Lakitelek

Mozgott a világ

Harminc év, harminc nap, harminc oldal • A Magyar Hírlap évfordulós sorozata 16.

Harminc év távlatából a lakiteleki találkozónak megvan az a tanulsága is, hogy a politikában éppúgy erény lehet a hajlani és engedni tudás, miként egy sziklaszilárd álláspont képviselete s az alapelvek mellett kitartó hajlíthatatlanság – hangsúlyozta Kulin Ferenc, az MDF egykori alelnöke, a Mozgó Világ korábbi főszerkesztője, akivel a lakiteleki találkozóról beszélgettünk.

Az országot megrázó társadalmi-gazdasági válság, a demokrácia, a politikai intézményrendszer elégtelensége, a közerkölcs súlyosbodó gondjai, a kulturális élet, a közoktatás aggasztó tünetei, megmaradásunk gondjai kaptak hangot az eszmecsere során. A magyarság esélyeit kutató jelenlevők és felszólalók a józanság és megfontoltság jegyében igyekeztek mérlegelni a kilábalás és a kikerülhetetlen megújhodás, az igazán hatékony reformok módozatait.
Részlet az 1987. szeptember 27-én megszavazott Lakiteleki Nyilatkozatból
KULINRitkán adatik az embernek olyan élmény, amilyenben akkor részünk lehetett . A tapasztalat számunkra, akik ott voltunk, nemcsak egy életre szóló, de a következő nemzedékeknek is továbbadandó tanulságokkal szolgál – Kulin Ferenc mögött Galló Béla és Agócs Sándor (Forrás: Antológia Kiadó)
Kulin Ferenc Lakitelek „alapító atyáival” már jóval a találkozót megelőzően kapcsolatban volt, ők hívták el a rendezvényre. „Ez egy 1987-es szeptemberi esemény volt, én pedig 1983 szeptemberében fejeztem be a Mozgó Világ főszerkesztését. A lapnál csaknem mindenki megfordult, aki később a mozgalomban részt vett” – emlékszik vissza.

Mint mondja, azt, hogy ezt a szerveződést az akkor még magát magabiztosnak mutató hatalom hogyan fogja értelmezni, nem lehetett kiszámítani. Szavai szerint senki nem lehetett abban biztos, hogy ha a saját lábán odament, a saját lábán is jön majd el onnan. „Számolhattunk azzal, hogy az utolsó pillanatban betiltják a rendezvényt, de azzal is, hogy »rendfenntartás« céljából kivezénylik a munkásőrséget. Ez annak ellenére is megtörténhetett volna, hogy az MSZMP Központi Bizottságának tagjaként Pozsgay Imre is közöttünk volt, mi több: a szervezők kérésére előadást is vállalt. Nem először történt volna meg, hogy a pártvezetés a saját tagjaival szemben is adminisztratív eszközöket alkalmaz. Lakiteleken gyakorlatilag minden olyan nemzetpolitikai kérdés napirendre került, amely a korabeli nyilvánosságban nem kaphatott kellő hangsúlyt. Előadóink a nagy fajsúlyú problémáktól kezdve a legégetőbb szociális és társadalompolitikai kérdésekig sok üggyel foglalkoztak: a saját történelmünkhöz, a határainkon túl élő magyarokhoz való viszonyunk, továbbá az ország európai helyének, lehetőségeinek mérlegelése mind fontos témája volt a találkozónak. Közös nyilatkozatunkban azt a szándékunkat is megfogalmaztuk, hogy az elhangzott előadások a lehető legnagyobb nyilvánosságra jussanak. Azt akartuk, hogy a lakiteleki gondolatokat ne csak a szamizdat kiadványok olvasói ismerjék meg” – idézi fel Kulin Ferenc.

Elmondása szerint nemcsak Pozsgay Imre jelenléte volt reményt keltő a lakiteleki találkozón, hanem az MDF első elnökének, Bíró Zoltánnak a részvétele is, aki azon elhíresült „négyek” közé tartozott, akiket kizártak az MSZMP-ből. A lakiteleki tanácskozáson megfogalmazódott az együttműködés szándéka a politika szféráján kívüli úgynevezett népi tábor értelmisége és az állampárt reformpolitikájának képviselői között. Ez az együttműködés azonban csak addig tarthatott, amíg nem vált nyilvánvalóvá, hogy a két politikai erő nem fog tudni közösen kormányt alakítani. Kulin Ferenc emlékeztetett: csak 1989 októberében dőlt el, hogy az MSZMP Pozsgay Imre által vezetett reformszárnya nem alakul át egy önálló szociáldemokrata párttá, és ezzel az MDF és a „népi baloldal” koalíciójának lehetősége is megszűnt.

Saját szerepére Kulin Ferenc úgy tekint vissza, hogy bár 1983-ban, amikor elmozdították a Mozgó Világ főszerkesztői tisztségéből, „kellő” oka lett volna a pártból való kilépésre, de mivel nem lehetett látni, mit hoz a jövő, környezetében is arra biztatták, hogy maradjon még bent. „Meggyőztek arról: alakulhat még úgy a helyzet, hogy elinduljon egy, a Mozgó Világhoz hasonló, rebellisebb szemléletű orgánum” – mondja.
Visszaemlékezése szerint azok az ellentétek, amelyek később, a rendszerváltás első és második parlamenti ciklusában jelentek meg az MDF-en belül, Lakiteleken még nem voltak érzékelhetők. „Az ütközőzóna, a politikai feszültség csak a liberális tábor jelen lévő tagjai és a többség között alakult ki. Az 1985-től szerveződő csoportosulást Lakiteleken csak néhány személy képviselte, nem lehetett jelen például Haraszti Miklós, a majdani SZDSZ egyik későbbi alapítója. Ennek az volt az oka, hogy azokat a személyeket, akik szerepeltek a sajtópolitika tilalmi listáján, a rendezők nem hívták meg, mert a jelenlétükben Pozsgay Imre nem vállalhatott volna szerepet a tanácskozáson.

A »tiltottak« távolmaradását liberális barátaik úgy értelmezték, mint annak bizonyítékát, hogy az alapító atyák az egykori népi–urbánus ellentét újraélesztésével készülnek politikai szerepre. Megkezdődött a suttogó propaganda azzal a váddal az MDF-fel szemben, hogy a párt egy antiszemita alakulat” – idézi fel Kulin Ferenc. Szerinte ez a hamis vád nemcsak erkölcsileg elítélendő rágalom volt, hanem súlyos sérüléseket okozó politikai fegyver is, és meghatározó szerepe volt abban, hogy a nemzetközi kapcsolatokban az Antall-kormány nehezen tudta képviselni az ország érdekeit.

A mából visszatekintve az MDF-nek nemcsak az első parlamenti ciklusban játszott szerepét tartja fontosnak Kulin Ferenc. Úgy látja, hogy Lakitelek a jelenünket is formáló politikai folyamatokat indított el. „Kétségtelen, hogy Lakiteleken egy nagyon heterogén társaság jött össze, amelynek tagjai később különböző irányokban keresték boldogulásuk lehetőségét, de fontosabb ennél, hogy akkor és ott körvonalazódott a modern politikai életnek az az oldala, amelyik akkor jobbközépnek, aztán konzervatív-nemzetinek nevezte, nevezi önmagát. Ritkán adatik az embernek olyan élmény, amilyenben akkor részünk lehetett.

A tapasztalat számunkra, akik ott voltunk, nemcsak egy életre szóló, de a következő nemzedékeknek is továbbadandó tanulságokkal szolgál. Harminc év távlatából a lakiteleki találkozónak megvan az a tanulsága is, hogy a politikában éppúgy erény lehet a hajlani és engedni tudás, miként egy sziklaszilárd álláspont képviselete s az alapelvek mellett kitartó hajlíthatatlanság. A politikus formátumát az adja, hogy felismeri, mikor melyik képességére van szükség” – hívja fel a figyelmet Kulin Ferenc.

Számára nagyon szép emlék maradt tehát Lakitelek, és – miként mondta – még szebbé tette az, hogy a helységnek akkor már nimbusza volt. Tudniillik 1979-ben Lakiteleken jött össze a Fiatal Írók Köre, s ezt a találkozót az akkor még ereje teljében lévő Illyés Gyula felszólalása tette emlékezetessé. Ezzel jelképesen Lakitelek nevéhez kapcsolódik az a folytonosság is, ami Illyés Gyula nemzedéke és a fiatalabb generációk között jött létre. „A lakiteleki találkozó ezt a szellemiséget váltotta át politikai akarattá” – mutat rá
Kulin Ferenc.