek és vártak, mert azzal is tisztában voltak, hogy ez a vörös világ nem tarthat örökké. Ezt mondta a plébános is, vagy a tiszteletes, amikor négyszemközt megkérdezték. S mikor a hatalmaskodó, rekviráló vöröskatonákat a helyi direktóriummal együtt elkergették, akkor azt is mondták, hogy csak ne folyjon vér, mert kard által vész az, aki kardot ragad.

Így volt ez Sopron környékén, a Nyugat-Dunántúlon is, ahol a vörösök nem tudták soha igazán megvetni a lábukat. Ennek ellenére számos esetben legelőször a papot akasztották fel, lőtték agyon a megtorlásra géppuskákkal érkező, természetesen túlerőben lévő csapatok. És így történt ez éppen száz éve Szentendrén is. Ahol a négy esztendeje a városkában szolgáló káplánt, Kucsera Ferencet lőtték le a Duna partján. Ő már 1918 végén is szálka volt a „forradalmárok” szemé­ben, még a Népszava is foglalkozott személyével: „Szentendrén a legmozgékonyabb fekete lovag az itteni hecckáplán: dr. Kucsera Ferenc (…) Elvtársaink december 15-re Pilisszentlászlóra népgyűlést hívtak egybe. Ezt megtudva Kucsera káplán és heccbarátja, a községben a gyűlést megelőzően a lakosság bigottabb részét leitatták, pálinkát osztva szét köztük, majd arra biztatták őket, hogy »ha jönnek a vörösek« verjék agyon őket dorongokkal. Elvtársaink higgadtságán múlott, hogy nem történt vérengzés, sőt a gyűlést is meg lehetett tartani.”

Ebből természetesen egy sor sem volt igaz, még ha a Népszava írta is, amit pedig oly nagyra tartanak manapság is bizonyos körökben. A bécsi Pázmáneumban doktoráló káplán, aki verseket is írt, és újságot is szerkesztett, bátor kiállásával, szókimondásával népének igazi pásztora lett ezekben az időkben. Nem véletlen hát, hogy a pomázi forradalmi központ vezetője, Ozorai József is kipécézte magának. Ő nem egy nyilvános beszédében hangoztatta, hogy addig nem lesz béke, míg az utolsó gróf beleivel fel nem akasztják az utolsó papot. Így jött el aztán 1919. június 24-e, amikor a pesti ludovikások és a dunai monitorok megpróbálták elkergetni a Hungária Nagyszállóban (Szovjetház) reszkető vörös vezérkart. Kun Béla állítólag ismét sírógörcsöt kapott, de végül csak le tudták verni a zendülést. A szervezkedésnek Szentendrére is eljutott a híre, ott is készülődtek, majd 24-én el is kergették könnyedén a város vörös vezetését. A megmozdulást a harangok félreverése hirdette, de Kucsera káplán a másnapi megtorlás alatt nem árulta el, honnan volt a kulcs a templomhoz, és ki harangozott (egy nyolc gyermekes kőműves). Ezért őt lőtte le először négy önként jelentkező vöröskatona a Duna partján, ahol elrettentésül egy napig hevert még a holtteste. Majd pedig a temető árkában kaparták el, 1921-ben kapott rendes sírhelyet.

A mártírium századik évfordulójára a Szentendrei Önkormányzat emlékévet hirdetett, és díjat alapított. Megindult a vértanú káplán boldoggá avatási eljárása, korábban utcát neveztek el róla, ma délután pedig megkoszorúzzák emlékkeresztjét. 

Felvetődött vértanú káplán boldoggá avatása, ami imaszándék is lett. Korábban utcát neveztek el róla, ma délután pedig megkoszorúzzák emlékkeresztjét. De kerékpáros és gyalogos zarándoklat is indult szülővárosába, Lévára, rajzpályázat is volt, és megjelent egy képregény róla, valamint az emlékhelyeit érintő tematikus sétákat is vezet a város.  


Hasonlóan kellene emlékezni a vörösterror minden mártírjára.

Kapcsolódó írásaink

Kacsoh Dániel

Kacsoh Dániel

Kétezermilliárdos csel

ĀEgy számítógép, egy frissítő kávé, egy óra. Alighanem ezekre volt szüksége a gyurcsányi unszolásra a főpolgármesteri székre pályázó egykori függetlenobjektívsemleges műsorvezetőnek ahhoz, hogy kidolgozza az úgynevezett programját

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Nyaralunk

ĀAz ember elutazik két kerek hétre országhatáron túlra, más országba, s egyetlen nap alatt annyi hírt kap – az internet jóvoltából – otthonról, hogy csak kapkodja a fejét, micsoda mozgalmas országban élünk mi a tomboló kánikula ellenére