Petrin László

Vélemény és vita

Aljas indulatok és emberek

Felelőtlen, demagóg, alpári csoportok szállták meg minap a parlamentet

E bárdolatlan gyülevész ellenzéki horda tagjai felszólalásaik során rendre összekeverték a progresszivitást az agresszivitással, a jópofaságot a pofátlansággal, az eleganciát a devianciával. Ennek az az oka, hogy a bukott ellenzék csak önmaga újratermelésével van elfoglalva. Görcsös igyekezetük következménye az a morális vakság, amely miatt kevesekként elszakadtak a sokaktól, a nemzeti közösségtől.

Az ellenzéki képviselőknek parlamenti tevékenységük során elkövetett legfőbb bűnük az, hogy a legprimitívebb ostobaságok és hazugságok terjesztőivé váltak, miközben másokat sértegetve nagy igazságok kimondóinak szerepében tetszelegnek. Az a féktelen, ízléstelen, durva ostobaságáradat, amely néhány nappal ezelőtt is Szabó Tímeán át Mesterházy Attilán keresztül Jakab Péterig leküzdhetetlenül tört a felszínre, sokkolta a jóérzésű embereket. Szabó Tímea a Hableány katasztrófájából próbált politikai tőkét kovácsolni, és ezzel önmaga embertelen, kegyeletsértő karikatúrájává vált, azt a kevéske politikai hitelét is elvesztette, amellyel még bírt. Az elmúlt néhány év vonatkozásában minden valószínűség szerint politikatörténeti rekordot döntött a felszólalásaiban egy percre eső agresszív és sértő megjegyzések kimagasló arányát illetően.

Ugyancsak ezen a parlamenti ülésnapon Varga-Damm Andrea rendkívül trágár szavakkal illette Nacsa Lőrincet, a Fidesz–KDNP képviselőjét és a Fidesz-frakciót. Ijesztőnek tartom, hogy az ellenzék mosdatlan szájú politikusai között egyre inkább jeleskednek a gyengébb nem képviselői. Ezért várom érdeklődéssel a kommunista Apró Antal unokája, a vérvörös Apró-klán grófnője, Gyurcsányné Dobrev Klára első európai parlamenti felszólalásait, vajon felzárkózik-e honi elvtársnőinek lehengerlő stílusához?

Egyébként nem lehet csodálkozni azon, hogy Dobrev Klára a hazai parlamentet kihagyva egyenesen Brüsszelbe megy. Ott imádják a volt bolsevikokat. Brüsszel belevörösödött a sok volt kommunistába. Nem is tudom, hogy van-e olyan volt kommunista, akit ott ne kedvelnének? Hiszen Marxtól kezdve Fidel Castróig, a véreskezű kubai diktátorig mindenkit a keblükre öleltek Junckerék. A hazai volt kommunistákat két tulajdonságuk miatt kedvelik Brüsszelben. Egyrészt ők valamilyen beteges megfelelési kényszerből adódóan mindig rárontanak a hazájukra, mert ahogy egykor Moszkvának, most Brüsszelnek akarnak elvtelen módon és kritika nélkül behódolni. Másodszor pedig aljas hatalmi megfontolásokból időnként előszeretettel hívnak be idegeneket az országba, egykor az oroszokat, most a migránsokat szeretnék a nyakunkra ültetni.

Egyébként öt évvel ezelőtt pontosan Dobrev Klára férje, Gyurcsány Szanyival és Mesterházyval együtt züllesztette le az ellenzék kommunikációját. Úgy gondolták, minél súlyosabbak obszcén kifejezéseik, annál jobb, az csak emelheti nem létező politikai tekintélyüket. Sokszor fordult már elő, hogy ellenzéki politikusok trágár szavak alkalmazásával okoztak botrányt, napjainkra azonban alantas indulataik kifejezése olyan széles körű, amelyre korábban még nem volt példa. Az agresszív modor és a durva szóhasználat egyre elvadultabb formában és egyre gyakrabban jelenik meg a parlamentben is. Sajnos már nem tudunk meglepődni azon, hogy az ellenzéki összeomlás pártvezetői nemcsak a sorsfordító kérdések megvitatása során, hanem tragikus események kapcsán is előszeretettel gyalázzák a Fideszt és Orbán Viktort. Úgy tűnik, ez a magatartás permanens jellemzőjükké vált. Politikai ellenfeleik szüntelen káromlása, a nemzeti és polgári értékeket valló honfitársak civilizált, sőt emberi mivoltának elvitatása a megsemmisítő európai parlamenti választási vereségük után újult erővel tört a felszínre.

Az ellenzéki pártok folyamatosan veszítenek népszerűségükből, és ezzel egyenes arányban kasztosodnak, egyre távolabb kerülnek a választópolgároktól. Éveken keresztül semmit nem tettek annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek az emberekhez, hogy ne „fentről lefelé” szóljanak hozzájuk, hogy a lakosság ne idegen valaminek tekintse torz elképzeléseiket. Olyan nemzetellenes teóriák támogatóivá szegődtek, amellyel jó esélyük van sikeres politikai öngyilkosságot elkövetni. Ezek a politikai elképzelések és ideológiák, mint például a nyílt társadalom dicsőítése, az európai egyesült államok létrehozásának szorgalmazása, az illegális bevándorlás támogatása, a keresztény kultúra és értékrend lerombolása, a hagyományos családmodell szétzúzása, a nemzeti identitás megszüntetése, a születéskori nemiség megváltoztatása, a magyarok túlnyomó többségét érdekeiben és érzéseiben is súlyosan sértik. A nemi szerepektől a kulturális normákig agresszív támadás alatt áll a hagyományos nemzeti, polgári, keresztény alapokon nyugvó értékrend. Az ellenzék vezetői mint az új ideológia képviselői meg sem próbálnak toleránsak lenni más felfogások iránt. Inkább rátámadnak a többségi társadalomra és az általa támogatott Fidesz–KDNP-re, ordenáré stílusban stigmatizálják azokat, akik hagyományos fogalmakban gondolkodnak. Olyan ügyek mögé és oly brutális stílusban sorakoztak fel, hogy végső soron önként dugják hurokba a fejüket.

Az ellenzéki politikusoknak nemcsak azért kellene kerülniük a trágár kifejezéseket, mert azok önmagukban is „csúnyák”, és anyanyelvünk elleni vétségnek számítanak, hanem mert az a műveletlenség és bunkóság megnyilvánulása. Innen pedig egyenes út vezet a gondolkodás további elszegényedéséhez, elsivárosodásához. Tévedés lenne azonban azt hinnünk, hogy a nyelvhasználat csupán a gondolkodással függ össze, ugyanis abból egyenesen következik az egyén magatartása is. Az ellenzék mosdatlan szájú vezetői trágár és agresszív kommunikációjának következménye az ellenzéki magatartás terjedő durvasága, eldurvulása. Az utóbbi években már nem is volt olyan választási időszak, amikor ne számoltak volna be arról a híradások, hogy fideszes kampányolókra támadtak ellenzéki aktivisták. Az ellenzéki vezetők közösségellenes magatartása nyomán követőik feljogosítva érzik magukat a tőlük eltérő nézeteket vallók dehumanizálására. Gondoljunk csak a dicső ellenzéki népvezér, Bangóné patkányozására.

Az agresszió, a trágár, ocsmány beszéd a józanul gondolkodó ellenzékiek számára nem lehet pozitívum, se alternatíva. Remélhetőleg az ellenzéki szavazóknak is egyszer elegük lesz abból, hogy egyre obszcénabb stílusban beszélnek vezetőik. Belátható, az ország vezetése ilyen emberek kezébe nem való. Akik ilyen brutális stílusban politizálnak, azok, ha hatalomhoz jutnának, ugyanígy kormányoznának is. Nem a kormányzó pártok, hanem az ellenzéki politikai klubok veszítik el lassacskán legitimitásukat. Hiányzik belőlük a korrekt és felelős ellenzékiségnek a minimuma is, amely nélkülözi a politikai csalást. A jelenlegi alpári, durva és hazug ellenzéki magatartás minden becsületes politikai verseny mércéje alá esik. Eljutottak oda, hogy már ellenzéki pozícióra is alkalmatlanok, saját magukat taszítják politikai hullámsírba.

Kapcsolódó írásaink

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Nyaralunk

ĀAz ember elutazik két kerek hétre országhatáron túlra, más országba, s egyetlen nap alatt annyi hírt kap – az internet jóvoltából – otthonról, hogy csak kapkodja a fejét, micsoda mozgalmas országban élünk mi a tomboló kánikula ellenére

Pálffy Lajos

Pálffy Lajos

Verd meg a pásztort…

ĀDe most nem a könyvek sorsáról lesz szó, hanem a pásztorokéról. A pásztorokéról, akik hitükkel, jóságukkal, gondoskodásukkal, útmutatásukkal kiérdemelték a nyáj tiszteletét és szeretetét