Tűrhetetlen

Tűrhetetlen (26.)

Az elmúlt néhány évben meg kellett tanulnunk egy nevet, egy fogalmat: az Iszlám Államét

Ez a képződmény – amely egyáltalán nem független az egykori gyarmattartó országok közel- és közép-keleti tragikus politikájától és súlyos bűneitől – korunk legborzalmasabb terrorszervezete.

Az Iszlám Állam (kalifátus) ideológiája kizárólag vallási alapú, teljes mértékben nemzetek felett áll. Önmagának követeli a vallási (lelki) fennhatóságot a világ összes muzulmánja felett, és egy államban (kalifátusban) kívánja egyesíteni Észak- és Közép-Afrikát, az Arab-félszigetet, Szíriát, Irakot, Jordániát, Izraelt (Palesztinát), Libanont, Ciprust, Törökország déli részét, valamint Spanyolországot és Boszniát, de ez utóbbiba beleértik az egész Balkánt, fel egészen Magyarországig.

E cél és ezen ideológia jegyében a létező legvéresebb terrort alkalmazzák szerte a világon. Az általuk uralt területeken középkori viszonyokat teremtettek, bevezetve a saríát (iszlám törvénykezést). Vélt vagy valós ellenségeiket a lehető legkegyetlenebb, legbrutálisabb módon végzik ki, naponta sokkolva e kivégzésekről készült videókkal a világot. Embereket fejeznek le, égetnek el elevenen, taposnak szét tankokkal, löknek le magas házak tetejéről, lőnek fejbe, fojtanak vízbe; az iszonyatos kivégzéseket gyakran gyerekekkel hajtatják végre, és ugyanilyen gyakran esnek áldozatul gyerekek ilyen és ehhez hasonló brutális kivégzéseknek, kínhalálnak.

Az Iszlám Állam ideológiája a nőket és a nem iszlám hitűeket nem veszi emberszámba. A nem iszlám hitűek szabadon meggyilkolhatók vagy rabszolgaságba vethetők, a nők megerőszakolhatók és szexrabszolgaként „használhatók”.

E terrorszervezet másik módszere magától értetődően az ellenséggel szemben bevetett legvéresebb terror.

E „harcmodor” – valójában gyáva és undorító patkánymentalitás – következtében romlott jelentősen például az európai közbiztonság, az európai emberek biztonságérzete és életminősége. Az Iszlám Állam véres merényleteket követ el szerte Európában, továbbá Afrikában és a Közel-Keleten (egyedül Izraelben nem), e terrorcselekmények elkövetéséhez egyre gyakrabban használ fel gyerekeket és nőket. Az Iszlám Állam jelentős befolyással bír az Európába irányuló tömeges migráció szervezésére és az emberkereskedelemre, és a tömeges migrációt felhasználva juttatja terroristáit az Európai Unióba.

Az Iszlám Állam tehát egy nemzetek felett álló terrorszervezet, amely eddig soha nem tapasztalt kegyetlenséggel és brutalitással fenyegeti mind saját alattvalóit, mind ellenségeit. Ellenségének pedig az egész nem muszlim világot tekinti. Teljes mértékben vallási alapú, az iszlám legképtelenebb, legkegyetlenebb felfogásán alapszik, térítő és terjeszkedő ideológia, és a „politikája” is ilyen. „Harcának”, térítésének alapja a terror, a gyilkosság, a brutalitás, a megfélemlítés, a nem iszlám társadalmak fellazítása, szétzilálása, etnikai és vallási viszonyai-nak, alapjainak megváltoztatása, bármilyen eszközzel. Ehhez és erre használják fel többek között a migrációt és az Európai Unió vezetőinek idióta és önsorsrontó politikáját.

Ehhez az Iszlám Államhoz hasonlította Zeid Raad al-Husszein jordán herceg, az ENSZ emberi jogi főbiztosa Geert Wilders holland Szabadság párti politikust, Donald Trumpot, a republikánusok elnökjelöltjét, Marine Le Pent, a francia Nemzeti Front elnökét, Milos Zeman cseh elnököt, Norbert Hofer osztrák elnökjelöltet, Nigel Farage Brexit-párti angol politikust, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

A főbiztos által felsorolt politikusok között óriási különbségek vannak, de kétségtelen tény, hogy egyvalamiben hasonlóak: elutasítják az Európai Unió önsorsrontó és idióta migrációs politikáját, és a mai, valóságtól teljesen elszakadt „liberális” értelmezés szerint mindnyájan „nacionalisták”, amennyiben saját nemzetük és hazájuk védelmét tekintik elsődleges feladatuknak, és nem hajlandók elfogadni a nemzetek felettiség ideológiáját, nem hisznek abban, hogy a nemzetállamok felett „eljárt az idő”. Mindebből következően a felsorolt politikusok tekinthetők ma az Iszlám Állam egyetlen valódi és következetes ellenfeleinek.

Zeid Raad al-Husszein vérlázító, felháborító összehasonlítása önmagában is ostobaság. A jordán herceg ezen összehasonlítással egy csapásra bebizonyította, hogy hiába herceg, annyi méltósága sincs, mint egy disznónak, továbbá azt is, hogy buta és ostoba, mint egy moslékos vödör.

Természetesen van még egy értelmezési keret, amelyet nem vethetünk el teljesen: ezen értelmezési keret azt valószínűsíti, hogy Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa az Iszlám Állam fizetett ügynöke. Tehát nem egy buta disznó, hanem egy becstelen, aljas áruló, egy lelkét és státusát pénzért eladó gazember.

Nagyjából ezek a lehetőségek vannak.

Egyik sem túl biztató.

Ami viszont egészen biztos, az az, hogy Zeid Raad al-Husszein mától kezdve persona non grata, és soha többé nem engedhető be Magyarországra. Van nekünk éppen elég buta disznónk és becstelen árulónk, nincs szükségünk még egyre.