Sport

A lélek temploma

A Biblia egységben tekinti az embert – nyilatkozta lapunknak Kiss-Rigó László, Steinbach József szerint pedig életünket Istentől kaptuk, és el kell vele számolnunk

Püspökök és lelkészek beszéltek lapunknak arról, mit jelent személyesen nekik és az egyház számára a sport és az egészséges életmód. Kiss-Rigó László katolikus és Steinbach József református püspökök felhívták a figyelmet arra, hogy az ember egységben tekintendő, és testünk egészségére is ügyelnünk kell.

A lélek temploma
Egyház és sport sokszor találkoznak, képünkön éppen koreai taekwondo harcművészek tartanak bemutatót Ferenc pápának a Vatikánban
Fotó: AFP/Tiziana Fabi

Sport és egyház látszólag egymástól független dolgok, de mégis összeérnek. A Vatikán például nemrég egy hivatalosan is jegyzett futócsapatot is alapított. A Szentszék II. János Pál pápa regnálása óta különös figyelmet fordít a hívek lelke mellett testi egészségükre is. De mi a helyzet a magyar egyházakkal?

A magyar egyházaknak mind alulról szerveződő, mind felülről kezdeményezett programjai vannak.

Egyik remek példaként említhetjük gyülekezeti kezdeményezésként a zsámbéki templomfutást, amelyet ősszel tizedik alkalommal rendeztek meg a Pest megyei településen a helyi református közösség szervezésében, a nevezési díjakat egy gyermekeit egyedül nevelő édesanya megsegítésére ajánlva fel.

Beszélhetünk például a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat teremlabdarúgó tornájáról is, amelyet idén februárban Debrecenben rendeztek tíz csapat részvételével, és a cívis város Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégiuma nyerte el a győztesnek járó kupát. Persze a lelkészek és papok nem csak a fiatalokat küldik a pályára, maguk is példát mutatnak, február végén a magyar válogatott a papi futsal Európa-bajnokságon a 8. helyen végzett Montenegróban.

Hosszan sorolhatnánk az egyházakhoz szorosabban vagy lazábban kötődő sporteseményeket, de ássunk inkább a dolgok mélyére, és kérdezzük meg a témáról a papokat, lelkészeket és a püspököket.

A Bibliában az ember egység

„A test és a lélek megkülönböztetése nem biblikus eredetű. A Biblia az embert egységben tekinti, szemléli. A sport az ember egészségét szolgálja, az egyházi közösség pedig az ember javát akarja.” – mondta lapunknak Kiss-Rigó László katolikus püspök, aki szerint a keresztény szemlélethez hozzátartozik a kultúra és a sport is, utóbbi kapcsán persze kiemelve, hogy az egyháznak elsősorban nem a versenysport felé kell fordulnia.

Püspök úr arra is felhívta a figyelmet, hogy itt valójában a Vatikán követi sok helyi egyház példáját, és nem fordítva. Csak a posztkommunista mentalitástól idegen az a gondolat, hogy az egyházi közösségek sporttal is foglalkozzanak, hiszen Dél-Amerikában, Olaszországban vagy Írországban természetesnek tekintik, hogy egy plébániának van sportegyesülete, csapata, sőt akár sportpályája is – mondta Kiss-Rigó László. Csak nálunk furcsa ez, és a Magyar Katolikus Egyházban nincs központi intézmény, ami a sporttal foglalkozna, ezt a tevékenységet Magyarországon az egyes közösségek végzik – emelte ki a püspök, de megemlítette azt is, hogy például a katolikus iskolák évekkel ezelőtt megalapították diáksport szövetségüket, nemzetközi együttműködésre pedig azt hozta példaként, hogy a magyar papok alapítói a katolikus papok futsal Európa bajnokságának, aminek már Gyula városa is volt rendezője.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye alapított egy futballakadémiát, és a kormány támogatásával Szegeden tíz hektáron épül a Szegedi Ifjúsági Centrum, amely egy nyolcezer fős stadiont és sportpályákat is magába foglal majd – árulta el saját egyházmegyéjéről a püspök.

Futva születő prédikációk

A református egyházban is fontos szerep jut a sportnak, bár itt is főleg a közösségek aktívak. Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspöke lapunknak elmondta, hogy felsőbb szinteken is foglalkoznak a kérdéssel: „Hivatalos állásfoglalásunk a témát illetően megtalálható alaptörvényeinkben, a Magyarországi Református Egyház Alkotmányában és a lelkészeink jogállásáról szóló törvényeinkben egészen konkrétan, és hosszan olvashatunk erről közoktatási intézményeink pedagógiai programjaiban”. Az említett szabályozásokban egyébként a lelkész kötelezettségei között szerepel, hogy „ápolja és óvja testi-lelki egészségét, hogy ennek hiánya ne akadályozza meg szolgálatait”, az internátus feladatainál pedig említik, hogy az intézménynek kötelessége gondoskodni „színvonalas kulturális, sport és más szabadidős programokról”.

„A mozgás, a sport az egészséges életmód fontossága a Biblia fontos kijelentése, hiszen ahogy a lakott földet, úgy a saját életünket is Istentől kaptuk ajándékba, amit őriznünk kell, amivel el kell számolnunk az Úr előtt. A test ugyanolyan értékes Isten előtt, mint a lélek, a kettő együtt az ember. A ép test kihat a lélekre és fordítva. A rendszeres mozgás során megtisztul, megnyugszik a test, és valóban a Szentlélek templomává lesz” – mondta Steinbach József.

Nem mondhatjuk, hogy püspök úr bort inna, miközben vizet prédikál, maga is nagy sportember hírében áll. „Negyed évszázadon át minden nap lefutottam tíz kilométert, futottam maratonokat, és soha olyan jó állapotban nem voltam, mint akkor: szellemileg topon voltam, lelkileg stabil, és nagy teherbírást is ajándékozott a sport, miközben ott imádkoztam, és futás közben születtek a prédikációk, tanulmányok, ötletek, problémamegoldások” – mesélte nekünk Steinbach József, aki ha teheti, ma is fellép a futópadra reggelente, mert szerinte ez nélkülözhetetlen, és a mozgás fontosságát a lelkészek számára is mindig hangsúlyozza.

Bármilyen rendszeres mozgás, fizikai aktivitás, fizikai munka, közösségben különösen, erősíti a hitet, szilárdítja a lelket és a szellemet, egészségesen tartja a testet, és közösségeket erősít, teremt – mondta a püspök, és hozzátette, hogy a fiatalok megszólításához is kiváló útnak tartja a sportot.

Elárulta, hogy bár tiszteli a sportolókat emberfeletti áldozataikért, de magával az élsporttal szemben vannak fenntartásai. Mondjuk ki azt is, hogy a sport sem mindenható, csak eszköz, Isten ajándéka, és minden korban más intenzitással lehet áldás – jelentette ki Steinbach József, és arról is beszélt, hogy a református gyülekezetekben szervezetten is működnek sportkörök, túrakörök, illetve számos mozgással kapcsolatos rendezvényük van, egyházmegyei szinten pedig kiemelte például a dunántúli reformátusság csapatának „Ultrabalaton” futását, amely már szinte hagyomány.

Lelkész szemmel

Thoma László gazdagréti református lelkész szerint generációs különbségek vannak abban, hogy a sport mennyire része egy lelkész életének, mert szerinte egy ma felnövő fiatalnak ez sokkal természetesebb. Elmondta, hogy neki sem volt nehéz ritmust váltania az y-generáció tagjaként, és ma már nem is tudja elképzelni az életét anélkül, hogy ne élne egészséges életet, amit kalandnak érez. Fut, a TRX nevű eszközt használja edzéshez, és úgy gondolja, hogy az ember nem is tudja, mennyire kiegyensúlyozottá teheti a sport és az egészséges életmód. Arra a kérdésre, hogy a híveknek ajánlani szokta-e az életmódváltást, azt felelte, hogy abban, hogy mennyire vigyázunk a testünkre, szerinte a legfontosabb a minta, mert a Biblia szerint az a Szentlélek temploma. Igehirdetésben azt szokta mondani, hogy a lelki egyensúlyhoz hozzátartozik a test egészsége is, személyes beszélgetésekben pedig gyakran rákérdez a táplálkozásra, alvásra és a mozgásra is, ha valakinek lelki, közérzeti gondjai vannak. Felelősek vagyunk a testünkért – teszi hozzá. Thoma László szerint a sport az egyház kezében eszköz lehet a fiatalok megszólítására is, és akkor lehet igazán nagy hatása, ha hosszútávon gondolkodva sikerül beágyazni a különböző programokba. Véleménye szerint pozitív visszajelzéseket kell adni az aktív életet élőknek, a fiatalokat pedig arra kell nevelni, hogy a mozgásban az örömöt lássák.

Örülni az apró gólpasszoknak

A TEPSI, azaz a Testileg Eltunyult Papok Sport Imitációja egy futballkupa, amelynek célja a lelkészek kimozdítása az eltunyulásból, de a név mutatja, hogy a lényeg nem az eredményességen van, hanem sokkal inkább a találkozáson – írta nekünk levelében Nagy Gábor gógánváraljai lelkipásztor, az erdélyi esemény ötletgazdája, és elmesélte, minden azzal kezdődött, hogy teo­lógus hallgatóként rendszeresen fociztak. „Már segédlelkész voltam, amikor egy álmatlan éjszakán eszembe jutott, hogy annyi minden továbbképzés, konferencia, szolgálat van, de nagy szükség lenne arra is, hogy mindezeket egy-két napra elfelejtve kikapcsolódjanak a lelkipásztorok” – írta, és hozzátette, hogy mindezt fontos lenne úgy csinálni, hogy a rendes környezetből kicsit kiszakadhassanak. Célunk volt még az is, hogy az év közbeni sportolásra is rávegyük őket – részletezte Nagy Gábor, aki szerint az egyházvezetés mindig támogatta a kezdeményezésüket. Helyszínnek Fazakas Csaba, Rátoni Csaba és Székely Szabolcs lelkésztársaival Erdély közepét, Nyárádszeredát választották, ahol azóta évente hatvan–száztíz lelkipásztort sikerül megmozgatni, és idén már tizedszerre rendezték meg a TEPSI-t éppen április 2-3-án, azaz tegnap és ma.

Ugyanakkor kifejezte: a sport tulajdonképpen másodlagos. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a lelki egészség meglegyen, ahhoz, hogy a lelkipásztor jól érezze magát a bőrében s ezzel a kisugárzással tudja Isten Igéjét hirdetni, azonban fontos itt a feltételes mód – fogalmazta meg véleményét Nagy Gábor, és hozzátette, hogy lelkipásztorként sokkal inkább a sport közösségformáló szerepét kell kiaknázni. Épp ezért nem szabad túlértékelni a sportot, de sokat hozzátehet ahhoz, hogy valaki „kieressze a gőzt”, ne fásuljon bele a hétköznapokba, ne felejtsen el örülni az „apró gólpasszoknak”, tudjon együtt örülni másokkal és tudjon csapattársként küzdeni egy közös célért – írta, és hozzátette: „Ilyen értelemben meggyőződésem, hogy a TEPSI kupának komoly lelkigondozói hozadéka van, és ezt nem szabad lebecsülni”.

A sport legyen tiszta

Március 9-én Ferenc pápa fogadta az Európai Kerékpáros Szövetség éves közgyűlésének képviselőit Rómában, és beszélt arról, mit gondol a sportokról. „A sport nagy segítséget jelent az ember fejlődésében, mert arra ösztönöz, hogy a legjobbat hozza ki magából egy cél érdekében, és kitartásra, áldozatvállalásra, lemondásra nevel. A sport továbbá arra is megtanít, hogy ne adjuk fel, és határozottan kezdjük újra egy vereség vagy baleset után” – mondta a pápa a Magyar Kurír beszámolója szerint. Ferenc pápa szerint a sport lehetőséget ad bizonyos erények megmutatására, mint a fáradtság elviselése, a bátorság, a feddhetetlenség, az önzetlenség és a csapatszellem, és ezeknek a tulajdonságoknak az ápolására az életben is szükség van. Számos sportoló és példakép a sportban és az életben is, és rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy mindenkinek, elsősorban a fiataloknak közvetítsék az élet pozitív értékeit és a vágyat, hogy az életet magasrendű és nemes célokért éljék – fejtette ki Ferenc pápa, ugyanakkor kiemelte, a sportot mindig a fejlődés és az önmegvalósítás jegyében kell csinálni, mert amikor a sport öncélúvá válik vagy a presztízs és a haszon érdekeinek rendelődik alá, akkor nagyon könnyen beszennyeződik. 

Kapcsolódó írásaink

A magyarhirlap.hu weboldal sütiket (cookie) és különböző kódokat használ a megfelelő működés, elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása valamint az Ön számára releváns, személyre szabott ajánlatok összeállítása érdekében. Ezek használatát az Elfogadom gomb megnyomásával jóváhagyja. Bővebb információt az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál.

Elfogadom